Artikel 130

Print this page

  weegschaal.png

 

Tot het nemen van beslissingen in verband met de in deze verordening voorgeschreven procedures zijn bevoegd:
a) de onderzoekers;
b) de oppositieafdelingen;
c) de afdeling merkenadministratie en juridische aangelegenheden;
d) de nietigheidsafdelingen;
e) de kamers van beroep.