Artikel 5ter

Print this page

  weegschaal.png

 

1.Het Internationale Bureau verstrekt aan een ieder die daartoe aanvraag doet, tegen een in het reglement van uitvoering vastgestelde taks, een afschrift van de aantekeningen in het internationale register met betrekking tot een bepaald merk.

 

2.Het Internationale Bureau kan zich ook tegen vergoeding belasten met een nieuwheidsonderzoek onder de merken die het voorwerp zijn van internationale inschrijvingen.

 

3.Uittreksels uit het internationale register die met het oog op hun overlegging in een der overeenkomstsluitende Partijen zijn aangevraagd, zijn vrijgesteld van elke legalisatie.