Artikel 38

Print this page

  weegschaal.png

 

De eigen middelen van de Organisatie omvatten:

a) alle inkomsten uit taksen en andere bronnen alsmede de reserves van de Organisatie;

b) de middelen van het pensioenreservefonds die worden behandeld als een speciale categorie activa van de Organisatie, die zijn bestemd ter ondersteuning van het pensioenstelsel van de Organisatie door passende reserves te verschaffen.