Artikel 32

Print this page

  weegschaal.png

 

Het Europees Octrooibureau stelt de Raad van Bestuur en de door de Raad in het leven geroepen commissies het personeel, de accommodatie en het materiaal ter beschikking, dat voor de uitvoering van hun taak benodigd is.