Regel 8

Print this page

  weegschaal.png

 

Voor de toepassing van artikel 13, eerste lid, onderdeel c, begint de termijn gedurende welke het verzoek om vernieuwing kan worden ingediend en de vernieuwingsrechten kunnen worden betaald ten minste zes maanden voor de datum waarop de vernieuwing dient plaats te vinden en eindigt deze ten vroegste zes maanden na die datum. Indien het verzoek om vernieuwing wordt ingediend en/of vernieuwingsrechten worden betaald na de datum waarop de vernieuwing moet plaatsvinden, kan elke Verdragsluitende Partij de vernieuwing afhankelijk stellen van de betaling van aanvullende rechten.