Artikel 166

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Dit Verdrag staat open voor toetreding door:

a) de Staten bedoeld in artikel 165, eerste lid;

b) elke andere Europese Staat op uitnodiging van de Raad van Bestuur.

 

2. Elke Staat die partij is geweest bij dit Verdrag en die ingevolge artikel 172, vierde lid, geen partij meer is, kan opnieuw partij bij dit Verdrag worden door toetreding.

 

3. De akten van toetreding worden nedergelegd bij de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland.