Executiegeschil in beroep: Aanbod op CPHI-website is niet van ondergeschikt belang dat geen dwangsommen zijn verbeurd

27-03-2024 Print this page
IEPT20240326, Hof Amsterdam, Pharmathen v Novartis
(Met dank aan Auke-Frank Tadema en Allard van Duijn, Freshfields Bruckhaus Deringer)

Executiegeschil waarin het gaat om de vraag of Pharmathen al dan niet heeft voldaan aan de in liet KG—vonnis uitgesproken veroordeling en of zij in verband daarmee dwangsommen heeft verbeurd. Vanwege aanbieden van octreotide-LAR-product in haar Global Product Catalogue en levering naar Guatamala. De plaatsing op de CPHI-website is overtreding van zodanig ondergeschikt belang dat het geen dwangsommen zijn verbeurd. De levering van Pharmathen Griekenland aan Guatamala is een verwijt van inbreuk dat Pharmathen treft. 


EXECUTIEGESCHIL 

 

De voorzieningenrechter in Den Haag heeft Pharmathen in kort geding verboden inbreuk te maken op een octrooi van Novartis, op straffe van dwangsommen. Novartis heeft het kortgedingvonnis aan Pharinathen betekend. Volgens Novartis heeft Pharmathen het opgelegde inbreukverbod overtreden en dwangsommen verbeurd. Pharmathen bestrijdt dit en vordert in dit kort geding schorsing van de executie van het Haagse kortgedingvonnis. De voorzieningenrechter IEPT20221212, Rb Amsterdam heeft de vorderingen van Pharmathen afgewezen. Het hof beoordeelt de zaak opnieuw.


Bij dit alles dient gekeken te worden naar Hof Den Haag (IEPT20221115) waarin het KG-vonnis is vernietigd. De reden voor de vernietiging is dat het hof Den Haag het feitelijk leidinggeven aan inbreuk door Pharmathen als octrooi-inbreuk beschouwt en niet (zoals de voorzieningenrechter deed IEPT20220719) als onrechtmatig handelen

 


Het hof Den Haag heeft daarmee het in eerste aanleg opgelegde verbod aan Pliarmathien om onrechtmatig te handelen gebracht (geherkvalificeerd’) onder het eveuieeuis in eerste aanleg opgelegde verbod aan Pliarmathen om octrooi-inbreuk te maken. Handelingen die volgens liet KG-verhod verboden waren, blijven ook na liet arrest van het hof Den Haag verboden, zij het dat zij alle vallen onder onderdeel 5.2 van het KG-vonnis. Dwangsommen die zijn verbeurd vanwege een overtreding van onderdeel 5.1 van het KG-vonnis voor de datum van het arrest van het hof Den Haag blijven verbeurd.


Het hof verwerpt Pharmathens betoog dat het aanbieden van haar octreotide-LAR-product in de Global Product Catalogue 2021 op de CPHI-website een overtreding van zodanig ondergeschikt belang is dat daarmee geen dwangsommen zijn verbeurd. Pharmathen heeft erkend dat CPHI binnen de farmaceutische wereld een gevestigde naam is.


Pharniathen beroept zich er voorts op dat de Guatemalteekse transactie een handeling van Pharmathen Griekenland is en dat het hof Den Haag heeft geoordeeld dat zijn arrest de eerdere beslissing van de Griekse rechter dat Pharmathen Griekenland geen inbreuk maakt op EP 5 19 niet opzij kan zetten. Dit gaat niet op: uit het KG-vonnis en het arrest van het hof Den
Haag volgt dat Pharmathen een verwijt van inbreuk treft voor de verhandeling van octreotide LAR-producten door Pharmathen Griekenland.


Het hof bekrachtigd het vonnis waarvan beroep.

 

IEPT-versie volgt later
Lees kopie van oorspronkelijke uitspraak