IEPT20081216, Rb Den Haag, Doxis v Nederpelt

IEPT20081216, Rb Den Haag, Doxis v Nederpelt
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Inbreuk*  sprake van gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke waren en diensten waardoor bij het in aanmerking komende publiek verwarring kan ontstaan.*  De eerste drie letters van het merk DOXIS en het teken Doxy zijn in visueel en auditief opzicht gelijk, in beide gevallen gevolgd …

meer

IEPT20081216, Rb Den Haag, Eyston v Boxford - rookmelders

IEPT20081216, Rb Den Haag, Eyston v Boxford - rookmelders
Rechtspraak

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

 

Niet nakoming rectificatieverplichting*  Met verplichting tot verzenden rectificatie aan al haan klanten, kan - gelet ook op het feit dat de rectificatie ziet op rookmelders met de vervaardigingsdatum "2004MAY10" - niets anders bedoeld kan zijn dan dat deze rectificatie aan alle klanten …

meer

IEPT20081212, Rb Rotterdam, KvK v Kantoor voor Klanten

IEPT20081212, Rb Rotterdam, KvK v Kantoor voor Klanten
Rechtspraak

MERKENRECHT - AUTEURSRECHT

 

Ex parte bevel wegens inbreuk auteurs- en merkenrecht Kamer van Koophandel door mailing  *  Toegestaan, in dier voege dat de Voorzieningenrechter Sandd en Kantoor voor Klanten beiden beveelt haar diensten / activiteiten die op enigerlei bijdragen aan de in dit verzoekschrift …

meer

IEPT20081216, Rb Haarlem, Moooi

IEPT20081216, Rb Haarlem, Moooi
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Dandelion auteursrechtelijk beschermd*  De voornaamste overeenkomst tussen de Dande-lion en de vier door 4udesigned getoonde en hiervoor weergegeven lampen is de min of meer bolvormigheid en tussen de Dandelion en de Infinity en de Sputnik voorts het idee van een kern waaruit draden zich naar buiten …

meer

IEPT20081218, Rb Amsterdam, Vandenberg v NL Unlimited - mijn

IEPT20081218, Rb Amsterdam, Vandenberg v NL Unlimited - mijn
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Gebruik in domeinnaam mijn.nl niet ter onderscheiding van waren of diensten*  NL Unlimited gebruikt het teken MIJN in de domeinnaam mijnnl.nl niet ter onderscheiding van waren of diensten, laat staan dat zij het teken gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. *  NL Unlimited gebruikt …

meer

IEPT20081216, Rb Den Haag, Trendhopper v Arp Design

IEPT20081216, Rb Den Haag, Trendhopper v Arp Design
Rechtspraak

 

 

AUTEURSRECHT

 

Datering ontwerp Madura Trendhopper*  Nu Trendhopper niet in staat was een nadere en gedocumenteerde onderbouwing te geven van de eerste openbaarmaking en het kort geding zich niet leent voor nadere bewijslevering, zal de voorzieningenrechter voorshands niet uitgaan van de prioriteit van het …

meer

IEPT20081209, Hof Leeuwarden, Offerte bodemonderzoek

IEPT20081209, Hof Leeuwarden, Offerte bodemonderzoek
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Geen auteursrechtelijk beschermd werk*  de overgenomen passages bevatten overwegend objectieve historische en technische feiten, waarvan de beschrijving uitsluitend functioneel en zakelijk van aard is: die passages missen derhalve het creatieve element dat is vereist om te kunnen spreken van een werk …

meer

IEPT20081218, Rb Rotterdam, Dari

IEPT20081218, Rb Rotterdam, Dari
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Gevaar voor verwarring  domeinnamen en merk*  aannemelijk dat bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk "DARI".

Overdracht merkrecht*  dat het feit dat het merk "DARI" eerst na de registratie van de domeinnaam "darigroep" is overgedragen aan Dari, er …

meer

IEPT20081217, Rb Groningen, RDM v Bloem

IEPT20081217, Rb Groningen, RDM v Bloem
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Geen inbreuk beeldmerken*  zowel de afzonderlijke elementen als de geheelindruk van de in geding zijnde beeldmerken zodanig verschillend

Geen onderscheidend vermogen 'trim' en 'slim'*  voldoende aannemelijk is geworden dat de bestanddelen 'Trim' en 'Slim' afzonderlijk alsook in diverse combinaties …

meer

IEPT20081216, HvJEG, Veropörssi

IEPT20081216, HvJEG, Veropörssi
Rechtspraak

 

PERSOONSGEGEVENS

 

Verwerking persoonsgegevens*  gegevens, die bestaan uit de voor‑ en achternaam van bepaalde natuurlijke personen met een inkomen boven een bepaald bedrag, alsmede onder meer op 100 EUR nauwkeurig de hoogte van hun inkomen uit arbeid en kapitaal zijn persoonsgegevens*  Vervolgens kan …

meer

IEPT20081217, Rb Den Haag, Henkel v Dramers

IEPT20081217, Rb Den Haag, Henkel v Dramers
Rechtspraak

MERKENRECHT PROCESRECHT

Proceskosten art. 1019h Rv

€ 20.259,85 proceskosten in conventie (niet-eenvoudige zaak)* De rechtbank merkt de zaak in conventie aan als een niet-eenvoudige zaak in de zin van de indicatie-tarieven. Daarbij weegt mee dat de vorderingen zijn gebaseerd op verscheidende grondslagen, dat …

meer

IEPT20081126, Rb Rotterdam, Foto Turks dansfeest

IEPT20081126, Rb Rotterdam, Foto Turks dansfeest
Rechtspraak

PORTRETRECHT

 

Rechtmatig fotograferen in openbare ruimte *  Vooropgesteld wordt dat voor het maken van een foto van een persoon die zich ophoudt in een openbare ruimte geen toestemming van die persoon is vereist. Wel is het zo dat het vervolgens openbaarmaken van die foto zonder toestemming van de geportretteerde …

meer

IEPT20081219, HR, Euro 2000

IEPT20081219, HR, Euro 2000
Rechtspraak

ONGEOORLOOFDE CONCURRENTIE

 

Onrechtmatige doorbreking gesloten verkoopsysteem in verband met openbare orde en veiligheid*  De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in …

meer

IEPT20081211, Rb Assen, Kembo v Drentea

IEPT20081211, Rb Assen, Kembo v Drentea
Rechtspraak

AUTEURSRECHT - MODELRECHT

 

Geen inbreuk kenmerkende punten van verschil*  Op grond van genoemde verschillen op de meest kenmerkende punten, die naar het oordeel van de voorzieningenrechter door Kembo onvoldoende (onderbouwd) zijn weersproken, staat onvoldoende vast dat in een bodemprocedure geoordeeld zal worden …

meer

IEPT20081212, Rb Arnhem, Carspotter v Huisspotter

IEPT20081212, Rb Arnhem, Carspotter v Huisspotter
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

merk en teken stemmen niet met elkaar overeen. *  Uit het hieronder naast elkaar geplaatste merk en teken blijkt in de eerste plaats onmiskenbaar dat zij visueel van elkaar verschillen. Het teken huisspotter van Vero verschilt zowel qua vorm als kleurstelling en lettertype van het merk van Team …

meer

IEPT20081212, Rb Den Bosch, Fith v Fitt.Company

IEPT20081212, Rb Den Bosch, Fith v Fitt.Company
Rechtspraak

HANDELSNAAMRECHT

 

Inbreuk handelsnaam*  Het gebruik van de handelsnaam Fitt.Company is derhalve, in verband met de overeenkomende aard van beide ondernemingen. de overeenkomende klantenkring, de overlappende regio's waarin par-tijen werkzaam zijn, de auditieve gelijkenis en de daardoor te duchten verwarring (welke …

meer

IEPT20081208, Rb Haarlem, MWA v Hapeja

IEPT20081208, Rb Haarlem, MWA v Hapeja
Rechtspraak

RECLAMERECHT

 

Claim inzake Triso Super 9+ niet naar behoren onderbouwd*  Die omstandigheden rechtvaardigen een verbod op nieuwe reclame-uitingen waarin Hapeja claimt dat Triso Super 9+ of vergelijkbare producten een R-waarde hebben van 5,6 m2.K/W en qua thermische prestaties gelijkwaardig zijn aan 224 mm minerale …

meer

IEPT20081209, Hof Den Haag, Campina v CBM - Cabrima

IEPT20081209, Hof Den Haag, Campina v CBM - Cabrima
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Soortgelijke waren*  Geitenmelk, -boter en -kaas is een subcategorie van de categorie melk, boter en kaas, waarvoor het merk is ingeschreven.

 

Beiden bestemd voor grote publiek*  Gelet op het bovenstaande gaat het hof ervan uit dat sprake is van dezelfde waren die bestemd zijn voor het grote …

meer

IEPT20081217, Rb Amsterdam, British American Tobacco

IEPT20081217, Rb Amsterdam, British American Tobacco
Rechtspraak

PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID

 

Geen productaansprakelijkheid nu gevaren sigaretten sinds 1963 in Nederland bekend waren*  De rechtbank stelt dan ook vast dat genoemde gevaren in ieder geval in 1963 zowel in Duitsland als in Nederland bij het grote publiek bekend moeten zijn geweest, ook indien in aanmerking wordt …

meer

Pagina's