Vrijstellingsverordening Onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten

Print this page

Verordening (EU) nr. 1217/2010 van de Commissie van 14 december 2010 betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op bepaalde groepen onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten

 

Considerans

 

Artikel 1 - Definities

 

Artikel 2 - Vrijstelling

 

Artikel 3 - Voorwaarden voor vrijstelling

 

Artikel 4 - Marktaandeeldrempel en duur van de vrijstelling

 

Artikel 5 - Hardcore beperkingen

 

Artikel 6 -  Uitgesloten beperkingen

 

Artikel 7 - Toepassing van de marktaandeeldrempel

 

Artikel 8 - Overgangsperiode

 

Artikel 9 - Geldigheidsduur

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-01-2019. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op EUR-lex.Europa.eu.