Artikel 10

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Deze Overeenkomst kan regelmatig worden herzien door speciale conferenties van de landen van de bijzondere Unie.

 

2. Tot bijeenroeping van herzieningsconferenties wordt besloten door de Algemene Vergadering.

 

3. Het bepaalde in de artikelen 7, 8, 9 en 11 kan worden gewijzigd, hetzij door herzieningsconferenties hetzij volgens het bepaalde in artikel 11.