Artikel 9bis

Print this page

  weegschaal.png

 

Het Internationale Bureau houdt in het internationale register aantekening van

 

(i) elke naams- of adreswijziging van de rechthebbende op de internationale inschrijving,

(ii) de aanwijzing van een gemachtigde van de rechthebbende op de internationale inschrijving en elk ander ter zake dienend feit betreffende de gemachtigde,

(iii) elke beperking met betrekking tot alle of enkele overeenkomstsluitende Partijen van de waren en diensten vermeld in de internationale inschrijving,

(iv) elke afstand, doorhaling of nietigverklaring van de internationale inschrijving ten aanzien van alle of enkele overeenkomstsluitende Partijen,

(v) elk ander ter zake dienend feit, genoemd in het reglement van uitvoering, betreffende de rechten op een merk dat het voorwerp is van een internationale inschrijving.