Artikel 15

Print this page

  weegschaal.png

 

Een communautair kwekersrecht strekt zich niet uit tot:

a) handelingen in de particuliere sfeer en zonder commerciële doeleinden;

b) handelingen voor experimentele doeleinden;

c) handelingen met als doel het kweken of ontdekken en ontwikkelen van andere rassen;

d) handelingen als bedoeld in artikel 13, leden 2 tot en met 4, met betrekking tot die andere rassen, behalve wanneer artikel 13, lid 5, van toepassing is, of wanneer het andere ras of het materiaal daarvan onder de bescherming van een eigendomsrecht komt te vallen dat geen vergelijkbare bepaling bevat, en

e) handelingen waarvan het verbod inbreuk zou maken op de bepalingen van artikel 13, lid 8, artikel 14 of artikel 29.