Artikel 37

Print this page

  weegschaal.png

 

De begroting van de Organisatie wordt gefinancierd:

a) uit de eigen middelen van de Organisatie;

b) uit de betalingen door de Verdragsluitende Staten op basis van de in die Staten geheven jaartaksen voor de instandhouding van Europese octrooien;

c) zo nodig uit bijzondere financiële bijdragen van de Verdragsluitende Staten;

d) in voorkomend geval uit de in artikel 146 bedoelde inkomsten;

e) in voorkomend geval en alleen voor zaken, door leningen van derden met grond of gebouwen als zekerheid;

f) in voorkomend geval, door financiering door derden voor specifieke projecten.