Artikel 27

Print this page

  weegschaal.png

 

1. [Betrekkingen tussen Verdragsluitende Partijen bij zowel dit Verdrag als het MRV 1994] Op de onderlinge betrekkingen van Verdragsluitende Partijen bij zowel dit Verdrag als het MRV 1994 is uitsluitend dit Verdrag van toepassing.


2. [Betrekkingen tussen Verdragsluitende Partijen bij dit Verdrag en Verdragsluitende Partijen bij het MRV 1994 die geen Partij zijn bij dit Verdrag] Een Verdragsluitende Partij bij zowel dit Verdrag als het MRV 1994 blijft het MRV 1994 toepassen op haar betrekkingen met Verdragsluitende Partijen bij het MRV 1994 die geen Partij zijn bij dit Verdrag.