Artikel 3

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De classificatie van beeldbestanddelen wordt opgesteld in de Engelse en de Franse taal, waarbij beide teksten gelijkelijk authentiek zijn.

 

2. Het Internationale Bureau van de Organisatie (hierna te noemen „Internationaal Bureau”) stelt in overleg met de betrokken regeringen de officiële teksten van de classificatie van beeldbestanddelen op in de talen die de in artikel 7 bedoelde Algemene Vergadering kan aanwijzen krachtens het bepaalde in het tweede lid, letter a (vi), van genoemd artikel.