Artikel 24

Print this page

  weegschaal.png

 

1. [Administratieve taken]

a. Het Internationale Bureau verricht de administratieve taken betreffende dit Verdrag.

b. Het Internationale Bureau bereidt in het bijzonder de bijeenkomsten voor en voorziet in het secretariaat van de Algemene Vergadering en van de door haar in het leven geroepen commissies van deskundigen en werkgroepen.


2. [Bijeenkomsten anders dan zittingen van de Algemene Vergadering] De Directeur-Generaal roept de door de Algemene Vergadering ingestelde commissies en werkgroepen bijeen.


3. [Rol van het Internationale Bureau bij de Algemene Vergadering en bij andere vergaderingen]

a. De Directeur-Generaal en de door de Directeur-Generaal aangewezen personen nemen zonder stemrecht deel aan alle bijeenkomsten van de Algemene Vergadering en van de door de Algemene Vergadering ingestelde commissies en werkgroepen.

b. De Directeur-Generaal of een door de Directeur-Generaal aangewezen lid van het personeel is ambtshalve secretaris van de Algemene Vergadering en van de in onderdeel a bedoelde commissies en werkgroepen.


4. [Conferenties]

a. Het Internationale Bureau bereidt volgens de aanwijzingen van de Algemene Vergadering de herzieningsconferenties voor.

b. Het Internationale Bureau kan bij de voorbereiding van deze conferenties het advies inwinnen van staten die lid zijn van de Organisatie, van intergouvernementele organisaties en van internationale en nationale niet-gouvernementele organisaties.

c. De Directeur-Generaal en de door de Directeur-Generaal aangewezen personen nemen zonder stemrecht deel aan de beraadslagingen tijdens de herzieningsconferenties.


5. [Overige taken] Het Internationale Bureau voert alle overige aan hem met betrekking tot dit Verdrag opgedragen taken uit.