IEPT20081029, Rb Den Haag, Occlutech v AGA Medical

IEPT20081029, Rb Den Haag, Occlutech v AGA Medical
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

 

Geen inbreukGéén sprake van twee klemmen 'aangepast voor het klemmen van de draden bij de tegenover elkaar gelegen einden van de inrichting'De Figulla Occluders voldoen niet aan het kenmerk dat 'clamps (15) are adapted to clamp the strands at the opposed ends of the device'. Nog daargelaten de vraag …

meer

IEPT20081028, Rb Arnhem, Nibe v Interfocos

IEPT20081028, Rb Arnhem, Nibe v Interfocos
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Oorspronkelijk werkHet meest karakteristieke en nog niet in de markt voorkomende element van zowel de Contura 520T als de Contura 660T is volgens Nibe dat de strakke cilindervormige mantel een uitsparing heeft, waarin het teruggelegde gietijzeren deel met verzonken handgrepen te zien is en waarbij de …

meer

IEPT20080922, Rb Amsterdam, Pretium v TROS

IEPT20080922, Rb Amsterdam, Pretium v TROS
Rechtspraak

PUBLICATIE

 

[Via: Remco Klöters, Van Kaam Advocaten

 

Gebruik verborgen camera rechtmatigVoor wat betreft het gebruik van de verborgen camera geldt dat degene, die over een ander een programma maakt of materiaal verzamelt voor dat programma, in beginsel die ander met 'open vizier' tegemoet dient te treden, in …

meer

IEPT20081028, Rb Den Haag, Capres v Smarttip

IEPT20081028, Rb Den Haag, Capres v Smarttip
Rechtspraak

OCTROOIRECHT - PUBLICATIE

 

Conventie: geen sprake van inbreukIn het kader van een kort geding dient dat tot het voorlopig oordeel te leiden dat de probe van Smarttip niet bijzonder geschikt is voor active guarding zodat niet wordt voldaan aan onderdeel 1 van conclusie 1 en er naar voorlopig oordeel geen sprake is …

meer

IEPT20080821, Hof Den Haag, Goedewaagen Gouda v Bols

IEPT20080821, Hof Den Haag, Goedewaagen Gouda v Bols
Rechtspraak

OVEREENKOMSTENRECHT

 

Wanprestatie erkendBij het laatste pleidooi is namens Goedewaagen door haar advocaat erkend dat zij door het op de markt brengen van deze huisjes wanprestatie heeft gepleegd. Voor het overige zijn partijen niet ingegaan op dit voorlopige oordeel, zodat het hof daarvan thans (definitief) uitgaat.

meer

IEPT20081024, Rb Den Haag, Computervredebreuk voorlichter Ministerie SZW

IEPT20081024, Rb Den Haag, Computervredebreuk voorlichter Ministerie SZW
Rechtspraak

COMPUTERVREDEBREUK

Onrechtmatige toegang tot vertrouwelijke informatie voormalig werkgeverHet spreekt vanzelf, althans het behoort vanzelf te spreken, dat men na vertrek bij een werkgever geen kennis meer neemt van of gebruik maakt van vertrouwelijke informatie, ook al kan feitelijk nog toegang tot die gegevens worden …

meer

IEPT20081022, Rb Den Haag, Arai v H&M

IEPT20081022, Rb Den Haag, Arai v H&M
Rechtspraak

UITPUTTING AUTEURS- /MERKENRECHT

 

BewijslastVoor zover H&M zich beroept op merkenrechtelijke uitputting (vgl. art. 13 Gem MVo en art. 2.23 (3) BVIE), is het aan haar om te stellen en zonodig te bewijzen dat de betreffende helmen, die H&M verkoopt en levert, door of met toestemming van Arai binnen de EER in …

meer

IEPT20081022, Rb Den Haag, Howe cs v Casala

IEPT20081022, Rb Den Haag, Howe cs v Casala
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Tutor oorspronkelijk werkDe vorm is het resultaat van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, terwijl niet gezegd kan worden dat de vorm zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard dan ook valt aan te wijzen. Bovendien is de vorm naar het oordeel van …

meer

IEPT20081021, Rb Leeuwarden, Diefstal virtuele goederen

IEPT20081021, Rb Leeuwarden, Diefstal virtuele goederen
Rechtspraak

STRAFRECHT

 

Virtueel amulet en virtueel masker zijn 'goed' in de zin van artikel 310 SrBeide items hebben waarde voor de bezitter en de wegnemer heeft de feitelijk macht daarover verkregen en daardoor heeft de bestolene de feitelijke macht verlorenDe officier van justitie heeft - kort gezegd - ter zitting aangevoerd …

meer

IEPT20080930, RCC, Q-Music TV-commercial

IEPT20080930, RCC, Q-Music TV-commercial
Rechtspraak

RECLAMERECHT

 

[Via: Remco Klöters, Van Kaam Advocaten]

 

Q-Music commercial niet in strijd met goede smaakBij de beantwoording van de vraag of een reclame-uiting in strijd is met de goede smaak dan wel of deze nodeloos kwetsend is, stelt de Commissie zich terughoudend op gezien het subjectieve karakter van deze …

meer

IEPT20080926, Rb Arnhem, Gelredome v Servicetarget

IEPT20080926, Rb Arnhem, Gelredome v Servicetarget
Rechtspraak

HANDELSNAAMRECHT

 

Gebruik domeinnaam 'atgelredome.nl' als handelsnaamEen verwijzing naar Servicetarget ontbreekt. Aldus is op de sites niet kenbaar gemaakt dat de informatie over de evenementen in het Gelredome stadion op die sites afkomstig was van de onderneming Servicetarget en niet van Gelredome. Er is hier …

meer

IEPT20081016, Rb Amsterdam, G-Star v Bestseller

IEPT20081016, Rb Amsterdam, G-Star v Bestseller
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Geen inbreuk: totaalindruk niet gelijkDe vraag of de Elwood auteursrechtelijk beschermd is, kan in dit geding dan ook onbeantwoord blijven. Ook indien wordt uitgegaan van auteursrechtelijke bescherming van de Elwood, dan is geen sprake van inbreuk op dit auteursrechtAnders dan G-Star heeft gesteld is …

meer

IEPT20081016, Rb Amsterdam, Bruno Press v IMT

IEPT20081016, Rb Amsterdam, Bruno Press v IMT
Rechtspraak

PUBLICATIE

 

Zorgplicht voor IMT als uitgever websiteBij afweging van de belangen van IMT, die zich niet kan beroepen op enig recht om tot publicatie over te gaan, bij publicatiemogelijkheid zonder onderzoek naar de herkomst van de foto's tegenover het belang van Bruno Press bij handhaving van (de waarde van) haar …

meer

IEPT20081014, Hof Den Bosch, Michaud v Owens

IEPT20081014, Hof Den Bosch, Michaud v Owens
Rechtspraak

MODELRECHT

 

Internationale registratie: bundel van nationale modelrechtenMet Michaud is het hof van oordeel dat een internationaal modeldepot leidt tot een aantal afzonderlijke nationale modelrechten zodat van een dergelijk depot eerst gezegd kan worden dat het in zijn geheel niet meer bestaat wanneer vast staat dat …

meer

IEPT20081016, Rb Amsterdam, Red Wing Shoe v SPM cs

IEPT20081016, Rb Amsterdam, Red Wing Shoe v SPM cs
Rechtspraak

SLAAFSE NABOOTSING

 

Onderscheidend vermogen Red Wing Engineeraangenomen dat Red Wing Shoe een eigen laars heeft gemaakt met een onderscheidend karakterSPM heeft aangevoerd dat de Red Wing Engineer niet meer is dan een uitvoering van een reeds lang bestaand modellaars uit de Verenigde Staten, de zogenaamde Engineer …

meer

IEPT20081014, Rb Den Haag, Trenité v Trendhopper

IEPT20081014, Rb Den Haag, Trenité v Trendhopper
Rechtspraak

MODELRECHT - PROCESRECHT

 

Ex parte bevel toegewezenDe voorzieningenrechter oordeelt voorshands dat de Madura bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt dan het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel Long Legs, de Madura aan de Long Legs is ontleend en dat uitstel onherstelbare schade voor …

meer

IEPT20081015, Rb Den Haag, Ligman Lighting

IEPT20081015, Rb Den Haag, Ligman Lighting
Rechtspraak

MERKENRECHT   VERSTEKVONNIS

 

Overdracht domeinnaambepaalt dat dit vonnis in de plaats treedt van de wilsverklaring van de gedaagde tot het geven van de opdracht aan de Internet (service) provider van ODL, de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) en The European Registry of Internet Domain Names …

meer

Pagina's