Artikel 40

Print this page

  weegschaal.png

 

Voor de toepassing van deze verordening is de bijlage bij de Overeenkomst van Locarno van 18 oktober 1968 tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid van toepassing.