IEPT20081119, Rb Haarlem, Foto Cruijff

IEPT20081119, Rb Haarlem, Foto Cruijff
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

[foto: Guus de Jong]

 

Inbreuk erkend*  [gedaagde] heeft aanvankelijk betwist maar ter zitting erkend dat hij inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van [eiser 1].

Rectificatie*  [eiser 1] heeft er een gerechtvaardigd belang bij dat dit oordeel via hetzelfde kanaal wordt gepubliceerd als …

meer

IEPT20081126, Rb Amsterdam, X v Audax

IEPT20081126, Rb Amsterdam, X v Audax
Rechtspraak

PUBLICATIE PORTRETRECHT

 

Aantasting goede naam veroordeeld moordenaar*  Weliswaar heeft X een slechte reputatie gezien diens veroordeling tot levenslang voor de moord op een aantal vrouwen, maar dit neemt niet weg dat het mogelijk is om de reputatie van iemand die reeds een slechte reputatie geniet, verder aan te …

meer

IEPT20081126, Rb Den Haag, Abbott v Medtronic

IEPT20081126, Rb Den Haag, Abbott v Medtronic
Rechtspraak

OCTROOIRECHT - PROCESRECHT

 

Beschrijvend beslag*  Gelijk de voorzieningenrechter te Maastricht heeft overwogen heeft het beslag ex artikel 1019b Rv de uitsluitende strekking het bewijs veilig te stellen.

 

Toegang tot  bewijsmateriaal*  Om toegang tot het bewijs te krijgen kan bijvoorbeeld de weg van art. 1019a …

meer

IEPT20081201, Rb Den Haag, Brinkman v Besseling

IEPT20081201, Rb Den Haag, Brinkman v Besseling
Rechtspraak

SLAAFSE NABOOTSING - PROCESRECHT

 

Gedeeltelijke bevoegdheid Rb Den Haag*  Gelet op art 438 lid 1 Rv is deze voorzieningenrechter bevoegd wat betreft het gevorderde sub 1 omdat het beslag in dit arrondissement is gelegd.*  De rechter die vonnis heeft gewezen is ingevolge artikel 611d Rv bevoegd inzake opheffing, …

meer

IEPT20081126, Rb Den Haag, Eli Lilly v Staat

IEPT20081126, Rb Den Haag, Eli Lilly v Staat
Rechtspraak

GENEESMIDDELENRECHT

 

Marginale beslissing Minister inzake onderlinge vervangbaarheid Strattera (atomoxetine) en Ritalin (methylfenidaat)

 

Marginale toetsing*  Bij de beoordeling wordt voorop gesteld dat in deze civiele procedure het besluit van de minister uitsluitend marginaal kan worden getoetst. De Regeling, …

meer

IEPT20081119, Rb Rotterdam, Bacardi v Mevi

IEPT20081119, Rb Rotterdam, Bacardi v Mevi
Rechtspraak

MERKINBREUK - PARALLEL IMPORT - IPR

 

Onrechtmatige verwijdering codes toepasselijk recht*  Dat van een groot aantal door haar in opslag gehouden flessen de flescode is verwijderd wordt door Mevi niet betwist, dat dit vanuit de optiek van het "Europees recht" recht niet geoorloofd is wordt door Mevi evenmin …

meer

IEPT20081126, Rb Den Haag, Glaxo v Cipla

IEPT20081126, Rb Den Haag, Glaxo v Cipla
Rechtspraak

OCTROOIRECHT PROCESRECHT - IPR

 

Nietigheidsverweer onvoldoende onderbouwd*  Cipla heeft zich bijvoorbeeld niet de moeite getroost de in het vonnis van de High Court in het kader van het inventiteitsdebat besproken prior art over te leggen. Evenmin heeft zij het vonnis zelf in het geding gebracht zulks is gedaan …

meer

IEPT20081029, Rb Den Bosch, Fonofloor v OCAM

IEPT20081029, Rb Den Bosch, Fonofloor v OCAM
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Geen inbreuk auteursrechten*  Brochure: Fonofloor noemt het materiaal van haarzelf en Redumax "zeer vergelijkbaar", maar dat is niet voldoende om inbreuk op auteursrecht aan te nemen. Voor zover er door OCAM c.s. al auteursrechtelijk beschermde trekken van het materiaal van Fonofloor zijn overgenomen, …

meer

IEPT20081113, Rb Amsterdam, Hansen v Blokker

IEPT20081113, Rb Amsterdam, Hansen v Blokker
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Stijlverwantschap maar geen inbreuk*  Door de verschillen tussen de stoelen is er meer sprake van een stijlverwantschap met, maar niet van een verveelvoudiging van de Vlinderstoel

SLAAFSE NABOOTSING

 

Geen verwarringsgevaar*  Niet aannemelijk is dan ook dat het relevante publiek de Luganostoel met …

meer

IEPT20081016, HvJEG, Bundesverband v Deutsche Internet Versicherung

IEPT20081016, HvJEG, Bundesverband v Deutsche Internet Versicherung
Rechtspraak

MEDEDINGING

RICHTLIJN ELECTRONISCHE HANDEL

 

Contactinformatie dienstverlener*  de dienstverlener is verplicht nog vóór de sluiting van een overeenkomst, naast zijn elektronischepostadres andere informatie beschikbaar te stellen, welke niet noodzakelijkerwijs een telefoonnummer hoeft te zijn. *  Een elektronisch …

meer

IEPT20081124, Rb Haarlem, Batavus v Blomson

IEPT20081124, Rb Haarlem, Batavus v Blomson
Rechtspraak

 

AUTEURSRECHT

Batavus Personal Bike Delivery auteursrechtelijk beschermd werk?*  het U-vormig frame is niet aan te merken als een auteursrechtelijk beschermd element van de Personal Bike Delivery. (…).*  Ten aanzien van een dwarsverbinding onderin de U van het frame is de voorzieningenrechter van oordeel dat …

meer

IEPT20081119, GvEA, Schräder v CPVO - Sumcol

IEPT20081119, GvEA, Schräder v CPVO - Sumcol
Rechtspraak

KWEKERSRECHT - PROCESRECHT

 

Beperkte rechterlijke toetsing onderscheidbaarheid ras*  De gemeenschapsrechter dient niet enkel de materiële juistheid van de aangevoerde bewijselementen en de betrouwbaarheid en samenhang ervan te controleren, maar hij moet ook controleren of die elementen het relevante feitenkader …

meer

IEPT20081105, Rb Middelburg, Dacotherm v Topvorm

IEPT20081105, Rb Middelburg, Dacotherm v Topvorm
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Oorspronkelijkheid logo niet onderbouwd*  Waar Dacotherm zich ten aanzien van de naam (en het logo) (ook) beroept op auteursrecht, stelt de rechtbank vast dat zij die stelling niet onderbouwt. Op geen enkele wijze wordt aangegeven dat en op welke gronden de naam en het logo "een werk" betreffen in de …

meer

IEPT20081112, Rb Den Haag, Yeda v Octrooicentrum Nederland

IEPT20081112, Rb Den Haag, Yeda v Octrooicentrum Nederland
Rechtspraak

 

 

AANVULLEND BESCHERMINGSCERTIFICAAT (ABC)

 

Omschrijving werkzame stof bepalend*  omschrijving van de werkzame stof van het geneesmiddel in de handelsvergunning bepalend voor de vraag wat als product in de zin van de Verordening moet worden beschouwd*  Uitzondering op product restrictieve uitleg mogelijk ter …

meer

IEPT20081118, Rb Den Haag, KNV EHBO v MF Medical

IEPT20081118, Rb Den Haag, KNV EHBO v MF Medical
Rechtspraak

MERKENRECHT - PROCESRECHT

 

EHBO heeft geen spoedeisend belang*  KNV EHBO wist in november 2007 al van levering stickers, zonder rechtsmaatregelen te treffen. Na sommatie in april 2008 handelingen gestaakt en geen aanwijzing dat inbreuk dreigt.*  De voorzieningenrechter merkt in dit verband nog op dat de enkele …

meer

IEPT20081105, Rb Utrecht, Vlaar v Markant

IEPT20081105, Rb Utrecht, Vlaar v Markant
Rechtspraak

AUTEURSRECHT - GOEDERENRECHT

 

Beoordeling overdracht auteursrecht*  Niet te beoordelen op basis van 3.28. lid 1 BVIE, maar aan de hand van het stelsel van de Auteurswet, nu geen modeldepot heeft plaatsgevonden en het in dezelfde hand bevinden van model- en auteursrecht niet kan spelen*  Het ter comparitie door …

meer

IEPT20081112, Rb Amsterdam, ANP v Novum

IEPT20081112, Rb Amsterdam, ANP v Novum
Rechtspraak

ONGEOORLOOFDE CONCURRENTIE

 

Ongeoorloofd profiteren van inspanningen van ander bedrijf door technische beschermingsmaatregelen te omzeilen*  Novum B.V. heeft met gebruikmaking van niet aan haar toegekende inloggegevens technische beschermingsmaatregelen omzeild en is zodoende opzettelijk en wederrechtelijk …

meer

Pagina's