Artikel 1

Print this page

  weegschaal.png

 

Deze verordening geeft uitvoering aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming waartoe bij Besluit 2011/167/EU machtiging is verleend, met betrekking tot de toepasselijke vertaalregelingen.