Artikel 16

Print this page

  weegschaal.png

 

1.

a) Dit Protocol wordt ondertekend in één enkel exemplaar in de Engelse, de Franse en de Spaanse taal en wordt nedergelegd bij de Directeur-Generaal wanneer het niet meer voor ondertekening openstaat te Madrid. De teksten in de drie talen zijn gelijkelijk authentiek.

b) Na raadpleging van de betrokken Regeringen en organisaties worden door de Directeur-Generaal officiële teksten van dit Protocol vastgesteld in de Arabische, de Chinese, de Duitse, de Italiaanse, de Japanse, de Portugese en de Russische taal, en in de andere door de Algemene Vergadering aan te wijzen talen.

 

2.Dit Protocol staat open voor ondertekening te Madrid tot en met 31 december 1989.

 

3.De Directeur-Generaal doet twee door de Regering van Spanje voor eensluidend gewaarmerkte exemplaren van de ondertekende tekst van dit Protocol toekomen aan alle Staten en intergouvernementele organisaties die Partij bij dit Protocol kunnen worden.

 

4.De Directeur-Generaal doet dit Protocol registreren bij het Secretariaat van de Verenigde Naties.

 

5.De Directeur-Generaal stelt alle Staten en internationale organisaties die Partij bij dit Protocol kunnen worden of zijn in kennis van ondertekeningen, nederleggingen van akten van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding, de inwerkingtreding van dit Protocol en elke wijziging daarop, elke kennisgeving van opzegging en elke verklaring voorzien in dit Protocol.