Artikel 2

Print this page

  weegschaal.png

 

1. [Aard van de merken] Dit Verdrag wordt door elke Verdragsluitend Partij toegepast op merken die bestaan uit tekens die op grond van haar wetgeving als merken ingeschreven kunnen worden.

 

2. [Soorten merken]

a. Dit Verdrag is van toepassing op merken die betrekking hebben op waren (warenmerken) of diensten (dienstenmerken) of die betrekking hebben op zowel waren als diensten.

b. Dit Verdrag is niet van toepassing op collectieve merken, certificatiemerken en waarborgmerken.