Artikel 1

Print this page

  weegschaal.png

 

De Staten die Partij zijn bij dit Protocol (hierna te noemen „de overeenkomstsluitende Staten”), zelfs wanneer zij geen Partij zijn bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken, zoals herzien te Stockholm in 1967 en zoals gewijzigd in 1979 (hierna te noemen „de Schikking van Madrid (Stockholm)”), en de organisaties bedoeld in artikel 14, eerste lid, letter b, die Partij zijn bij dit Protocol (hierna te noemen „de overeenkomstsluitende Organisaties”) zijn lid van dezelfde Unie als die waarvan de landen die Partij zijn bij de Schikking van Madrid (Stockholm) lid zijn. Met „overeenkomstsluitende Partijen” worden in dit Protocol telkens zowel overeenkomstsluitende Staten als overeenkomstsluitende Organisaties bedoeld.