Artikel 18

Print this page

  weegschaal.png

 

1. [Voorwaarden betreffende een verzoek] Wanneer de wetgeving van een Verdragsluitende Partij voorziet in de aantekening van een licentie bij haar bureau, kan deze Verdragsluitende Partij verlangen dat het verzoek om aantekening

i. wordt ingediend in overeenstemming met de in het Reglement voorgeschreven voorwaarden, en

ii. vergezeld gaat van de in het Reglement voorgeschreven ondersteunende documenten.


2. [Andere voorwaarden] Artikel 17, tweede tot en met zesde lid, is van overeenkomstige toepassing op verzoeken om wijziging of doorhaling van de aantekening van een licentie.