IEPT20081204, Rb Amsterdam, Building Products v Artcrete

IEPT20081204, Rb Amsterdam, Building Products v Artcrete
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Onderscheidend vermogen Artcrete*  Niet aannemelijk is dat het woordbestanddeel '-crete' een gebruikelijke aanduiding voor beton is

Geen depot te kwader trouw*  Geen normaal (voor)gebruik merk van Artcrete, Inc in de Benelux[gedaagde] heeft zich verder erop beroepen dat, voor zover wel sprake is van …

meer

IEPT20081029, Rb Amsterdam, Boltini

IEPT20081029, Rb Amsterdam, Boltini
Rechtspraak

PRESTATIEBESCHERMING

 

Ongeschreven IE-recht op artiestennaam met verzilverbare populariteit *  dat hij zijn populariteit commercieel kon exploiteren en dat hij een geldelijke beloning kon bedingen voor het gebruik van zijn naam voor commerciële doeleinden.

GOEDERENRECHT

 

Overdraagbaarheid ongeschreven IE-recht

meer

IEPT20081202, Rb Amsterdam, Revu

IEPT20081202, Rb Amsterdam, Revu
Rechtspraak

PUBLICATIE

 

Onjuiste verdachtmaking*  onder meer omdat op de voorpagina van de editie van Revu is vermeld dat eiser sub 1 verdacht wordt van het aannemen van smeergeld en dat niet juist is

 

PROCESRECHT

 

Gesloten deuren*  De behandeling ter terechtzitting heeft met gesloten deuren plaatsgevonden.

 

meer

IEPT20081204, Rb Den Haag, The Body Shop v Men's Body Shop

IEPT20081204, Rb Den Haag, The Body Shop v Men's Body Shop
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Onderscheidend vermogen - inburgering*  door jarenlang gebruik in Nederland en ook daarbuiten, waarbij TBS met reclame campagnes stevig aan de weg heeft getimmerd, heeft het merk door inburgering ruimschoots onderscheidend vermogen verkregen

 

Overeenstemming *  Tezamen komt dit erop neer dat merk en …

meer

IEPT20081203, Rb Den Haag, SKS v Orion

IEPT20081203, Rb Den Haag, SKS v Orion
Rechtspraak

OCTROOIRECHT - PROCESRECHT IPR

 

Geen belang bij verklaring voor recht en verbod*  niet komen vast te staan dat op dit moment van enig inbreukmakend handelen sprake is.*  Ook van een dreigende inbreuk is gelet hierop geen sprake.

Geen grensoverschrijdende vordering*  Lezing van het petitum in het licht van het …

meer

IEPT20081203, Rb Den Haag, Modefine v Nisu - Armani

IEPT20081203, Rb Den Haag, Modefine v Nisu - Armani
Rechtspraak

MERKENRECHT

Geen rechtsverwerking*  De omstandigheid dat de Douane in oktober 2006 de vrijgave van een voor Nisu bestemde partij met onder andere 240 zonnebrillen met het Nisu-teken op grond van art. 9 Vo. 1383/2003 heeft geschorst en deze partij vervolgens is vrijgegeven omdat Modefine niet binnen de vereiste (twee …

meer

IEPT20081126, Rb Amsterdam, Neijhorst v Damsko

IEPT20081126, Rb Amsterdam, Neijhorst v Damsko
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Makerschap*  Nu uit de overgelegde stukken blijkt dat Damsko zelf reeds bij het publiceren van de foto in de colofon van haar blad de naam van Neijhorst als maker van de foto heeft vermeld en Damsko thans onvoldoende feiten en omstandigheden heeft gesteld waarom Neijhorst desondanks niet de maker van …

meer

IEPT20081127, HvJEG, Intel v CPM - Intelmark

IEPT20081127, HvJEG, Intel v CPM - Intelmark
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Verband tussen ouder bekend merk en jongere merk*  Verband dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete gevalArtikel 4, lid 4, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het …

meer

IEPT20081119, Rb Haarlem, Foto Cruijff

IEPT20081119, Rb Haarlem, Foto Cruijff
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

[foto: Guus de Jong]

 

Inbreuk erkend*  [gedaagde] heeft aanvankelijk betwist maar ter zitting erkend dat hij inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van [eiser 1].

Rectificatie*  [eiser 1] heeft er een gerechtvaardigd belang bij dat dit oordeel via hetzelfde kanaal wordt gepubliceerd als …

meer

IEPT20081126, Rb Amsterdam, X v Audax

IEPT20081126, Rb Amsterdam, X v Audax
Rechtspraak

PUBLICATIE PORTRETRECHT

 

Aantasting goede naam veroordeeld moordenaar*  Weliswaar heeft X een slechte reputatie gezien diens veroordeling tot levenslang voor de moord op een aantal vrouwen, maar dit neemt niet weg dat het mogelijk is om de reputatie van iemand die reeds een slechte reputatie geniet, verder aan te …

meer

IEPT20081126, Rb Den Haag, Abbott v Medtronic

IEPT20081126, Rb Den Haag, Abbott v Medtronic
Rechtspraak

OCTROOIRECHT - PROCESRECHT

 

Beschrijvend beslag*  Gelijk de voorzieningenrechter te Maastricht heeft overwogen heeft het beslag ex artikel 1019b Rv de uitsluitende strekking het bewijs veilig te stellen.

 

Toegang tot  bewijsmateriaal*  Om toegang tot het bewijs te krijgen kan bijvoorbeeld de weg van art. 1019a …

meer

IEPT20081201, Rb Den Haag, Brinkman v Besseling

IEPT20081201, Rb Den Haag, Brinkman v Besseling
Rechtspraak

SLAAFSE NABOOTSING - PROCESRECHT

 

Gedeeltelijke bevoegdheid Rb Den Haag*  Gelet op art 438 lid 1 Rv is deze voorzieningenrechter bevoegd wat betreft het gevorderde sub 1 omdat het beslag in dit arrondissement is gelegd.*  De rechter die vonnis heeft gewezen is ingevolge artikel 611d Rv bevoegd inzake opheffing, …

meer

IEPT20081126, Rb Den Haag, Eli Lilly v Staat

IEPT20081126, Rb Den Haag, Eli Lilly v Staat
Rechtspraak

GENEESMIDDELENRECHT

 

Marginale beslissing Minister inzake onderlinge vervangbaarheid Strattera (atomoxetine) en Ritalin (methylfenidaat)

 

Marginale toetsing*  Bij de beoordeling wordt voorop gesteld dat in deze civiele procedure het besluit van de minister uitsluitend marginaal kan worden getoetst. De Regeling, …

meer

IEPT20081119, Rb Rotterdam, Bacardi v Mevi

IEPT20081119, Rb Rotterdam, Bacardi v Mevi
Rechtspraak

MERKINBREUK - PARALLEL IMPORT - IPR

 

Onrechtmatige verwijdering codes toepasselijk recht*  Dat van een groot aantal door haar in opslag gehouden flessen de flescode is verwijderd wordt door Mevi niet betwist, dat dit vanuit de optiek van het "Europees recht" recht niet geoorloofd is wordt door Mevi evenmin …

meer

IEPT20081126, Rb Den Haag, Glaxo v Cipla

IEPT20081126, Rb Den Haag, Glaxo v Cipla
Rechtspraak

OCTROOIRECHT PROCESRECHT - IPR

 

Nietigheidsverweer onvoldoende onderbouwd*  Cipla heeft zich bijvoorbeeld niet de moeite getroost de in het vonnis van de High Court in het kader van het inventiteitsdebat besproken prior art over te leggen. Evenmin heeft zij het vonnis zelf in het geding gebracht zulks is gedaan …

meer

IEPT20081029, Rb Den Bosch, Fonofloor v OCAM

IEPT20081029, Rb Den Bosch, Fonofloor v OCAM
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Geen inbreuk auteursrechten*  Brochure: Fonofloor noemt het materiaal van haarzelf en Redumax "zeer vergelijkbaar", maar dat is niet voldoende om inbreuk op auteursrecht aan te nemen. Voor zover er door OCAM c.s. al auteursrechtelijk beschermde trekken van het materiaal van Fonofloor zijn overgenomen, …

meer

IEPT20081113, Rb Amsterdam, Hansen v Blokker

IEPT20081113, Rb Amsterdam, Hansen v Blokker
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Stijlverwantschap maar geen inbreuk*  Door de verschillen tussen de stoelen is er meer sprake van een stijlverwantschap met, maar niet van een verveelvoudiging van de Vlinderstoel

SLAAFSE NABOOTSING

 

Geen verwarringsgevaar*  Niet aannemelijk is dan ook dat het relevante publiek de Luganostoel met …

meer

Pagina's