Artikel 11

Print this page

  weegschaal.png

 

1.De internationale inschrijving en daarmee verband houdende taken, alsmede alle andere administratieve taken, uit hoofde van of betreffende dit Protocol, worden verricht door het Internationale Bureau.

 

2.

a) Het Internationale Bureau bereidt overeenkomstig de richtlijnen van de Algemene Vergadering de conferenties tot herziening van dit Protocol voor.

b) Het Internationale Bureau kan over de voorbereidingen van zodanige herzieningsconferenties overleg plegen met intergouvernementele en internationale niet-gouvernementele organisaties.

c) De Directeur-Generaal en door hem aangewezen personen nemen, zonder stemrecht, deel aan de besprekingen op zodanige herzieningsconferenties.

 

3.Het Internationale Bureau voert alle overige in verband met dit Protocol aan hem opgedragen taken uit.