Artikel 94

Print this page

  weegschaal.png

 

1. In overeenstemming met het Uitvoeringsreglement onderzoekt het Europees Octrooibureau op verzoek of de Europese octrooiaanvrage en de uitvinding waarop zij betrekking heeft, voldoen aan de vereisten van dit Verdrag. Het verzoek wordt eerst geacht te zijn ingediend nadat de taks voor het onderzoek is betaald.

 

2. Indien het verzoek om onderzoek niet tijdig is gedaan, wordt de aanvrage geacht te zijn ingetrokken.

 

3. Indien bij het onderzoek blijkt dat de aanvrage of de uitvinding waarop zij betrekking heeft, niet voldoet aan de vereisten van dit Verdrag, verzoekt de onderzoeksafdeling de aanvrager, zo dikwijls als nodig, zijn zienswijze in te dienen en, overeenkomstig de bepalingen van artikel 123, eerste lid de aanvrage te wijzigen.

 

4. Indien de aanvrager niet tijdig reageert op een mededeling van de onderzoeksafdeling, wordt de aanvrage geacht te zijn ingetrokken.