Artikel 30

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom wordt tijdens de vergaderingen van de Raad van Bestuur vertegenwoordigd overeenkomstig een overeenkomst tussen de Organisatie en de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom.

 

2. Andere intergouvernementele organisaties die belast zijn met de uitvoering van internationale procedures op het gebied van octrooien en waarmee de Organisatie een overeenkomst heeft gesloten, worden tijdens de vergaderingen van de Raad van Bestuur vertegenwoordigd overeenkomstig deze overeenkomst.

 

3. Iedere andere intergouvernementele of internationale niet-gouvernementele organisatie die werkzaamheden verricht die van belang zijn voor de Organisatie, kan door de Raad van Bestuur uitgenodigd worden zich tijdens zijn vergaderingen te doen vertegenwoordigen bij iedere discussie over onderwerpen van gemeenschappelijk belang.