Artikel 7

Print this page

  weegschaal.png

 

1.Een internationale inschrijving kan worden verlengd door een termijn van tien jaar te rekenen vanaf het tijdstip waarop de voorgaan de termijn afloopt, enkel door het storten van het basisemolument en, met inachtneming van artikel 8, zevende lid, van een extra emolument en een aanvullingsemolument als bedoeld in artikel 8, tweede lid.

 

2.Verlenging mag generlei wijziging in de internationale inschrijving in haar laatste vorm met zich meebrengen.

 

3.Zes maanden vóór het verstrijken van de termijn van bescherming herinnert het Internationale Bureau, door het toezenden van een officieus bericht, de rechthebbende op de internationale inschrijving en zijn eventuele gemachtigde aan de exacte datum waarop de termijn verstrijkt.

 

4.Door storting van een bij het reglement van uitvoering vastgestelde extra taks kan voor de verlenging van de internationale inschrijving een termijn van uitstel van zes maanden worden verleend.