Artikel 133

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Behoudens het tweede lid, is niemand verplicht zich te doen vertegenwoordigen door een erkend gemachtigde in de door dit Verdrag vastgestelde procedures.

 

2. Natuurlijke personen of rechtspersonen, die geen woonplaats of zetel hebben in een Verdragsluitende Staat, dienen zich te laten vertegenwoordigen door een erkend gemachtigde en dienen door zijn tussenkomst op te treden in iedere door dit Verdrag vastgestelde procedure, behalve voor het indienen van een Europese octrooiaanvrage; verdere uitzonderingen kunnen worden vastgesteld door het Uitvoeringsreglement.

 

3. Natuurlijke personen of rechtspersonen, die hun woonplaats of zetel hebben in een Verdragsluitende Staat, kunnen in door dit Verdrag vastgestelde procedures optreden door een werknemer, die geen erkend gemachtigde behoeft te zijn, maar dient te beschikken over een volmacht in overeenstemming met het Uitvoeringsreglement. Het Uitvoeringsreglement kan bepalen of en onder welke voorwaarden een werknemer van een rechtspersoon eveneens kan optreden voor andere rechtspersonen die hun zetel hebben in een Verdragsluitende Staat en die economische banden hebben met de eerstgenoemde rechtspersoon.

 

4. Bijzondere bepalingen betreffende de gemeenschappelijke vertegenwoordiging van gemeenschappelijk optredende partijen kunnen worden vastgesteld in het Uitvoeringsreglement.