Artikel 9

Print this page

  weegschaal.png

 

Op verzoek van de persoon ten name van wie de internationale inschrijving is geschied, of op verzoek van een belanghebbende Administratie, die dit verzoek ambtshalve doet, of op verzoek van een belanghebbende, houdt het Internationale Bureau in het internationale register aantekening van elke wijziging in de eigendom van die inschrijving ten aanzien van alle of enkele overeenkomstsluitende Partijen op het grondgebied waarvan genoemde inschrijving van kracht is en met betrekking tot alle of enkele waren en diensten die in de inschrijving zijn vermeld, mits de nieuwe rechthebbende een persoon is die krachtens artikel 2, eerste lid, gerechtigd is internationale aanvragen in te dienen.