Artikel 6

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Alle besluiten van de Commissie van deskundigen betreffende wijzigingen of aanvullingen van de classificatie van beeldbestanddelen alsmede de aanbevelingen van de Commissie van deskundigen worden door het Internationale Bureau ter kennis gebracht van de bevoegde instanties van de landen van de bijzondere Unie. De wijzigingen en aanvullingen treden in werking zes maanden na de verzending van de kennisgevingen.

 

2. Het Internationale Bureau brengt in de classificatie van beeldbestanddelen de in werking getreden wijzigingen en aanvullingen aan. De wijzigingen en aanvullingen worden bekendgemaakt in de periodieken welke worden aangewezen door de Algemene Vergadering bedoeld in artikel 7.