Artikel 131

Print this page

  weegschaal.png

 

Een onderzoeker is bevoegd, namens het Bureau beslissingen te nemen over aanvragen om inschrijving van Gemeenschapsmerken, alsook over de in de artikelen 36, 37 en 68 bedoelde aangelegenheden, tenzij een oppositieafdeling bevoegd is.