Artikel 148

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Artikel 74 is van toepassing tenzij de groep Verdragsluitende Staten andere bepalingen heeft vastgesteld.

 

2. De groep Verdragsluitende Staten kan bepalen dat, voor zover deze Verdragsluitende Staten zijn aangewezen, overgang, verpanding of gedwongen uitwinning van de Europese octrooiaanvrage slechts is toegestaan voor al die Verdragsluitende Staten en overeenkomstig de bepalingen van de bijzondere overeenkomst.