Bestel nu: extra uitgaven IE-wettenbundels Intellectuele Eigendom en Merken- en Modellenrecht

Print this page 14-11-2017
B915187

Per 1 oktober jl. is de Uniemerkenverordening ingetrokken en met onmiddellijke ingang vervangen door een nieuwe verordening: de Uniemerkenverordening 2017/1001 (UMeV 2017). De Boek9 wettenbundels zijn geüpdatet met deze nieuwe verordening en de daarbij horende Uitvoeringsverordening en Gedelegeerde verordening. De IE-Wettenbundel Merken- en Modellenrecht 2017 bevat de Uniemerkenverordening 2017, Uitvoeringsverordening UmeV en Gedelegeerde verordening UmeV. De IE-Wettenbundel Intellectuele Eigendom bevat de Uniemerkenverordening 2017.

 

Bestel de IE-Wettenbundel Intellectuele Eigendom hier en de IE-Wettenbundel Merken- en Modellenrecht hier.