Artikel 31

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden gehouden in de Duitse, de Engelse en de Franse taal.

 

2. De stukken die aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd en de notulen van zijn beraadslagingen worden in de in het eerste lid genoemde drie talen gesteld.