Artikel 12

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De voorzitter van het Bureau richt bij de Kamer van beroep een griffie in; personeelsleden van het Bureau komen hiervoor niet in aanmerking, indien zij betrokken zijn geweest bij de procedure waarin de beslissing is genomen waartegen beroep wordt ingesteld.

 

2. De personeelsleden van de griffie zijn met name belast met:

- de opstelling van het verslag van de mondelinge behandeling en de bewijsvoering overeenkomstig artikel 63 van deze verordening;

- de vaststelling van de kosten overeenkomstig artikel 85, lid 5, van de basisverordening en artikel 76 van deze verordening, en

- de bekrachtiging van de kostenregeling als bedoeld in artikel 77 van deze verordening.