Volgrechtrichtlijn

Print this page

 

Richtlijn 2001/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk

 

 

Considerans

 

Hoofdstuk I - Toepassingsgebied

 

Artikel 1 - Voorwerp van het volgrecht


Artikel 2 - Kunstwerken die onder het volgrecht vallen
 

 

Hoofdstuk II - Bijzondere bepalingen

Artikel 3 - Toepassingsdrempel


Artikel 4 - Tarieven


Artikel 5 - Berekeningsgrondslag


Artikel 6 - Rechthebbenden


Artikel 7 - Rechthebbenden uit derde landen


Artikel 8 - Beschermingsduur van het volgrecht


Artikel 9 - Het recht op inlichtingen
 

 

Hoofdstuk III - Slotbepalingen

Artikel 10 - Toepassing in de tijd


Artikel 11 - Herzieningsbepaling


Artikel 12 - Uitvoering


Artikel 13 - Inwerkingtreding


Artikel 14 - Adressaten

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-01-2020. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op Eur-Lex.europa.eu