Merkenrichtlijn 2008

Print this page

  weegschaal.png

Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten 

 

Considerans

 

Artikel 1 - Toepassing

 

Artikel 2 - Tekens die een Gemeenschapsmerk kunnen vormen

 

Artikel 3 - Gronden voor weigering of nietigheid

 

Artikel 4 - Aanvullende gronden van weigering of nietigheid betreffende strijd met oudere rechten

 

Artikel 5 - Rechten verbonden aan het merk

 

Artikel 6 - Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen

 

Artikel 7 - Uitputting van het aan het merk verbonden recht

 

Artikel 8 - Licentie

 

Artikel 9 - Rechtsverwerking wegens gedogen

 

Artikel 10 - Gebruik van het merk

 

Artikel 11 - Sancties wegens het niet gebruiken van een merk in gerechtelijke of administratieve procedures

 

Artikel 12 - Gronden voor vervallenverklaring

 

Artikel 13 - Gronden voor weigering, vervallenverklaring of nietigverklaring voor slechts een deel van de waren of diensten

 

Artikel 14 - Vaststelling achteraf van nietigheid of vervallenverklaring van een merk

 

Artikel 15 - Bijzondere bepalingen inzake collectieve, garantie- en kwaliteitsmerken

 

Artikel 16 - Mededeling

 

Artikel 17 - Intrekking

 

Artikel 18 - Inwerkingtreding

 

Artikel 19 - Adressaten

 

Disclaimer

Niet meer in werking. Betreft de tekst van Richtlijn 2008/95/EG vóórdat deze per 14 januari 2019 werd vervangen door de Merkenrichtlijn 2015. Tekst geldend tot: 14-01-2019. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op EUR-Lex.europa.eu.