Jaar

Print this page

2021

 

IEPT20210618, Rb Den Haag, Blomma v Greengifts

Geen spoedeisend belang ten aanzien van inbreuk op Uniemerk ‘Blooms out of the Box’: Greengifts c.s. verklaard éénmalig een kistje van Blomma te hebben gekocht en verstuurd aan de eerste klant. Modelregistratie langwerpig kistje voor plantjes ‘Blooms out of the Box’ is geldig: nieuw en eigen karakter en geen identieke of soortgelijke modellen in vormgevingserfgoed. Modelrechtinbreuk op ‘Blooms out of the Box’ door verhandeling Ecoworld-Box: alle kenmerken van het model zijn terug te zien in Ecoworld-Box en verschillen in maatvoering en materiaal niet relevant.

 

IEPT20210607, Rb Den Haag, BagJump v BigAirBag

Geen sprake van wanprestatie door BigAirBag: in correspondentie tussen partijen heeft BigAirBag nimmer de toezegging gedaan om geen kopieën van de OnePiece Landing en het Model van BagJump meer te verhandelen. BAB Product van BigAirBag maakt geen inbreuk op Gemeenschapmodel op ontwerp van OnePiece Landing van BagJump: basisvorm van landings is een gegeven en bij Model is van overgebleven ontwerpvrijheid op weinig onderscheidende manier gebruik gemaakt, BAB Product wekt, gelet op verschillen met Model, een andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker. BigAirBag maakt geen auteursrechtinbreuk op OnePiece Landing: geen sprake van overeenstemmende totaalindrukken. BigAirBag maakt met teken ‘One Piece Lander’ geen inbreuk op merk ‘One Piece Landing’: merk OnePiece Landing sterk beschrijvend waardoor gerede twijfel bestaat over geldigheid merk en verwarringsgevaar, gerede kans dat bodemrechter oordeelt dat sprake is van eerlijk gebruik in de handel door BigAirBag.

 

IEPT20210218, Rb Den Haag, Tinnus

Aan waterballonvuller Bunch O Balloons van Tinnus komt geen auteursrechtelijke bescherming toe: alle elementen zijn technisch bepaald of laten enkel ruimte voor triviale keuzes die de persoonlijkheid van de maker niet weerspiegelen. Als wordt uitgegaan van de geldigheid van de Modellen van Tinnus en rechtbank aldus toekomt aan beoordeling merkinbreuk zou [gedaagde] waterballonvuller geen inbreuk maken: beperkte beschermingsomvang Modellen en [gedaagde] waterballonvuller maakt andere algemene indruk. Procedure wordt geschorst ten aanzien van alle Modellen: beslissing EUIPO over gevorderde nietigverklaring dient afgewacht te worden.

 

IEPT20210128, Rb Den Haag, OmniChannel v Cazoom

Inbreuk op IE-rechten van Capbran door aanbieden van NutriBullet-Baby product terwijl Happy Baby product werd gekocht en geleverd kan aangenomen worden, [M] niet betrokken bij de inbreuk: Cazoom, [M] en [A] hebben standpunt dat het gaat om een origineel product niet herhaald in de pleitnota en evenmin tijdens de zitting, eenmanszaak van [M] is overgedragen aan [A] en verkopersinformatie is later aangepast, aangenomen kan worden dat Cazoom Happy- Baby product aan [A] heeft geleverd. [A] moet oneerlijke handelspraktijken, bestaande uit het adverteren met een EAN-code die niet op het door hen verkochte en geleverde product staat vermeld maar slechts op de originele producten, het adverteren met de slogan ‘Bekend van TV’ en het gebruikmaken van teksten en foto’s van producten uit het assortiment van TT Shopping staken: [A] en Cazoom mogen slogan Bekend van TV (en varianten daarop) niet gebruiken ter aanprijzing van producten die niet zijn of worden geadverteerd door TT Shopping op lineaire televisiekanalen, [A] en Cazoom mogen geen gebruik maken van teksten en foto’s van producten uit het assortiment van TT Shopping, vermelding van deze EAN-code is alleen toegestaan als hij hetzelfde originele product verkoopt als het product het assortiment van TT Shopping en dat product is voorzien van de EAN-code van dat originele product.

 

IEPT20210210, Rb Den Haag, Abaya

Vorderingen van eiseres jegens [gedaagde sub 1] worden afgewezen: [gedaagde sub 1] is niet betrokken (geweest) bij de verhandeling van de abaya die volgens [eiseres] inbreuk maakt op haar model- en auteursrecht. ‘Model 535’ die door Chinese onderneming aan [Groothandel X] is verhandeld behoort tot vormgevingserfgoed nu beroep [eiseres] op de ‘tenzij-clausule’ van artikel 7 lid 1 GModVo niet opgaat. Niet te verwaarlozen kans dat model van [eiseres] nietigheidsactie niet zal overleven: [Groothandel X] kan als ‘ingewijde in de betrokken sector’ worden aangemerkt en niet uitgesloten dat de openbaarmaking van een model aan één enkele onderneming voldoende kan zijn voor oordeel dat model ter kennis kan zijn gekomen van ingewijden in betrokken sector, aannemelijk dat [Groothandel X] de abaya’s verder is gaan verhandelen. Vorderingen van [eiseres] op basis van auteursrechtinbreuk komen niet voor toewijzing in aanmerking: ontwerpdatum van de abaya kan niet worden afgeleid uit overgelegde stukken, geen sprake van eigen intellectuele schepping.

 

2020

 

IEPT20201209, Rb Den Haag, Barco v Delta

Nieuwheids- en inventiviteitsaanval Delta op het Nederlandse deel van EP 668 van Barco treft doel uitgaande van Japanse octrooiaanvrage 'Katsura': Katsura anticipeert het in conclusie 1 van EP 668 geclaimde vergadersysteem nu Katsura direct en ondubbelzinnig alle kenmerken van conclusie 1 van het octrooi openbaart, in Katsura wordt zowel het kenmerk 'from users' als 'communications network' geopenbaard, vakman zal in Katsura het kenmerk 'to screen scrape' geopenbaard zien en dat de term screen scrapen niet in Katsura terug te vinden is doet daar niet aan af, ook kenmerk input device direct en ondubbelzinnig in Katsura geopenbaard, zero footprint-kernmerk verleent geen inventiviteit aan afhankelijke conclusie 2, conclusies 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 16 ook niet nieuw/inventief. Modelrecht op uiterlijk ClickShare Button Barco geldig maar Launcherplus van Delta maakt geen inbreuk op Model: Model is niet technisch bepaald, totaalindruk van door Delta aangevoerde transmitter is anders dan die van het Model, totaalindruk Launcherplus van Delta is anders dan die van het Model van Barco. 

 

IEPT20201015, Rb Den Haag, Sunshower v Beter Bad

Gerede twijfel mogelijk over vraag of Sunshower model in bodemprocedure geldig zou worden geacht en Feel Good IR-L niet inbreukmakend: model Sunshower verschilt slechts op twee ondergeschikte punten van het vormgevingserfgoed Sunshower Comfort, gegeven de minimale beschermingsomvang van het Sunshower model zijn de verschillen tussen dit model en de Feel Good IRL voldoende om andere algemene indruk te wekken. Geen slaafse nabootsing Sunshower door Beter Bad Sanitair: Sunshower heeft geen eigen gezicht op de markt en veel van de modellen technisch bepaald, groot marktaandeel Sunshower niet relevant en Beter Bad heeft voldoende afstand gehouden. Beter Bad Sanitair maakt auteursrechtinbreuk op gebruiksaanwijzingen van Sunshower: Beter Bad heeft inbreuk erkend en Sunshower houdt belang bij de verbodsvordering. Geteste basismodel Beter Bad en Feel Good IR-L voldoen niet aan Laagspanningsrichtlijn en dit  levert oneerlijk concurrentievoordeel op ten aanzien van Sunshower: aan argument dat testresultaten niet representatief zijn wordt voorbijgegaan, nu Sunshower de producten nieuw in de doos heeft aangekocht als ware zij consument. Beter Bad Sanitair heeft ontoelaatbare vergelijkende reclame gemaakt nu niet aannemelijk is dat Sunshower producten de normen met betrekking tot effectieve output van UV-licht overschrijden: Beter Bad heeft geen meetresultaten producten Sunshower in het geding gebracht waardoor geen behoorlijke vergelijking kan worden gemaakt. 

 

IEPT20200407, Rb Den Haag, De Spieghel v Decor Wonen

Modellen van serie Blackbone-kasten zijn nieuw en hebben eigen karakter: combinatie van de karakteristieke en specifieke kenmerken te weten de elegante delen gefineerd geborsteld zwart eikenhout, duidelijke houtstructuur, smallere houtplanken in een visgraatmotief, transparante uitstraling en stoer en strak roestvrijstalen onderstel waardoor het geheel lijkt te zweven, verschillen voldoende van het vormgevingserfgoed. Black Gold-kasten maken hierop inbreuk: wekken geen andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker. Pippa-stoel auteursrechtelijk beschermd: voldoende creativiteit en oorspronkelijkheid gelegen in de gebloemde rugleuning in een statige opwaartse houding, velvet bekleding en glimmende gouden stoelpoten, totaalindruk wijkt af van - beweerdelijk - oudere stoelen. Flower-stoel maakt hierop inbreuk: niet bestreden dat de totaalindruk overeenstemt.

 

IEPT20200722, Rb Den Haag, Puma

Abria-sneakers maken geen inbreuk op modelrecht Puma nu ze een andere algemene indruk wekken voor de modebewuste vrouw: beschermingsomvang van het model wordt met name bepaald door de bolletjesstructuur van de zool nu de vorm reeds voorkomt in het vormgevingserfgoed, zool van het model is rafelig terwijl deze bij de Abria-sneakers eindigt in strak afgesneden lijn, de bolletjes in de zool van de Abria-sneakers zijn hoekiger en ongelijkmatiger gevormd, de zool van de Abria-sneakers heeft een verdikte lijn. Abria-sneakers maken geen auteursrechtinbreuk op Schoen A dan wel Schoen B: ongedateerde vormgevingserfgoed tot uitgangspunt genomen nu Puma niet heeft aangegeven op welke datum haar schoenen zijn openbaargemaakt en het gestelde vormgevingserfgoed niet hebben weersproken, de door Puma genoemde kenmerkende elementen van Schoen A en Schoen B kwamen als zodanig reeds voor in het vormgevingserfgoed en zijn dus niet beschermd, de beschermingsomvang van de combinatie van kenmerken is - er veronderstellenderwijs vanuit gaande dat deze het persoonlijk stempel van de maker draagt en van auteursrechtelijk beschermde werken sprake is - beperkt, Abria-sneaker wekt gelet op deze beperkte beschermingsomvang een andere totaalindruk nu deze door een opvallend sierlint in plaats van veters een minder sportief uiterlijk hebben. Geen sprake van slaafse nabootsing: geen eigen gezicht op de markt, sneakers wijken bovendien in meerdere opzichten af.

 

IEPT20200610, Rb Den Haag, Global v Outtrade

Gemeenschapsmodel voor barbecuestandaard geldig: gemeenschapsmodel nieuw ten opzichte van het vormgevingserfgoed door afwijkende vormgeving van de armen, net voldaan aan het vereiste van eigen karakter door verschillen tussen de kenmerkende elementen van het gemeenschapsmodel en het vormgevingserfgoed. Ondanks de beperkte beschermingsomvang wordt inbreuk aangenomen: door gedaagde verhandelde producten verschillen in geen enkel opzicht van het Gemeenschapsmodel.

 

IEPT20200603, Rb Den Haag, Casa Vigar v Edco

Modellen van Casa Vigar zijn geldig: modellen voldoen aanhet nieuwheidscriterium nu deze op meer dan ondergeschikte details verschillen van de voorbeelden uit het Umfeld, modellen hebben een eigen karakter door hun rechtop staand 'lichaam' met lange nek en strapless avondjurk, die duidelijk zichtbare vrouwelijke vormen toont. Edco-borstel A maakt geen inbreuk op Modellen Casa Vigar: borstel A maakt andere totaalindruk dan Modellen door andere kleur en gebrek aan duidelijk zichtbare vrouwelijke kenmerken. Edco-borstel B maakt geen inbreuk op Model A Casa Vigar: borstel B maakt geen andere totaalindruk dan Model A nu verschillen van ondergeschikt karakter zijn. Edco-borstel B maakt geen inbreuk op Model B Casa Vigar: andere totaalindruk dan Model B Casa Vigar gelet op afwijkende kleur en andere vorm.

 

IEPT20200421, Hof Den Haag, Digital Revolution v Samsung

Samsung, die onderhavige octrooien en modelrechten aan HP heeft overgedragen, ontvankelijk in hoger beroep: Samsung treedt op grond van lastgeving op voor HP. Dat EP 537 meerdere los van elkaar staande uitvindingen bevat strookt niet met artikel 82 EOV, maar is geen nietigheidsgrond en doet niet af aan duidelijkheid EP 537. “Middendeel” uit conclusies 1 en 2 niet onduidelijk. Uit omstandigheid dat EP 211 - dat DR c.s. stelt toe te passen - ophopingsprobleem niet openbaart zal vakman niet afleiden dat dit probleem zich niet zal voordoen, maar dat probleem niet is onderkend. Standpunt dat ophopingsprobleem en weglekken afvaltoner niet zou bestaan is inventiviteitsverweer: bewijslast rust op degene die nietigheid inroept. Dat probleem niet is onderkend in stand van de techniek maakt het bestaan daarvan niet onaannemelijk. Stelling dat vakman niet plausibel zou achten dat in beschrijving beschreven oplossing zou werken zonder transportorgaan (60) verworpen: EP 537 ziet op twee afzonderlijke problemen, namelijk ophoping en klontering die door dieper gelegen deel respectievelijk een transportorgaan worden opgelost, vakman zou uit beschrijving begrijpen dat de (druk van) nieuw aangevoerde afvaltoner samen met de kracht die daarop door draaiende fotogevoelige medium wordt uitgeoefend zorgt voor voortstuwen in reinigingsruimte (21) opgehoopte afvaltoner naar afvalcontainer (23), vakman begrijpt met “mind willing to understand” dat “fully fills the cleaning area” niet letterlijk bedoeld is. Onvoldoende onderbouwd dat klonterprobleem zich bij normaal gebruik van printer tijdens reguliere levensduur zal voordoen, zodat transportorgaan toch noodzakelijk is. EP 537 nawerkbaar. Geen misbruik van octrooirecht: octrooi heeft technische toepassing en is nawerkbaar, stelling dat dieper gelegen deel enkel dient omdat cartridge anders niet compatibel zou zijn met Samsung printers verworpen. Dat EP 537 en EP 538 overlappende conclusies hebben maakt niet dat EP 537 ongeldig zou zijn door dubbele octrooiering: conclusies 1 en 2 EP 537 hebben ruimere beschermingsomvang, omdat transportorgaan daar geen deel van uitmaakt. EP 537 nieuw ten opzichte van US 608: openbaart niet locatie fotogeleidend medium en dat dieper gelegen deel naar beneden naar de fotogeleider toe is verdiept. EP 537 inventief: objectieve technische probleem is het tegengaan van afvaltonerlekkage, uitgaande van dat probleem onvoldoende aangetoond waarom door DR c.s. aangedragen documenten gelden als meest nabije stand van de techniek, indien van door DR aangedragen documenten wordt uitgegaan zou vakman niet stuiten op en kennis nemen van een van de andere aangedragen documenten, waarin geen lekkageprobleem wordt opgelost of zelfs genoemd, beroep op algemene vakkennis faalt. Inbreuk op EP 537 aangenomen. EP 744 niet inventief ten opzichte van Samsungs CLP-600 cartridge: vóór de prioriteitsdatum op de markt gebracht, is meest nabije stand van de techniek, in CLP-600 niet voorkomende deelkenmerk 1.11, het ter voorkoming van expansieve deformatie bevestigen van reeds aanwezige draageenheden aan bovenste en onderste behuizing, is algemene vakkennis, geen partial problems benadering, nu geen sprake is van een combinatie-uitvinding. Modellen GM 687 en GM 551 nietig: alle door Samsung onderscheiden kenmerken die model eigen karakter zouden geven hebben technisch effect, deze kenmerken zijn conform Doceram/Ceramtec-arrest (IEPT20180308) uitsluitend technisch bepaald, niet voor de hand liggend dat andere factoren dan de met de vormgeving te vervullen technische functie een rol spelen. Beroep op slaafse nabootsing onvoldoende onderbouwd. Proceskosten eerste aanleg en hoger beroep gecompenseerd: aandeel EP 537 door hof op 50% van de kosten begroot.

 

IEPT20200417, HR, Spinmaster v High5

In het belang der wet ingesteld cassatieberoep tegen een vonnis waarin de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam zich bevoegd achtte kennis te nemen van op een gemeenschapsmodel gebaseerde vorderingen, verworpen: het HvJEU heeft geoordeeld (IEPT20191121) dat artikel 90 lid 1 van de Gemeenschapsmodellenverordening bepaalt dat de rechtbanken van de lidstaten die bevoegd zijn voorlopige of beschermende maatregelen te bevelen voor een nationaal model, tevens bevoegd zijn dergelijke maatregelen te bevelen voor een Gemeenschapsmodel. Hetzelfde geldt voor de bevoegdheid van rechtbanken in kort geding inzake Uniemerken: hierover kan gelet op de gelijkluidende artikelen redelijkerwijs geen twijfel meer bestaan.

 

IEPT20200225, Rb Den Haag, Nordic Fire v Pelletkachel Lemmer

Voldoende spoedeisend belang bij vorderingen Nordic Fire, hoewel Pelletkachel Lemmer geen WENDY kachels meer verhandelt: Pelletkachel Lemmer niet bereid onthoudingsverklaring te tekenen en uitdrukkelijk gesteld dat zij geen inbreuk heeft gemaakt op IE-rechten Nordic Fire. WENDY kachel maakt inbreuk op STYLO kachel: STYLO kachel auteursrechtelijk beschermd: gelet op overgelegde afbeeldingen van diverse pelletkachels die qua uiterlijke vormgeving van elkaar verschillen is aannemelijk dat ontwerpen STYLO ten aanzien van bijvoorbeeld vormgeving van de lijsten, keuze voor rechthoekige vormen, positie venster, vorm en positie van het rooster en vormgeving van de hendel keuzes zijn gemaakt die niet uitsluitend technisch bepaald zijn. Door producent Paterno aan Pelletkachel Lemmer verkochte kachels (die later als WENDY kachels zijn verkocht) niet uitgeput: verklaring producent bevestigt expliciet dat Nordic Fire auteursrechthebbende is, dat Paterno nimmer toestemming heeft gehad om STYLO kachels aan anderen dan Nordic Fire te verkopen en dat zij geen toestemming had om STYLO kachels in het verkeer te brengen, geen economische verbondenheid waardoor sprake zou zijn van impliciete toestemming om kachels in het verkeer te brengen, nu geen sprake is van gemeenschappelijk auteursrecht of een distributieovereenkomst tussen Paterno en Nordic Fire. Geen verboden afscherming van de markt: Paterno is geen wederverkoper van Nordic Fire, maar productent die producten voor haar vervaardigt. Inbreuk op niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel STYLO: STYLO kachels als niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel beschermd, verwezen wordt naar motivering auteursrechtelijke bescherming, niet weersproken dat WENDY kachels namaak zijn ex artikel 19(2) GMoV. Inbreuk op foto’s STYLO kachel: creatieve keuzes gelet op gebruikte compositie, foto’s door Pelletkachel Lemmer verveelvoudigd. Inbreuk op teksten Nordic Fire: Creatieve keuzes ten aanzien van woordkeuze, zinsopbouw, lengte teksten, teksten verveelvoudigd doordat teksten pelletkachel Lemmer in grote mate overeenstemmen met teksten Nordic Fire. Aanprijzing “Gelijk aan Nordic Fire Stylo” maakt inbreuk op merk NORDIC FIRE: gelet op auteursrecht- en merkinbreuk sprake van misleidende, niet objectieve vergelijking waarbij referentie aan merk NORDIC FIRE oneerlijk voordeel voor Palletkachel Lemmer oplevert, geen toegestane vergelijkende reclame.

 

2019

 

IEPT20191121, HvJEU, Spin Master

Artikel 90 lid 1 van de Gemeenschapsmodellenverordening bepaalt dat de rechtbanken van de lidstaten die bevoegd zijn voorlopige of beschermende maatregelen te bevelen voor een nationaal model tevens bevoegd zijn dergelijke maatregelen te bevelen voor een Gemeenschapsmodel: gebruik van de uitdrukking “met inbegrip van” bevestigt dat het niet noodzakelijkerwijs hoeft te gaan om een gespecialiseerde rechterlijke instantie, wetgever heeft dwingende vereisten van nabijheid en doeltreffendheid laten prevaleren op de specialisatiedoelstelling.

 

IEPT20191220, Rb Den Haag, Eichholtz

Model 2 Eichholtz naar voorlopig oordeel nietig: onvoldoende verschil met vormgevingserfgoed (Boyer-tafel) om model 2 eigen karakter te verschaffen nu o.a. beide tafels van glanzend metaal zijn en gekenmerkt door negen rechthoekige rookglazen tafelbladen die afwisselend op twee hoogtes in een recht metalen frame zijn gevat. Modellen 1, 3, 4, 5, 6, 7 Eichholtz geldig: modellen 1 en 3 wekken andere algemene indruk bij geïnformeerde gebruiker dan Boyer-tafel, modellen 4 en 5 wekken andere algemene indruk bij geïnformeerde gebruiker dan Edward Womley ontwerpen, modellen 6 en 7 wekken andere algemene indruk dan Rizoo-tafel. Gedaagde maakt inbreuk op geldige modellen Eichholtz: onvoldoende onderbouwd dat artikelen die gedaagde thans op website en via Marktplaats aanbiedt, originele door Eichholtz geleverde producten zijn. Verweer gedaagde dat Eichholtz ontwerp producten heeft ontleend aan meubels van derden, waardoor Eichholtz niet auteursrechthebbende is, faalt ten aanzien van 28 producten: in producties gedaagde niet c.q. niet leesbaar vermeld in welke periode desbetreffende ontwerp aan publiek ter beschikking is gesteld. Verweer gedaagde dat Eichholtz ontwerp producten heeft ontleend aan meubels van derden slaagt ten aanzien van 8 producten: tegenover gemotiveerde stelling gedaagde heeft Eichholtz onvoldoende gemotiveerd waarom aangedragen ontwerpen niet tot vormgevingserfgoed behoren c.q. waarom geen sprake is van verveelvoudiging. Voor twee aangevallen producten wel voldoende gemotiveerd dat Eichholtz auteursrechthebbende is: ter zitting voldoende gemotiveerd op grond van welke uiterlijke kenmerken er sprake is van een eigen intellectuele schepping ten opzichte van het vormgevingserfgoed, afbeeldingen gedaagde van vormgevingserfgoed van slechte kwaliteit. Inbreuk op auteursrechten Eichholtz ten aanzien van vijf producten onvoldoende aannemelijk gemaakt. Uitputtingsverweer slaagt ten aanzien van “Eichholtz Atlanta Arm Chair”. Gedaagde heeft inbreuk gemaakt op auteursrechten ten aanzien van 30 producten. Inbreuk op productfoto’s Eichholtz. Gebruik van productnamen Eichholtz voor eigen (al dan niet identieke) producten gedaagde onrechtmatige misleiding: hierdoor kan verwarring bestaan bij publiek. Gebruik van lijst van klantcontactgegevens Eichholtz voor mailing is onrechtmatig gebruik bedrijfsgeheim(artikel 2(2)(c) WBB: niet betwist dat sprake is van bedrijfsgeheim (artikel 1 WBB), gedaagde had moeten begrijpen dat hij in strijd met verplichting om informatie niet te gebruiken voor concurrentie met Eichholtz handelde.

 

IEPT20191115, Rb Den Haag, Rotolight v Vibesta

Peragos 304 cameralamp maakt geen inbreuk op modelrecht NEO cameralamp: ‘geïnformeerde gebruiker’ is in hoge mate aandachtig, lampen wekken niet dezelfde algemene indruk. Peragos 304 lamp geen slaafse nabootsing van NEO-2 lamp: lampen wijken voldoende af. Peragos 30C lamp geen slaafse nabootsing van NEO-2 lamp met add-on filter: kleur is functioneel bepaald om lichteffect te creëren, lampen wijken voor het overige voldoende af. Rotolight dient persbericht en brieven aan distributeurs van Vibesta te rectificeren: Rotolight diende overleg en rechterlijke uitspraak af te wachten alvorens met beschuldiging van inbreuk naar buiten te treden, voldoende aannemelijk dat Vibesta hiervan schade ondervindt. Proceskosten ex artikel 1019h begroot op ruim € 10.794 in plaats van gevorderd bedrag van € 72.802: zaak aangemerkt als normaal kort geding waarvoor volgens de Indicatietarieven € 15.000 redelijk is, 70% van de procedure ziet op handhaving IE-rechten.

 

IEPT20191029, Rb Den Haag, Tommy Teleshopping v Verzendshop

Verzendshop dient model- en auteursrechtinbreuk, slaafse nabootsing en oneerlijke handelspraktijken bij het aanbieden van een luchtkoeler te staken: vorderingen onvoldoende gemotiveerd weersproken.

 

IEPT20191001, Rb Den Haag, Eichholtz

Inbreuk op auteursrecht/modelrechten Eichholtz op Console Table Connor, Side Table Connor en Coffee Table Connor: te veel vraagtekens bij uitputtingsverweer gedaagde op grond van ruildeal
 

IEPT20190912, HvJEU, Cofemel v G-Star Raw

Auteursrechtelijke bescherming kan niet worden verleend aan modellen louter omdat zij, afgezien van het utilitaire doel dat zij nastreven, een specifiek esthetisch effect teweegbrengen:  om voor deze bescherming in aanmerking te komen moeten die modellen de uitdrukking vormen van oorspronkelijke werken.

 

IEPT20190827, Hof Den Haag, Tinnus

Geen grond voor schorsing procedure over waterballonvullers wegens aanhangige nietigheidsprocedure bij EUIPO voor zover het geschil niet gaat over de geldigheid van Gemeenschapsmodellen: vordering tot vaststelling van niet-inbreuk uitdrukkelijk uitgezonderd van schorsingsregeling artikel 91 GModVo, voor zover de Nederlandse rechter al bevoegd is tot schorsing kan in beginsel niet worden gevergd dat oordeel over geldigheid Gemeenschapsmodel tot in hoogste instantie wordt afgewacht alvorens een beslissing te krijgen op de niet-inbreukvordering. Geen grond voor schorsing op auteursrecht gebaseerde vorderingen: ook op die vorderingen is artikel 91 GModVo niet van toepassing. Vordering tot nietigverklaring en inbreukvorderingen Gemeenschapsmodellen moeten wel worden geschorst: niet relevant of het gaat om Gemeenschapsmodellen waartegen appellante zelf geen nietigheidsvordering heeft ingesteld. Wapperverbod, bevel tot rectificatie en de veroordeling tot schadevergoeding moeten slechts worden geschorst  voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de gestelde nietigheid van de Gemeenschapsmodellen.

 

IEPT20190718, Rb Den Haag, JF Blossom v Yehwang

JF Blossom rechthebbende van eventueel op sieraden rustende intellectueel eigendomsrechten: voldoende onderbouwd dat sieraden door ontwerper voor JF Blossom zijn ontworpen, indien en voor zover JF Blossom op het moment van dagvaarden niet de rechthebbende was heeft zij dit zekerheidshalve gerepareerd door een overdrachtsakte, ook niet-ingeschreven modelrechten zijn overdraagbaar. Inbreuk op auteursrecht dierensieraden: combinatie van tijgerkop in ring is oorspronkelijk, totaalindruk stemt volledig overeen. Auteursrechtinbreuk op zeshoekige oorbellen: combinatie van de vorm, grootte,  zeshoek omringd door zilverkleurige bolletjes, de goudkleurige ondergrond en tropische afbeelding is oorspronkelijk, enige verschil betreft afdruk op hangertje. Geen inbreuk op hartvormige ring en oorbellen: beperkte beschermingsomvang gelet op bestaande vormgevingserfgoed en de trivialiteit van sommige vormgevingselementen, verschillen leiden tot andere totaalindruk. Geen auteursrechtinbreuk op vierkante ring: veronderstellende wijs aangenomen dat sprake is van werk wordt de totaalindruk in belangrijke mate bepaald door de uitvoering van de afdruk op het vlak van de ring welke zowel qua lettertype, als qua afbeelding verschilt.  Geen auteursrechtinbreuk op ketting en armband met grove schakels, bolletjesarmband met hartjes en goudkleurige armband: veronderstellende wijs aangenomen dat sprake is van werk verschilt de totaalindruk. Geen sprake van inbreuk op niet-ingeschreven modelrechten op bovengenoemde sierraden: door in kader van auteursrecht genoemde verschillen sprake van andere algemene indruk. Geen sprake van slaafse nabootsing sierradenlijn: geen sprake van één eigen gezicht op de markt.

 

IEPT20190522, Rb Den Haag, Petsbelle v EBI

Waarschijnlijk dat Gemeenschapsmodel Maine Coon 173 krabpaal in een nietigheidsprocedure nietig zal worden bevonden vanwege het ontbreken van de vereiste nieuwheid: meer dan 12 maanden gewacht met inschrijving na eerste openbaarmaking in promotiefilmpje. Petsbelle komt geen beroep toe op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel Maine Coon 173: onvoldoende onderbouwd dat zij - en ingevolge artikel 14 lid 3 GModVo werkgever EBI - houder is. Geen inbreuk op Gemeenschapsmodelrechten Maine Coon 120: Melrose Krabpalen wekken andere algemene indruk. Niet aannemelijk dat auteursrecht op Maine Coon 173 krabpaal bij Petsbelle berust: onvoldoende onderbouwd dat zij - en niet ingevolge artikel 7 Aw werkgever EBI - rechthebbende is. Geen inbreuk op auteursrecht op Main Coon 120 krabpaal: Melrose krabpalen geven heel andere totaalindruk.

 

IEPT20190521, Hof Den Haag, McCain v Simplot

Nietigheidsverweer inhoudende onduidelijkheid c.q. inconsistentie tekeningen model voor aardappelvorm van Simplot afgewezen: voldoende duidelijk dat tekeningen dezelfde gedraaide vorm van een aardappelfriet - gezien vanuit verschillende hoeken en op verschillende afstanden - tonen. Ook nietigheidsverweer inzake ontbreken nieuwheid en eigen karakter faalt: aanzienlijk verschil met oudere modellen, aanzienlijke mate van vrijheid voor de ontwerper. Rechts- en  linksdraaiende Rustic Twists van McCain maken inbreuk op het modelrecht van Simplot: Rustic Twists wekken geen andere algemene indruk dan het model. Afweging van wederzijdse belangen levert geen reden op om af te zien van verbod: voor opleggen inbreukverbod is niet nodig dat Simplot zelf  aardappelproducten op de EU-markt brengt.

 

IEPT20190327, Rb Den Haag, McCain v Simplot

Rechtbank zowel in conventie als reconventie internationaal bevoegd kennis te nemen van geschil over gestelde inbreuk op model voor Rustic Twist-friet: rechtbank in conventie bevoegd ex artikel 82 lid 4 onder b GModVo omdat Simplot is verschenen en bevoegdheid niet heeft bestreden, GModVo kent geen bijzondere regeling van bevoegdheid voor reconventionele vorderingen zodat de rechtbank in een geschil over inbreuk op een Gemeenschapsmodel internationale bevoegdheid kan ontlenen aan artikel 8 lid 3 Brussel I bis-Vo. Procedure in reconventie ambtshalve geschorst in afwachting van beslissing door McCain ingestelde nietigheidsprocedure bij het EUIPO. Beoordeling geschil in conventie aangehouden.

 

IEPT20190319, Hof Den Haag, De Poortere v By-Boo

Patchwork-dessin 2 tapijten van By-Boo maken geen inbreuk op ongeregistreerde modelrechten en auteursrechten op Vintage Multi tapijten van De Poortere: tapijten in patchworkstijl bestonden al, totaalbeeld van de tapijten wordt bepaald door de wijze waarop de diverse onderdelen zijn samengevoegd, juist op deze punten vertonen de tapijten verschillen. Geen sprake van slaafse nabootsing: er was reeds een grote verscheidenheid aan patchwork tapijten op de markt zodat een eigen gezicht op de markt niet kan worden aangenomen.

 

IEPT20190103, Rb Den Haag, Edelman v Casa

Ster-model zal naar voorlopig oordeel nietig worden bevonden in nietigheidsprocedure: model weliswaar nieuw ten opzichte van een sterframe zonder lampjes, geen sprake van een eigen karakter. Kerstboom-model is wel geldig: model is nieuw en heeft eigen karakter ten opzichte van vormgevingserfgoed, kenmerken zoals de omtrek, vorm en versiering voldoende duidelijk weergegeven. Kerstboom-product van gedaagde maakt inbreuk op het kerstboom-model: niet  betwist dat sprake is van een zelfde totaalindruk.

 

2018

 

IEPT20181219, Rb Den Haag, Philips v Sundi

Chinese rechtspersoon Sundi bij verstek veroordeeld inbreuk op Gemeenschapsmodel Philips OneBlade te staken: het gevorderde komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor.

 

IEPT20181212, Rb Amsterdam, Edelman v Casa International

Voorzieningenrechter verklaart zich in afwachting van antwoord op prejudiciële vraag en in lijn met oordeel PG in HR Spin Master/High5 Products (IEPT20181102) onbevoegd te oordelen over vorderingen die zijn gebaseerd op de modellenverordening. Onvoldoende aannemelijk dat ster en kerstboom met ledverlichting werken in de zin van de Auteurswet zijn: vorm niet oorspronkelijk en overige elementen triviaal. Geen sprake van slaafse nabootsing: boom en ster hadden geen eigen gezicht op de markt bij aanvang gestelde inbreuk. 

 

IEPT20181205, Rb Amsterdam, Aquaris

Voorzieningenrechter verklaart zich in afwachting van antwoord op prejudiciële vraag en in lijn met oordeel PG in HR Spin Master/High5 Products (IEPT20181102) onbevoegd te oordelen over vorderingen die zijn gebaseerd op de modellenverordening. Inbreuk op auteursrecht IN GOLD WE TRUST-hoodie: tekst op verschillende manieren, kleuren en plaatsen van de hoodie is aangebracht waarbij de combinatie maakt dat sprake is van een werk, deze combinatie is één op één overgenomen in de IN AMSTERDAM WE TRUST-hoodie. Geen inbreuk op IN GOLD WE TRUST woord- en beeldmerk: dominante bestanddelen GOLD en AMSTERDAM zijn dermate verschillend dat onvoldoende visuele of auditieve overeenstemming tussen merk en teken kan worden aangenomen.

 

IEPT20181102, HR, Spin Master v High5

Cassatie in het belang der wet. Prejudiciële vraag: moet artikel 90 GMoV zo worden uitgelegd dat het een dwingende toekenning van bevoegdheid inhoudt aan alle rechtelijke instanties van een lidstaat om voorlopige en beschermende maatregelen te bevelen of laat het lidstaten vrij om deze bevoegdheid exclusief aan rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel toe wijzen?

 

IEPT20180919, Rb Den Haag, Artitec v Venus

Ovaalramer G-model 002171439-0011 nietig verklaard door ontbreken eigen karakter: het relevante verschilkenmerk tussen de Ovaalramer-G-modellen en de trein van Philotrain bevindt zich aan de onderkant en is niet of nauwelijks te zien waardoor het bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Ovaalramer G-model 2345942-0001 nietig verklaard door ontbreken eigen karakter: gesteld noch gebleken dat het zwanenhalsdraaistel tot een andere algemene indruk leidt.

 

IEPT20180727, Rb Den Haag, Plus 100 v Van der Garde

Geen afbeeldingen van de Passion loungeset zonder kussens in het geding gebracht, waardoor voorzieningenrechter “met een normaal ontwikkeld fantasiegevoel” moet beoordelen hoe het zitvlak eruitziet. Passion wekt andere algemene indruk dan modellen 0002 en 0004: Passion wordt enkel in “vaste opstelling” verhandeld, waardoor modellen 0002 en 0004 niet exact in de Passion “in te passen” zijn. Ook overigens geen inbreuk op modellen 0001 t/m 0004 door het bestaan van aantal verschillen tussen modellen en de loungeset: zitvlak lijkt niet te zweven, zoals bij modellen, licht naar achteren gebogen rugleuning  met curve afwezig, zitvlak Passion oogt niet als massief blok, modellen breder uitgevoerd en ogen brede, Passion heeft geen strakke en minimalistische uitstraling, zwarte naad tussen de elementen ontbreekt bij Passion. Meegewogen dat aantal kenmerken die bij modellen en de Passion vergelijkbaar zijn eveneens vergelijkbaar terugkomen in vormgevingserfgoed. Auteursrechtinbreuk onvoldoende onderbouwd. Passion is geen slaafse kopie van PASSION Lounge-set.

 

IEPT20180725, Rb Den Haag, Xplorys v 3 E Tekstil

Verstekvonnis: gebod om inbreuk op modelrechten Xplorys te staken. Proceskostenveroordeling volgens liquidatietarief: kostenoverzicht niet bij dagvaarding opgenomen (zoals vereist in verstekprocedure), leveringsbevestigingen van e-mail en fax onvoldoende om te kunnen aannemen dat gedaagde kennis heeft kunnen nemen van inhoud berichten, ook indien gedaagde wel kennis heeft genomen van kostenoverzicht was dat niet eerder dan 24 uur voor de zitting, waardoor gedaagde geen tijdige verschijning meer kan realiseren om hier verweer tegen te voeren.

 

IEPT20180705, HvJEU, Jägermeister v EUIPO

Afbeelding van model waarvoor om inschrijving wordt verzocht moet het ex artikel 36(1) Gemeenschapsmodellenverordening mogelijk maken om dat model duidelijk te identificeren.

 

IEPT20180308, HvJEU, Doceram v CeramTec

Bij de beoordeling of uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend door de technische functie worden bepaald moet worden nagegaan of die functie de enige factor is die bepalend was voor die kenmerken: het bestaan van andere modellen is niet doorslaggevend. Bij de beoordeling of een voortbrengsel uitsluitend door technische functie wordt bepaald dient de nationale rechter rekening te houden met alle omstandigheden van het geval; van de “objectieve waarnemer” hoeft niet te worden uitgegaan.

 

IEPT20180220, Hof Den Haag, Arpe v Happy Cocooning

Genoemde kenmerken Gemeenschapsmodel voor tafelgashaard (Model 2) niet uitsluitend technisch bepaald. Beschermingsomvang Model 2 redelijk groot: afstand met vormgevingserfgoed niet gering. Tafelgashaard Thyone maakt geen inbreuk op Model 2: de overeenkomsten - een vierkanten bak, en uitsparingen - betreffen minder opvallende dan wel gebruikelijke elementen terwijl de verschillen - één geheel of niet, rommelige versus strakke vormgeving, houten versus steenachtige look, verkleuringen versus monochrome kleurstelling, bedieningspaneel verzonken of niet, en donkere versus lichtere kleurstelling - in het oog springen. Ook geen auteursrechtinbreuk: genoemde modelrechtelijke kenmerken zijn hooguit gedeeltelijk auteursrechtelijke trekken, door houten in plaats van steenachtige matte look stemmen totaalindrukken niet overeen. Geen sprake van slaafse nabootsing: eigen plaats op de markt onvoldoende onderbouwd, bovendien geen gevaar voor nodeloze verwarring.

 

IEPT20180718, Rb Den Haag, Happy Cocooning v Arpe

Tafelgashaard Model 2 als nieuw aangemerkt: overgelegde stukken kunnen stelling deze is gebaseerd op een voor de datum van depot beschikbaar gestelde identieke gashaard niet dragen. Model 2 heeft eigen karakter: Model 2 bestaat uit a) een vierkante bak, die één geheel vormt, met een strak lijnenspel, waardoor sprake is van een strakke minimalistische vormgeving; b) de ronde, bassin-achtige, glooiende uitsparing aan de bovenzijde van de bak; c)  de matte look in een donkere kleurstelling; d) uitsparingen onderaan de bak, waardoor deze een enigszins zwevend karakter heeft; e) chroomkleurig bedieningspaneel aan de (rechter)voorzijde, stelling dat kenmerken b, d en e uitsluitend door de technische functie worden bepaald verworpen, totaalindruk van als vormgevingserfgoed gepresenteerde modellen wijkt hiervan af. Tafelgashaard Thyone maakt geen inbreuk op modelrecht Model 2: beide bestaan weliswaar uit een vierkante bak met gelijkende uitsparingen en aan de rechtervoorzijde een bedieningspaneel met twee ronde knoppen waarbij de linker knop groter is dan de rechter, de Thyone wekt door de ‘houtlook’ echter een andere totaalindruk. Geen sprake van auteursrechtinbreuk: hooguit kenmerk b, c en d zijn auteursrechtelijk beschermd, verschillen dusdanig groot dat totaalindrukken niet overeenstemmen. Geen sprake van slaafse nabootsing: voldoende afstand genomen.

 

IEPT20180214, Rb Den Haag, Tinnus

Procedure over waterballonvuller in zijn geheel geschorst gelet op nietigheidsprocedure Gemeenschapsmodellen bij EUIPO: artikel 91 GMoV strekt eerst en vooral tot voorkoming onverenigbare uitspraken, gevaar hierop bestaat ook in het kader van de reconventionele vordering tot verklaring voor recht van niet-inbreuk, voorlopig oordeel voorzieningenrechter onvoldoende om buiten EUIPO om te kunnen concluderen dat de modelrechten evident nietig zijn, over onrechtmatig handelen kan niet worden beoordeeld zonder oordeel te geven over geldigheid modelregistraties, ook in kader van auteursrecht moet worden beslist over technische bepaaldheid.

 

IEPT20180118, Rb Den Haag, Pacovis v SDT

Pan-Europees inbreukverbod op modelrechten SDT wegens aanbieden inbreukmakende Ellipse-borden: nietigheidsprocedure bij EUIPO dwingt niet tot schorsing nu onderhavige procedure in eerste plaats ziet op vaststelling van niet-inbreuk, ontwerper borden SDT had meer dan voldoende ontwerpvrijheid, tot vormgevingserfgoed behorende borden en schalen hebben andere kleur, textuur en materiaal, relevante kenmerken Modellen keren vrijwel volledig terug in borden, beroep op voorgebruik onvoldoende onderbouwd. 

 

2017

 

IEPT20171220, HvJEU, Acacia v Audi en Porsche

Reparatieclausule (artikel 110(1) GMoV) niet beperkt tot onderdelen van samengesteld voortbrengsel waarvan de uiterlijke kenmerken bepalend zijn voor het beschermde model. Reparatieclausule uitsluitend van toepassing op onderdelen van een samengesteld voortbrengsel die uit visueel oogpunt dezelfde kenmerken hebben als de originele onderdelen. Fabrikant of verkoper van onderdelen die zich wil beroepen op reparatieclausule heeft zorgvuldigheidsplicht omtrent naleving voorwaarden voor intreding van die clausule door ‘downstream-gebruikers’.

 

IEPT20171115, Rb Den Haag, Marc Cain

Marc Cain maakt inbreuk op auteursrecht en modelrecht van ontwerpster door haar bloemendessin te gebruiken in wereldwijde reclamecampagne: bloemendessin heeft eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van de maker door creatieve keuzes voor specifieke combinatie van elementen uit veelheid van mogelijke afbeeldingen, kleurstellingen en onderlinge positioneringen, geen sprake van ontlening aan schilderijen uit de Gouden Eeuw, dessin ook beschermd als niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel nu het nieuw is en eigen karakter heeft, uit niets blijkt dat toestemming voor gebruik is verleend. Schadevergoeding beperkt tot in Nederland veroorzaakte schade: nu bevoegdheid rechtbank is beperkt tot Nederland mag de rechtbank op grond van HvJ Pinckney (IEPT20131003) slechts uitspraak doen over schade die in Nederland is veroorzaakt, deze schade wordt op basis van het aantal winkels vastgesteld op 5,3% van de totale schade. Gederfde licentievergoeding aan de hand van tarievenlijst Stichting FotoAnoniem vastgesteld op € 35.000 voor gehele campagne, hetgeen resulteert in toe te wijzen bedrag van € 1.860. In Nederland geleden schade wegens ontbreken naamsvermelding begroot op € 650.

 

IEPT20170927, HvJEU, Nintendo v BigBen

Rechtbank voor Gemeenschapsmodel kan indien bevoegdheid jegens een eerste verweerder is gebaseerd op artikel 82(1) GModVo en bevoegdheid jegens in andere lidstaat is gevestigde tweede verweerder is gebaseerd op artikel 6 Brussel 1 Vo en 79(1) GModVo, omdat deze tweede verweerder producten vervaardigt en levert aan de eerste verweerder, maatregelen gelasten op grond van artikel 88(1) en 89(2) GModVo die ook betrekking hebben op gedragingen van de tweede verweerder die geen verband houden met deze toeleveringsketen en die gelden voor de gehele Unie. Begrip “land waar de inbreuk is gepleegd” uit artikel 8(2) Rome II Vo ziet op land van de plaats waar de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan. Indien eenzelfde verweerder verschillende inbreukmakende handelingen worden verweten die in verschillende lidstaten zijn verricht, dient voor de vaststelling van de schadebrengende gebeurtenis niet aan elke verweten inbreukmakende handeling worden gerefereerd, maar moet het gedrag van die verweerder in zijn totaliteit worden beoordeeld om de plaats van de oorspronkelijke inbreukmakende handeling die ten grondslag ligt aan het verweten gedrag dat door die verweerder is verricht of dreigt te worden verricht vast te stellen. Zonder toestemming modelhouder gebruik maken van afbeeldingen van producten die overeenstemmen met een gemeenschapsmodel in kader van de rechtmatige verkoop van accessoires voor specifieke producten van de modelhouder om het gezamenlijke gebruik van deze accessoires en de specifieke producten van de modelhouder uit te leggen en te tonen betreft toegestane “reproductie ter illustratie” ex artikel 20(1) onder c GModVo, voor zover aan cumulatieve voorwaarden van die bepalingen is voldaan, hetgeen de nationale rechter dient na te gaan.

 

IEPT20170921, HvJEU, Easy Sanitary Solutions en EUIPO v Nivelles

Onjuiste rechtsopvatting Gerecht door van EUIPO te verlangen bij beoordeling nieuwheid model zelf verschillende onderdelen van een ouder model met elkaar te combineren: staat aan verzoeker in nietigheidsprocedure om volledige afbeelding oudere model over te leggen, een eventuele reconstructie zal bovendien onvolkomenheden vertonen. Terecht geoordeeld dat “betrokken sector” uit art. 7(1) GMoV niet is beperkt tot die van het voortbrengsel waarin het betwiste model zal worden verwerkt of toegepast. Blijk van onjuiste rechtsopvatting Gerecht door eis dat geïnformeerde gebruiker van het betwiste model bekend is met voortbrengsel waarin het oudere model is verwerkt of toegepast: dit zou extra voorwaarde opleveren die noch uit de letter noch uit de geest van de GMoV blijkt.

 

IEPT20170915, Rb Amsterdam, Toi-Toys v Tinnus

Vzgr onbevoegd m.b.t. vorderingen die zien op gestelde (niet) inbreuk op Gemeenschapsmodelrechten en daarmee verknochte overige stellingen/vorderingen. Uitleg art. 90 GMoV: ‘rechterlijke instanties’ die naar nationaal recht (absoluut en relatief) bevoegd zijn mogen ook over Gemeenschapsmodel oordelen voor nationale territoir, maar alleen Gemeenschapsmodelrechtbanken hebben bevoegdheid voor de gehele Gemeenschap. Wapperverbod is vordering volgens artikel 81 GMoV (en artikel 3 Uitvoeringswet), dat onder exclusieve bevoegdheid Haagse (voorzieningen)rechter valt: stelling dat onrechtmatig wordt gehandeld door wapperen ziet op vraag of inbreuk wordt gemaakt op Gemeenschapsmodelrecht, bij reguliere inbreuk is ook sprake van beslissing over onrechtmatig handelen en wetgever heeft ‘alle vorderingen’ van artikel 81 GMoV in exclusieve bereik van de Haagse (voorzieningen)rechter gebracht.

 

IEPT20170915, Rb Den Haag, Toi-Toys v Tinnus

Wapperen met octrooiaanvraag tegen afnemer van Toi-Toys onrechtmatig. Model 0001 voor "Fluid distribution equipment" voorshands nietig op grond van techniekexceptie: positionering rietjes op koppelstuk, vorm en lengte rietjes, vormgeving waterballonnen en gebruik van elastiekjes technisch bepaald. Model 0003, 0006 en 0007 op gelijke gronden model 0001 voorshands nietig. Door Tinnus aangedragen alternatieve vorm (Easymaxx) ten op zichte van model 0001 doet niet aan ongeldigheid af: uiterlijke verschillen te verklaren zijn door technische verschillen en niet door vormgevingskeuzes. Waterbombs tonen voldoende onderscheid met overige ingeroepen modellen. Bunch O Balloons gelet op oordeel over modelrecht niet auteursrechtelijk beschermd. Geen slaafse nabootsing: Toi-Toys mag elementen Bunch O Balloons, die alle technisch bepaald zijn overnemen. Geen wapperverbod, wel rectificatie: serieuze dreiging van wapperen ontbreekt door tussen Tinnus en Zuru gesloten licentieovereenkomst.

 

IEPT20170912, Rb Den Haag, Simplot v McCain Foods

Simplots model voor aardappelvorm is een geldig Gemeenschapsmodel: tekeningen Model in samenhang voldoende duidelijk en consistent, Model is nieuw en heeft eigen karakter ten opzichte van tot het vormgevingserfgoed behorende modellen voor brood en snacks. Rustic Twist van McCain maakt inbreuk op het Model: Rustic Twist wekt zelfde algemene indruk als het Model nu het gaat om langwerpige platte (aardappel)schijf die om zijn lengteas is geroteerd, waarbij een duidelijke s-vorm is te zien, niet nodig om naast Rustic Twists die met de klok meedraaien (ongeveer 30%) ook gespiegelde variant (ongeveer 40%) en variant zonder draai (ongeveer 30%) te vergelijken met het Model nu voor inbreuk voldoende is dat aanzienlijk deel (30%) Rustic Twists inbreukmakend is en bovendien ook de gespiegelde variant eenzelfde algemene indruk wekt. Belangenafweging verzet zich niet tegen inbreukverbod voor gehele Europese Unie: duidelijke inbreuk en McCain was voor introductie Rustic Twist op de Europese markt op de hoogte van Model Simplot.

 

IEPT20170518, Rb Den Haag, Fatboy v Makro
Ex parte tegen “lounger”. Naar aanleiding van arrest hof Den Haag van 20 juli 2016 (IEPT20160720
) geen reden om aan de geldigheid Gemeenschapsmodel LAMZAC te twijfelen. Bevel om binnen 12 uur na betekening beschikking iedere verhandeling van inbreukmakend product te staken in EU, via website en winkelfilialen en gebod om afbeeldingen product te verwijderen van website en folder. Dwangsom van € 250 per betrokken product of € 5.000 voor iedere dag of gedeelte van een dag, dat in strijd met het inbreukbevel wordt gehandeld met een maximum van €250.000.

IEPT20170512, Rb Den Haag, Philips v Ningbo
Verstekvonnis gemeenschapsmodelrechtinbreuk en auteursrechtinbreuk door onderneming gevestigd in China. Voorzieningenrechter bevoegd tot verstekverlening: sprake van spoedeisend belang en de dagvaarding heeft de gedaagde daadwerkelijk en tijdig bereikt. Voorzieningenrechter bevoegd om van vorderingen gebaseerd op het Gemeenschapsmodel kennis te nemen: de bevoegdheid strekt zich uit over gehele EU. Voor het verbod op inbreuk op auteursrechten geldt dat de voorzieningenrechter enkel voor Nederland bevoegd is: eiser onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het onaanvaardbaar is om in China een verbod voor de gehele EU te krijgen of waarom van Philips niet kan worden gevergd om in een relevante lidstaat een procedure aanhangig te maken. Het door Philips gevorderde komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor, zodat het zal worden toegewezen, waarbij het verbod op inbreuk auteursrechten voor Nederland zal worden toegewezen.

 

IEPT20170509, Rb Den Haag, Fatboy v Leen Bakker

Ex parte tegen ‘lounger’. Naar aanleiding van arrest Hof Den Haag van 20 juli 2016 geen reden om aan de geldigheid Gemeenschapsmodel LAMZAC te twijfelen: in grijsmaking genoemde oudere modellen ook in die procedure bij oordeel over geldigheid betrokken. Grijsmaking Leen Bakker maakt niet duidelijk in welke opzichten de ‘lounger’van gerekwestreerde afwijkt van de in het arrest van 20 juli 2016 als inbreukmakend beoordeelde “Kaisr V2”. Bevel vzgr binnen 24 uur na betekening elk inbreukmaken via website en winkels Leen Bakker in EU te staken en tevens bevel elke afbeelding van product van website en folder te verwijderen.

IEPT20170503, Rb Den Haag, Fatboy v Blokker
Ex parte tegen “opblaasbare lounger”. Naar aanleiding van arrest hof Den Haag van 20 juli 2016 (IEPT20160720) geen reden om aan de geldigheid Gemeenschapsmodel LAMZAC te twijfelen: in grijsmaking genoemde oudere modellen ook in die procedure bij oordeel over geldigheid betrokken. Fatboy voldoende aannemelijk gemaakt dat Blokker inbreuk maakt op haar modelrechten: grijsmaking Blokker maakt niet duidelijk in welke opzichten de “opblaasbare lounger” van gerekwestreerde afwijkt van de in  IEPT20160720 als inbreukmakend beoordeelde “Kaisr V2”. Bevel om binnen 4 uur na betekening beschikking iedere verhandeling van inbreukmakend product te staken in EU, via website als winkelfilialen. Tevens een gebod om afbeeldingen product te verwijderen van website en folder.

IEPT20170501, Rb Den Haag, Secrid
Door gedaagde verkochte kaarthouders en wallets maken inbreuk op octrooi Secrid: inbreukanalyse EP ‘922 niet besteden, voldoende aannemelijk dat gedaagde de door Secrid onderzochte kaarthouder en wallet heeft verhandeld, onvoldoende onderbouwd dat alle kenmerken van de door gedaagde verkochte kaarthouders voldoen aan de stand van de techniek en daarom geen inbreuk maken. Ook sprake van inbreuk op modelrecht: geldigheid model noch inbreuk voldoende betwist. Sprake van ongeoorloofde vergelijkende reclame door uitingen over gelijkwaardigheid van de producten.

IEPT20170426, Rb Den Haag, Eichholtz
Verweren die geldigheid modelrechten Eichholtz bestrijden gepasseerd: ingevolge artikel 85 GModV had reconventionele vordering moeten worden ingesteld. Kimberly-tafels maken inbreuk op modelrechten Eichholtz: combinatie van elementen Eichholtz modellen keert terug in Kimberly-tafels en wekt geen andere algemene indruk bij geïnformeerde gebruiker. Emerald-tafels maken geen inbreuk op modelrechten Eichholtz: diverse kenmerken, waaronder de Asscher-cut niet duidelijk in Emerald-tafels te zien. Onvoldoende gemotiveerd waarom Eichholtz niet ontwerper tafel is: de overlegde ontwerptekeningen vermelden als ontwerper de heer [A] , van wie onweersproken is komen vast te staan dat hij in loondienst is van Eichholtz. Los daarvan heeft Eichholtz de beide tafels in elk geval als van haar afkomstig openbaar gemaakt. Beide Asscher-tafels auteursrechtelijk beschermd: Beymen- en Sultana-tafels waren reeds vóór modellen op de markt, maar Asscher-tafels wekken andere ruimtelijke indruk en onderscheiden zich duidelijk van dit “Umfeld”. Kimberly-tafels maken inbreuk op auteursrecht Eichholtz: inbreuk en ontlening door overeenstemmende totaalindrukken. Emerald-tafels maken geen inbreuk op auteursrecht Eichholtz: totaalindrukken komen niet overeen. Emerald-tafels ook geen slaafse nabootsing: eigen plaats op de markt onvoldoende onderbouwd. Geen dwangsommen verbeurd: nog laten staan foto’s louter een vergissing, geen voorraad met doel om de tafels in economisch verkeer te brengen. Auteursrechtinbreuk door plaatsen productfoto’s Eichholtz collectie op website gedaagde: geen toestemming voor gebruik en gedaagde dient als professionele partij bedacht te zijn op auteursrechtelijke kwesties.

 

IEPT20170310, Rb Den Haag, Pasoday v Hair Workxx

Ondanks half jaar tussen sommatiebrief en dagvaarding Pasoday toch spoedeisend belang: voldoende voortvarend gehandeld. Geen inbreuk op IE-rechten hair extensions: modelrechten hair extensions op naam van failliete vennootschap, bevestigingsdraad hair extensions niet auteursrechtelijk beschermd want technisch bepaald en uiterlijk hair extensions te weinig onderscheidend voor beroep op slaafse nabootsing. Merken FLIP-IN en FLIP-IN-HAIR niet verworden tot soortnaam: Pasoday heeft voldoende aangetoond dat zij is optreden tegen derden die het merk gebruikten en Pasoday heeft voldoende aangetoond dat zij tekens als merk gebruikt. Logo Hair Workxx (hierna HW) maakt inbreuk op merken Pasoday: visueel, auditief en begripsmatig identiek aan merken Pasoday. Domeinnamen maken inbreuk op merken Pasoday: HW maakt middels de domeinnamen gebruik van de tekens Flip-In Hair en Flip-In voor identieke waren waarvoor de merken zijn ingeschreven. Geen auteursrecht slogan Pasoday: "Look good in the hair you wear" gangbare zin in het Engels. Ten aanzien van folders en instructiemateriaal maakt HW inbreuk op auteursrechten Pasoday: inbreuk voldoende bestreden. Mededeling dat HW leverancier Flip-In Hair is, onrechtmatig: suggereert ten onrechte dat HW rechthebbende is op de merken.

IEPT20170208, Rb Den Haag, Tower Living v DKW
Niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht op Kolony-meubels behoort toe aan [A] en [X] gezamenlijk en door een rechthebbende [X] in het verkeer gebracht: Daan-collectie door [A] en [X] gezamenlijk ontwikkeld en geen andersluidende afspraken. Ook bij afwezigheid specifieke afspraak toestemming van [A] nodig voor levering Kolony-meubels: beoordeeld naar Nederlands recht geschiedt beheer gemeenschappelijke rechten uitsluitend door deelgenoten tezamen. Impliciete toestemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer sprake is van economische verbondenheid tussen de houder van het recht en degene die de voorwerpen in het verkeer heeft gebracht. [X] en [A] economisch verbonden. Kolony-meubels die door [X] in verkeer zijn gebracht uitgeput: niet naleven beheersovereenkomst heeft geen derdenwerking. Reconventie: Niet-ingeschreven modelrecht geldig: Daan-collectie is nieuw en heeft eigen karakter. 

IEPT20170120, Rb Den Haag, Scentsible v Reckitt
Geen spoedeisend belang bij vordering m.b.t. gestelde inbreuk op marketingmateriaal Scentsible: inbreuk reeds gestaakt en nieuwe (dreiging van) inbreuk onvoldoende aannemelijk. "V.I.Poo" maakt geen inbreuk op Uniewoordmerk "POO POURRI": gering onderscheidend vermogen nu element "POO" beschrijvend is voor poep en overeenstemming te gering om te leiden tot verwarringsgevaar, mede door andere locatie element "Poo" in merk en teken. Geen auteursrecht op productformat: elementen binnen format zijn onvoldoende uitgewerkt om in combinatie gezien voor ‘format’-bescherming in aanmerking te komen. Geen inbreuk op niet-ingeschreven-modelrecht: totaalindrukken verschillen. Beroep op slaafse nabootsing strandt: format komt niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Geen spoedeisend belang bij vordering m.b.t. onrechtmatig profiteren inspanningen Scentsible. Geen misleidende handelspraktijken Reckitt: niet aannemelijk gemaakt dat Reckitt bij consument verwarring zaait met betrekking tot afkomst producten.

IEPT20170112, Rb Amsterdam, Spin Master v High5
Vzgr bevoegd te oordelen over inbreuk Gemeenschapsmodel op grond van artikel 90(1) GModV: zou ook bevoegd zijn kennis te nemen van vorderingen op grond van Beneluxmodel. Onderzoek naar nieuwheidsschadelijkheid Amerikaans design patent gaat reikwijdte kort geding te buiten. Model voor speelballetje niet puur ingegeven door technische verworvenheid: voldoende alternatieven mogelijk qua uiterlijk en vormgeving. Model niet definitief verwerkt in samengesteld voortbrengsel. Speelballetjes High5 inbreukmakend: overeenstemmende totaalindruk door o.a. “pluizige” indruk, “tentakeldichtheid” en wijze waarop de tentakels zijn gerangschikt. Opbergkoffertjes Spin Master auteursrechtelijk beschermd, maar geen inbreuk:  gelijkenissen zien met name op niet beschermde trekken als stijl en vormgeving, terwijl beschermde trekken afwijken. Geen slaafse nabootsing koffertjes: geen nodeloos verwarringsgevaar. Verzameling accessoires auteursrechtelijk beschermd als zelfstandig werk. Accessoires High5 maken inbreuk op de accessoires van Spin Master: één op één overgenomen.

2016

 

IEPT20161102, Rb Den Haag, Zhengte v Leen Bakker
Spoedeisend belang bij vorderingen omtrent inbreuk partytent ondanks onthoudingsverklaring Leen Bakker c.s.: verklaring omvat niet alle modelrechtelijk relevante handelingen. Zhengte model voor partytent nieuw: niet identiek aan vormgevingserfgoed. Zhengte model heeft eigen karakter t.o.v. vormgevingserfgoed door afwijkende kenmerken. Le Sud paviljoen Grimaud tent maakt inbreuk op Zhengte model: geen andere algemene indruk. Opgave door accountant afgewezen: registeraccountant kan, zeker indien deze niet de huisaccountant is, gevorderde vorm van assurance niet geven.

IEPT20160831, Rb Den Haag, Leffler v Trading

Door eiser aangedragen elementen van zijn hoes modellen worden –behoudens het merklabel- uitsluitend door technische functie bepaald. Trading maakt geen inbreuk op modelrechten merklabel. Hoezen niet auteursrechtelijk beschermd gelet op door technische uitganspunten beperkte keuzes. Geen slaafse nabootsing gelet op technische functie uiterlijke kenmerken hoezen.
 

IEPT20160729, Rb Midden-Nederland, Slipperzool

Hoge mate van waarschijnlijkheid dat bodemrechter model van slipperzool zal vernietigen: geen andere indruk bij geïnformeerde gebruiker dan ouder model. Slipperzool niet auteursrechtelijk beschermd: ontleend aan soortgelijke, oudere slipperzool, waardoor geen sprake is van een werk. Geen sprake van slaafse nabootsing: geen eigen plaats op de markt. Proceskostenveroordeling aangehouden in afwachting van uitkomst arrest inzake United Video/Telenet (IEPT20160728).

IEPT20160720, Hof Den Haag, Massive Air v Oomen

Dichtgesnaaide worstvorm LAMZAC model niet uitsluitend technisch bepaald: talrijke (sterk) afwijkende basisvormen mogelijk. Model heeft grote mate van eigen karakter: wijkt aanzienlijk af van vormgevingserfgoed. KAISR V2 maakt inbreuk op model: geen andere algemene indruk bij geïnformeerde gebruiker. Incidentele grieven afgewezen, mede gelet op tweede kort geding, waarin deze vorderingen deels zijn toegewezen.

IEPT20160714, Rb Den Haag, Massive Air v Oomen
Geen dreiging dat Fatboy zal gaan wapperen met modelrechten tegen KAISR V3. Geen rechtsplicht Fatboy om op voorhand te verklaren dat zij niet zal gaan wapperen. Verbod Massive Air om KAISR V3 uit te leveren aan crowdfunding  “backers” van KAISR V2 of V3, zonder dat mogelijkheid wordt geboden om geld retour te krijgen: leidt er toe dat Massive Air voordeel van inbreukmakend handelen ten volle behoud, terwijl schade Fatboy intact blijft Rectificatie op website indiegogo toegewezen voor mededelingen dat Massive Air originele ontwerper ligzak met scheptechniek is.

IEPT20160622, HvJEU, Thomas Philipps v Grune Welle
Houder niet-ingeschreven licentie kan vordering instellen wegens inbreuk op ingeschreven gemeenschapsmodel. Licentiehouder kan ex artikel 32 (3) GModV kan vergoeding van eigen schade vorderen.

IEPT20160617, Rb Den Haag, Dalen v Hornbach
Inbreuk aangenomen: niet betwist. Belang bij bevel. Hornbach moet opgave doen van ingekochte aantallen en leveranciers: reeds overgelegde gegevens vertonen discrepanties.

IEPT20160607, Rb Den Haag, Colourful Rebel v Hip&Go
Inbreuk “sub a” op Benelux-woordmerk “DRAAK”: kleding aangeboden met opdruk DRAAK. REBEL-trui niet auteursrechtelijk beschermd: niet meer dan bestaand woord in bekend lettertype en opdruk op borsthoogte op trui triviaal. REBEL-trui haalt modelrechtelijke bescherming niet: geen eigen karakter.

IEPT20160519, Rb Den Haag, Senz v Impliva
Geen inbreuk Impliva op modelrechten Senz: de piramidevorm van de paraplu is door technische functie bepaald. Impliva heeft voldoende afstand gehouden van de modellen van Senz. Impliva heeft geen inbreuk gemaakt op het auteuresrecht van Senz. Er is geen sprake van slaafs nabootsing door Impliva.

IEPT20160513, Rb Den Haag, Oomen v Massive Air
Spoedeisend belang bij vorderingen tegen gewijzigde KAISR. Geen spoedeisend belang bij vorderingen betreffende oorspronkelijke ontwerp KAISR: onthoudingsverklaring getekend en levering gewijzigde KAISR aan klanten oorspronkelijke KAISR geen voorbehouden handeling met de oorspronkelijke KAISR. Model LAMZAC Hangout niet geheel technisch bepaald: Vormgeving voeteinde en textuur die gevolg is van materiaalkeuze technisch bepaald, maar voldoende ontwerpvrijheid voor vormgeving contouren ligzak en mogelijkheid te variëren met lengte, richting en aantal aan te brengen capitonneringen. Mogelijke alternatieven zijn geen zinloze elementen. Gewijzigde KAISR maakt inbreuk op model LAMZAC Hangout: twee hoeken aan hoofdeinde in plaats van één scherpere punt onvoldoende om andere algemene indruk te wekken en bij gebruik LAMZAC Hangout ontstaan ook twee hoeken.

IEPT20160420, Rb Den Haag, Happy Cocooning v Arpe
Model 2 voor tafelgashaard nieuw. Model 2 heeft eigen karakter: andere vierkante minimalistisch vormgegeven objecten (niet-zijnde haarden) hebben andere aard en bedrijfstak en bevatten niet alle kenmerkende elementen Model 2 en Zuil Keramiek Klein en Planica Ethanolhaarden hebben andere totaalindruk dan Model 2. Thyone maakt inbreuk op Model 2: geen andere algemene indruk door o.a. te weinig verschillen in maatvoering, bedieningspanelen en uitsparingen. Rommelige look en houtlook Thyone leiden niet tot andere algemene indruk. Niet in geschil dat deel vier kenmerken Model 2 (deels) in Thyone voorkomen en dat Thyone ook van ronde gasbrander is voorzien.

IEPT20160329, Hof Den Haag, Koz v Adinco
Geen grief gericht tegen oordeel vzgr dat kabelblok Formzeug op de markt was vóór registratie KOZ Gemeenschapsmodellen. Technische functie model. In KOZ modellen gebruikte overkapping die niet in Formzeug kabelblok aanwezig voorkomt technisch bepaald: genoemde alternatieven zijn niet meer dan toevoeging zinloos element of futiele afwijking in vormgeving. In modellen op overkapping aangebrachte aanhechting technisch bepaald: onvoldoende betwist dat aanhechting nodig is voor ondersteuning aan overkapping en genoemde alternatieven betreffen zinloze toevoegingen. Ook andere genoemde verschillen met kabelblok Formzeug technisch bepaald. KOZ-Uni niet auteursrechtelijk beschermd: bestaat deels uit technisch bepaalde elementen en deels uit elementen Formzeug-kabelblok. Geen slaafse nabootsing: KOZ kan anderen niet verbieden door KOZ gekozen technische oplossingen te gebruiken.

IEPT20160224, Rb Den Haag, Noosa v Desir

Dubbele armband, brede riem en smalle riem maken inbreuk op modelrechten en auteursrechten Noosa: geen verweer gevoerd. “Enkele armband” maakt inbreuk op G-model enkele armband: G-model geldig en geringe verschillen vallen in het niet bij grote overeenkomsten. Drukkers Desir maken geen inbreuk op BX-model: door Noosa geclaimde karakteristieke kenmerken niet af te leiden uit afbeeldingen van de modelinschrijving en andere algemene indruk, omdat afgebeeld dessin ook deel uitmaakt van model. Geen auteursrechtinbreuk: Noosa drukkers niet auteursrechtelijk beschermd door gebrek creatieve keuzes, ook niet bij selectie en combinatie elementen. Gecombineerde werken van de enkele armband met drie drukkers niet auteursrechtelijk beschermd: niet onderbouwd. Geen slaafse nabootsing afzonderlijke drukkers en enkele armband gecombineerd met drie drukkers: eigen plaats op de markt in 2011 onvoldoende onderbouwd. In reconventie geoordeeld dat CHUNK merk voor de waar “drukknoop” verworden is tot soortnaam. Depot Beneluxwoordmerk “CHUNK” door Desir te kwader trouw. Merkinbreuk “sub a” door gebruik CHUNK merken op website Desir voor sierraden. Gebruik termen “NOOSA” en “CHUNK” als adword niet inbreukmakend: voldoende duidelijk dat diensten van Desir afkomstig zijn en dat deze compatible zijn met Noosa-producten, geslaagd beroep op Gilette leer. Gebruik teken “Chunks” als metatag wel merkinbreuk doordat gebruik teken “Chunk” op website Desir inbreukmakend is.

IEPT20160219, HR, Burgers v Basil
Appelrechter mag veroordeling eerste aanleg vervangen door zelfde veroordeling op andere grond ook als daaraan dwangsom is verbonden. In casu geen sprake van een “andere veroordeling” door veroordeling op grond van modellenrecht, terwijl in eerste aanleg op grond van auteursrecht was veroordeeld: gedragingen waartegen houder niet-ingeschreven model zich kan verzetten gelden in alle gevallen ook als inbreuk op auteursrecht. Begrip “Namaak” uit artikel 19(2) GMoV ziet op het beletten van modellen die op grond van artikel 10 GMoV zijn ontleend aan ingeroepen model.

IEPT20160126, Rb Den Haag, Filling Pieces v De Schoenenfabriek

Geen met akte van inbreng (geldige) overdracht auteurs- en modelrechten op ‘Low Top Python’ schoen aan Filling Pieces. Filling Pieces heeft volmacht ten aanzien van handhaving modelrechten. Stelling dat Filling Pieces volmacht heeft inzake de handhaving van auteursrechten onvoldoende onderbouwd. Indienen nieuwe afbeeldingen schoenen te laat en in strijd met goede procesorde. Model ‘Low Top Python’ heeft eigen karakter: gesteld noch gebleken dat combinatie elementen al tot vormgevingserfgoed behoorde. Modelrechtinbreuk: verschillen ‘Sneaker Snake’ en ‘Low Top Python’ te gering om bij geïnformeerde gebruiker een andere indruk te wekken. Pan-Europees verbod toegewezen: Schoenfabriek heeft ook in andere landen in Europa geleverd.
 

2015

 

IEPT20151228, Rb Den Haag, Eichholtz
Executiegeschil: Handhaven foto’s en in voorraad houden Kimberley-tafels niet in strijd met verbod: geen omstandigheden die duiden op daadwerkelijke verhandeling. Emerald-tafels niet te beschouwen als variant op Kimberley-tafels: debat mogelijk over beweerdelijke andere algemene indruk.


IEPT20151216, Rb Den Haag, Basil v Burgers
Door lopende cassatie wordt hier alleen op inhoudelijke geschilpunten geoordeeld, en zal iedere beslissing omtrent dwangsommen worden aangehouden. Niet vast komen te staan dat Dian-mand tot vormgevingserfgoed is gaan behoren: gestelde openbaarmakingen niet onderbouwd. Algemene indruk Basil Denton anders dan aangevoerde manden uit vormgevingserfgoed: o.a. andere scharnieren, sluiting en vormen. Modelrechtinbreuk: verschillen tussen modellen wegen niet op tegen de punten van overeenstemming. Geen slaafse nabootsing: niet onderbouwd dat Basil Denton onderscheidend vermogen heeft en commercieel succes brengt dit niet met zich mee. Vorderingen tot recall, vernietiging en opgave met accountantscontrole toegewezen: inbreukmakende producten na kort geding vonnis nog steeds aangeboden.

IEPT20151014, Rb Den Haag, WTL Europe
Eiser 3 auteursrechthebbende: inhoud/authenticiteit overdrachtsakte niet bestreden door gedaagde. Eiser 3 ook modelrechthebbende: vermoeden dat houder in register ook rechthebbende is. Geen modelrechtinbreuk: verschil in vorm: nieuwere modellen driehoekiger en meer trechtervormig, oudere model meer zuilvormig. Auteursrecht op vuilnisbakken: creatieve keuzes gemaakt en combinatie van vormgevingselementen is niet gedicteerd door technische overwegingen. Ontlening afgewezen: onvoldoende gesteld en Trio Buizerd valt aan te merken als nieuw oorspronkelijk werk. Auteursrechtinbreuk door Reiger en Buizerd door overeenstemmende totaalindrukken. Geen belang bij toewijzing tekeningen-gebruiksverbod: niets concreets gesteld door eiser. Geen algemeen verbod: te weinig onderbouwd omtrent verspreiding inbreukmakende producten.

IEPT20151006, HvJEU, Ford v Wheeltrims
Fabrikant van reserveonderdelen en accessoires voor auto’s die zonder toestemming een merkteken op zijn waren aanbrengt, kan geen beroep doen op modelrechtelijke reparatieclausule ex artikel 14 Modellenrichtlijn en artikel 110 Gemeenschapsmodellenverordening: genoemde bepalingen voorzien niet in afwijking van bepalingen uit Merkenrichtlijn en Gemeenschapsmerkenverordening, met doelstelling om onvervalste mededinging te beschermen is reeds bij totstandkoming van die richtlijn en verordening rekening gehouden, nationale rechter kan het merkenrecht bovendien volgens vaste rechtspraak niet beperken op een wijze die verder gaat dan de beperkingen die voortvloeien uit de Merkenrichtlijn zelf.

IEPT20150902, Rb Den Haag, Wibit-Sports v Aquaparx
Geen nietigheid van viertal Gemeenschapsmodelrechten voor drijfelementen van een waterpretpark door aanwezigheid eigen karakter en afwezigheid van gestelde technische functionaliteit. Gebruik van (opvallende) kleuren voor producten is voor modelrechtelijke beoordeling irrelevant. Door nalaten oudere modellen te tonen kan niet worden vastgesteld dat modellen ten tijde van de relevante modeldepots bij gebruiker bekend waren. Ten aanzien van enkele drijfelementen niet gesteld wanneer deze op de markt zijn gebracht. Inbreuk op zestal modelrechten door zelfde algemene indruk en/of het nalaten relevant Umfelt te tonen. Geen inbreuk op vijftal modelrechten door andere algemene indruk. Geen belang bij tweetal vorderingen ten aanzien van modelrechtinbreuken. Geen auteursrechtinbreuk op drietal drijfelementen door verschillende totaalindrukken en eenvoudige vorm van elementen ervan. Auteursrechtinbreuk op drietal drijfelementen door gelijke totaalindrukken. Geen slaafse nabootsing: niet gesteld dat afzonderlijke modellen een eigen plaats in de markt hebben verworven.

IEPT20150814, Rb Den Haag, Eichholtz
Asscher-tafel modellen hebben eigen karakter: verschillen voldoende van aangevoerde vormgevingserfgoed. Kimberly-tafels maken inbreuk op modellen van Eichholtz: geen andere algemene indruk.

IEPT20150708, Rb Den Haag, The Kind Group v JPMC
Model beperkt tot met doorgetrokken lijnen weergegeven deel: houder van de balsem niet relevant. Beschermingsomvang model voor lipbalsemapplicator zeer gering door bestaan eerdere lipbalsem van Lancôme. Lipbalsem gedaagde maakt geen inbreuk op model eiser: verschil in bolling groot genoeg om bij geïnformeerde gebruiker andere algemene indruk te wekken.

IEPT20150520, Rb Den Haag, Basil v Burger
Basil Denton fietsmand niet auteursrechtelijk beschermd: ontwerpkeuzes van afzonderlijke elementen en combinatie daarvan triviaal/strikt functioneel. Partijen krijgen gelegenheid zich uit te laten over gevolgen van arrest hof Den Haag (IEPT20140722) in kort geding voor verbeurde dwangsommen. [A] krijgt gelegenheid te bewijzen dat “Dian-mand” tot vormgevingserfgoed behoort. [A] krijgt gelegenheid te reageren op stellingen Basil dat zij rechthebbende is op niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel. Bewijsopdrachten niet in strijd met goede procesorde: Basil geen spoedeisend belang bij vorderingen. Basil moet passende compensatie (artikel 1019e  Rv) betalen inzake bewijsbeslag t.a.v. Sabah-manden: geen (dreigende) inbreuk.

IEPT20150220, Rb Den Haag, KOZ v Adinco 
Serieuze kans dat Gemeenschapsmodellen 2006 nietig worden verklaard: geen eigen karakter t.o.v. Gemeenschapsmodellen 2005. Ook serieuze kans dat Gemeenschapsmodellen 2005 nietig worden verklaard: geen eigen karakter t.o.v. kabelblok Formzeug. Gemeenschapsmodellen 2005 kunnen geen eigen karakter ontlenen aan technisch bepaalde overkapping. Geen auteursrechtinbreuk: technisch bepaalde keuzes. Geen slaafse nabootsing: Adinco heeft voldoende gedaan om verwarring te voorkomen en overnemen technisch bepaalde overkapping niet onrechtmatig.

IEPT20150127, Hof Den Haag, Somebo v Vesta Air
Benelux modelrecht Somebo geldig en inbreuk aangenomen: schoorsteenkap onderscheidt zich voldoende door opvallende, ronde, uitstekende bovenkant en veel minder brede hoeken. Voldoende onderbouwd dat Somebo door H ingeschreven vierkante kap modellen heeft ontworpen. Genoegzaam bewezen dat Somebo Spinnermodellen heeft ontworpen. Twaalfhoekige kap model Vesta Air niet nieuw: onvoldoende bestreden dat Somebo dit model reeds sinds 2003 op de markt brengt.

2014

IEPT20141210, Rb Noord-Nederland, Een-meter-bier
Model voor kartonnen beer tray is niet nieuw en heeft geen eigen karakter: wekt geen andere indruk dan reeds bestaande houten “een-meter-bier”.

IEPT20140902, Rb Den Haag, Christina Design London v Endless
Ex parte bevel ex 1019e Rv in verband met inbreuk op de auteurs- en modelrechten op bedels van Christina Design London: dwangsom van € 15.000 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat het bevel wordt overtreden

IEPT2014829, Rb Midden-Nederland, Christina Design London v Endless
Ex parte bevel ex 1019e Rv in verband met inbreuk op de auteurs- en modelrechten op bedels van Christina Design London: dwangsom van € 15.000 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat het bevel wordt overtreden

IEPT20140722, Hof Den Haag, Burgers v Basil
Basil Denton fietsmand beschermd door niet-ingeschreven gemeenschapsmodel: nieuw en eigen karakter. New Looxs Java maakt inbreuk op dit modelrecht: manden nagenoeg gelijk en Basil kan op grond van gezamenlijk recht op gemeenschapsmodel in rechte optreden. Geen auteursrechtinbreuk: gemaakte keuzes zozeer technisch en/of functioneel bepaald dat zowel afzonderlijke elementen als combinatie geen persoonlijk stempel van de maker opleveren. Geen ongeoorloofde slaafse nabootsing, want Basil Denton bezit geen onderscheidend vermogen. Ruimere bescherming Gemeenschapsmodel door slaafse nabootsing leidt tot ongunstige beïnvloeding interne markt.

IEPT20140722, Hof Den Haag, Outdoor v Happy Cocooning
Voldoende spoedeisend belang bij verbodsvordering en nevenvorderingen wegens gestelde voortdurende inbreuk op modelrechten Happy Cocooning en maatregelen om toekomstige inbreuk tegen te gaan. Modellen voor tafelgashaarden zijn nieuw: niet aannemelijk dat modellen voor de aanvrage bekend waren. Modellen hebben eigen karakter: kenmerkende elementen komen niet voor in oudere model SF-pit. Verdedigbaar dat beschermingsomvang eigen karakter moet worden bepaald door combinatie afzonderlijke kenmerken van meerdere oude modellen en niet door individueel beschouwde modellen. Outdoor maakt inbreuk op modellen Happy Cocooning: behoorlijke beschermingsomvang en geen andere algemene indruk.

IEPT20140718, Rb Den Haag, Gembird v Rapoo
Geen overtreding verbod door plaatsing toetsenbord P4 en P5 op Gembird website: geplaatst door hacker. Wel in strijd met het verbod tot uitvoering inbreukmakende toetsenborden 60 teruggeroepen toetsenborden verkocht buiten EER. Toetsenborden P7 en P8 niet inbreukmakend: andere vormgeving dan inbreukmakende modellen.

IEPT20140619, HvJEU, Karen Millen Fashions v Dunnes Stores

Eigen karakter moet niet worden beoordeeld aan de hand van combinatie afzonderlijke kenmerken van meerdere oudere modellen, maar aan de hand van een of meer individueel beschouwde oudere modellen. Houder niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel hoeft eigen karakter niet te bewijzen, om van rechtsgeldig model te spreken, maar moet enkel aangeven in welk opzicht het model volgens hem een eigen karakter heeft.

IEPT20140616, Rb Den Haag, Dutch Toys Group v Avyna
Onderscheidende kenmerken EXIT InTerra-trampoline technisch bepaald: niet gemotiveerd welke vormgevingskeuzes gemaakt zouden zijn. Wegens technische bepaaldheid kenmerken EXIT InTerra-trampoline ook geen auteursrechtinbreuk.

IEPT20140520, Hof Den Haag, Apple v Samsung
Tussenarrest bevestigd. Algemeen inbreukverbod Galaxy-Smartphones ten aanzien van Nederlandse deel EP 868 toegewezen. Hoewel het hof grensoverschrijdend bevoegd is op grond van artikel 2 en/of artikel 31 EEX-Vo, gezien arrest Solvay v Honeywell, wordt geen grensoverschrijdend verbod opgelegd: omdat EP 868 door NL bodemrechter geldig is verklaard, maar door Bundespatentgerichtshof nietig is verklaard redelijke, niet te verwaarlozen kans dat EP 868 door andere buitenlandse rechters van landen waar een verbod wordt gevraagd nietig wordt geacht.

IEPT20140507, Rb Gelderland, Filmop v Exive
Modelinbreuk: voldoende bewezen dat Exive ten minste eenmaal in 2011 een werkwagen op Nederlandse markt heeft gebracht, die was voorzien van op modelrechten van Filmop inbreukmakende steelklem en zakdragerdeksel. Tevens slaafse nabootsing, voor zover Exive soortgelijke schoonmaak/werkwagens op de Nederlandse markt heeft verhandeld. Reconventie: verzoek van Exive tot wijziging grondslag eis afgewezen, nu Exive al eens eerder eis heeft gewijzigd en dit zou leiden tot onredelijke vertraging van geding.

IEPT20140416, Rb Den Haag, Happy Cocooning v Outdoor
Als meervoudige aanvrage gedeponeerde modellen voor “gashaarden” zijn nieuw en hebben een eigen karakter: door Outdoor overgelegde vormgevingserfgoed verschilt aanzienlijk van modellen Happy Cocooning, vanwege onder de strakke, minimalistische vormgeving van de modellen. Onderscheidende kenmerken niet ingegeven door gebruiksbehoeften of techniek. Outdoor heeft te weinig afstand genomen: bassin-achtige uitsparing in combinatie met strakke minimalistische vormgeving zorgt voor gelijke totaalindruk.

IEPT20140408, Hof Den Haag, Playgo v Trends2Com
Kantonrechter onbevoegd tot benoeming bewindvoerder gemeenschap: geen inbreuk- of geldigheidsprocedure, maar om procedure ex artikel 94 (1) GMV of artikel 79 (1) GModV procedure, waardoor EEX-Vo van toepassing is in plaats van nationale bevoegdheidsregels. Kantonrechter had – als hij bevoegd was geweest – geen bewindsvoerder mogen benoemen: stond niet vast dat merken en modellen aan partijen gezamenlijk toebehoorden. Kantonrechter had volgens artikel 16 (1) GMV en artikel 27 GModV Belgisch recht moeten toepassen: geen rechtskeuze toegestaan. Benoeming bewindvoerder berust op kennelijke misslagen.

IEPT20140312, Rb Den Haag, By Lou Lou v Beernink 
(Eventueel) niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel-recht op ‘Smart Little Bag’ inmiddels verlopen: op 22 november 2010 aan publiek getoond.Vormgevingserfgoed niet nieuwheidsschadelijk voor modelrecht SLB en staat niet in weg van auteursrechtelijke bescherming van SLB. Beernink toegelaten tot leveren van (nader) bewijs dat haar model Bear 1 nieuwheidsschadelijk is voor modellen op SLB.

IEPT20140226, Rb Den Haag, Burton v De Graaf
Onvoldoende onderbouwd dat de Burton Car thans als Benelux model staat ingeschreven. Eventueel niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel-recht ter zake van Burton Car inmiddels verstreken, nu ontwerp openbaar is gemaakt in 2000. Onderdelen van Burton Car niet auteursrechtelijk beschermd: sprake van ontlening aan equivalente originele Citroën c.q. Lomax typen en vormgeving van onderdelen is in hoge mate bepaald door technische functie. Geen sprake van misleidende reclame: onvoldoende aannemelijk dat sprake is van verwarringsgevaar omtrent herkomst van door De Graaf aangeboden onderdelen voor Burton Car.

IEPT20140213, HvJEU, Gautzsch v Joseph Duna
Distributie van afbeeldingen van een model onder handelaars in betrokken sector in Unie kan voldoende zijn voor kennisname van niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel door ingewijden. Mogelijk geen kennisname door ingewijden in betrokken sector, wanneer model beschikbaar is gesteld aan slechts één onderneming of louter is voorgesteld in tentoonstellingsruimte van onderneming buiten Unie. Bewijslast ter zake van namaak van niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel rust op modelhouder. Nationaal recht van toepassing op bewijslevering, Verjarings- en verval van rechtsverweren tegen verbodsvordering op grond van niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel, alsmede vorderingen tot vernietiging van inbreukmakende modellen (lex loci protectionis). Vorderingen met betrekking schadevergoeding vallen onder nationaal recht van de rechtbank waarbij zaak is ingeleid (lex fori).

IEPT20140312, Rb Den Haag, By Lou Lou v Beernink
(Eventueel) niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht op ‘Smart Little Bag’ inmiddels verlopen: op 22 november 2010 aan publiek getoond. Vormgevingserfgoed niet nieuwheidsschadelijk voor modellen op SLB en staat niet in weg van auteursrechtelijke bescherming van SLB. Beernink toegelaten tot leveren van (nader) bewijs dat haar model Bear 1 nieuwheidsschadelijk is voor modellen op SLB.

 

2013

 

IEPT20131220, Hoge Raad, MAG v Edco
Bekrachtiging oordeel Hof Amsterdam inzake slaafse nabootsing op grond van beantwoording door het BenGH van de door de Hoge Raad gestelde prejudiciële vragen. Vernietiging arrest Hof Amsterdam op de in tussenarrest (r.o. 5.2.7 van dat arrest) aangegeven gronden inzake bewijslast auteursrechtelijke bescherming als werk van toegepaste kunst in land van oorsprong.
 

IEPT20131218, Rb Den Haag, L-Fashion v O’Neill
Geldig niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht ten aanzien van Coral Jacket: andere algemene indruk dan vormgevingserfgoed (Tornado Jacket). Modelrecht- en auteursrechtinbreuk: Coral Jacket en Jenny Jacket vertonen teveel gelijkenis, terwijl verschillen te gering zijn om andere algemene indruk te wekken. Ook auteursrechtinbreuk: Coral Jacket en Jenny Jacket maken dezelfde totaalindruk. Reconventie: L-Fashion wordt bevolen een rectificatiebrief met recall te sturen aan al haar afnemers in de Europese Unie.
 

IEPT20131213, HR, Montis
Bij ontbreken instandhoudingsverklaring kan slechts beroep worden gedaan op 25 jaarsbescherming BC. Geen prejudiciële vragen over Europees non-discriminatie verbod bij ongunstiger behandeling van eigen onderdanen.Prejudiciële vragen aan BenGH inzake overgangsrecht inzake vervallen per 1 december 2003 van instandhoudingsverklaringsvereiste. Eerste publicatie vereist aanbieding en mogelijkheid van bestellen of kopen aan publiek. Publiek is eenieder inclusief eindgebruikers/consumenten voor wie het al dan niet door tussenkomst van groothandel, dealer of detaillist verkrijgbaar zal worden.
 

IEPT20131218, Rb Den Haag, L-Fashion v O’Neill

Ex parte bevel wegens inbreuk op niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht en auteursrechten ten aanzien van PW Freedom Coral Jacket.

IEPT20131211, Rb Gelderland, Filmop v Exive
Schoonmaakwagen ‘Reiniging Extra’ geen slaafse nabootsing van ‘Morgan’ en/of ‘Green-150’: hoewel er talloze punten van overeenstemming zijn, zal meer oplettende en professionele koperspubliek aandacht besteden aan onderlinge afwijkingen. Geldige modeldepots van Filmop ten aanzien van steelklem en zakhouder met deksel: vorm niet uitsluitend technisch bepaald, specifieke en enigszins kenmerkende vormgevingskeuzes. Bewijsopdracht aan Filmop dat Exive de ‘Mike’-schoonmaakwagen, voorzien van inbreukmakende steelklem en zakdragerdeksel, in Benelux heeft verkocht, geproduceerd, aangeboden en/of afgebeeld.
 

IEPT20131105, Hof Den Haag, AD Inkoop v Action
Executie vonnis gebaseerd op naderhand nietig verklaard model geen misbruik van bevoegdheid, hoewel voor die stelling het nodige te zeggen valt. Staking executie dwangsommen; geen bewijs overtreding verbod.
 

IEPT20131025, HR, S&S v Esschert
Communautaire harmonisatie auteursrechtelijk werkbegrip omvat ook modellen of werken van toegepaste kunst.
Toepasselijkheid auteurs- en modelrechtelijke samenloopsbepalingen bij op bestelling ontworpen modellen. BVIE-regeling inzake originair rechthebbende auteurs- en modelrecht niet in strijd met Gemeenschapsmodelverordening

 

IEPT20131001, Hof Arnhem-Leeuwarden, AD Inkoop v Duif’s Florist
Opheffing beslag: ondeugdelijkheid vordering summierlijk aangetoond: kans laag ingeschat dat appellant in bodemprocedure aansprakelijk wordt gehouden. Onaannemelijk is dat appellant 1 wist dan wel diende te beseffen dat het Gemeenschapsmodel geen stand zou houden in een nietigheidsprocedure.

IEPT20130917, Hof Den Haag, STR v Harechair
Geen uitputting: niet gebleken dat Harechair met schikkingsovereenkomst afstand van handhavingsbevoegdheden met betrekking tot haar onbekende verkopen in Nederland heeft gedaan. Ook geen toestemming van Harechair om Gruvyer stoelen in de EER op de markt te brengen. Directe verkoop stoelen door IGAP aan STR in Italië in strijd schikkingsovereenkomst. 
 

IEPT20130904, Rb Den Haag, Meubelco v Karintrad
Gemeenschapsmodelrechten op Perla en Starla meubelcollecties zijn nietig: geen eigen karakter, gezien overeenstemmende totaalindrukken met vormgevingserfgoed. Geen sprake van onrechtmatig wapperen door Meubelco; toekomstig onrechtmatig wapperen onvoldoende onderbouwd door Karintrad.
 

IEPT20130814, Rb Den Haag, Intermedium v Deckers
Modelrecht UGG Bailey Button: hoewel sheepskin boot decennia oud is, kan wijze waarop daaraan vorm is gegeven wel worden beschermd. Beschermingsomvang UGG Bailey Button: hoewel elementen als naden, overslag en uitsteken van wollen binnenzijde technische functie hebben, wordt specifieke vorm die daarvoor gekozen is beschermd. Overeenstemmende totaalindrukken UGG Bailey Button en Intermedium Schoen: zodanig kleine en ondergeschikte verschillen.
 

IEPT20130813, Hof Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe
Modelrecht: Geïnformeerde gebruiker: de consument of handelaar die geïnteresseerd is in flatscreen televisies in het duurste segment (waartoe zowel de BeoVision 10 als de Reference ID behoren). Hij kent de diverse modellen uit het vormgevingserfgoed. Inhoud van registratie als geheel bepaalt voor de geïnformeerde gebruiker de algemene indruk en beschermingsomvang modelrecht; inclusief in beginsel zij- en achterkant. Beoordeling inbreuk en feitelijke uitvoering model: daadwerkelijk verhandelde voortbrengsel waarop het model is toegepast mag in aanmerking mag worden genomen voor zover dit een bevestiging oplevert van hetgeen uit het model zoals ingeschreven blijkt, dus enkel ter verduidelijking, teneinde reeds eerder getrokken conclusies te bevestigen. Geen inbreuk: andere algemene indruk: in de Reference ID ontbreken de kenmerken die het model onderscheiden van het vormgevingserfgoed. Geen inbreuk auteursrecht conform modelrechtelijke bevindingen. Proceskosten voor twee instanties: € 246.967.
 

IEPT20130730, Rb Den Haag, Rapoo v Gembird
Ingeroepen Gemeenschapsmodelrechten voor toetsenborden naar voorlopig ordeel, nieuw, eigen karakter en niet uitsluitend technisch bepaald: naar voorlopig oordeel voldoen de ingeroepen (geregistreerde) Gemeenschapsmodelrechten aan de eisen van nieuwheid en eigen karakter. De door Rapoo gestelde kenmerkende elementen zijn ook niet uitsluitend technisch bepaald. Inbreukmakende zelfde algemene indruk Phoenix-toetsenborden; geen noodzaak alle elementen in combinatie te gebruiken: de voorzieningenrechter oordeelt voorshands dat de Phoenix-toetsenborden eenzelfde algemene indruk maken als de Gemeenschapsmodellen van Rapoo. Die indruk wordt, met inachtneming van het feit dat de uitsluitend technisch bepaalde elementen in de beoordeling geen rol mogen spelen, in belangrijke mate bepaald door de combinatie van elementen i), ii), iii), iv), v) en, voor toetsenborden P4 van Gembird, viii). Daarbij stemmen toetsenborden P1 en P5 met name overeen met model -0001, toetsenbord P3 met name met model -0004 en toetsenbord P4 met name met model -0005. Opheffing douane-beslag: inbreuk in Gemeenschap niet aan de orde zolang Gembird niet gekozen heeft voor invoer in EU: de voorzieningenrechter gaat er voorshands van uit dat het Class-arrest ook gelding heeft in de onderhavige situatie, waarin sprake is van ingeroepen Gemeenschapsmodelrechten in plaats van Gemeenschapsmerkrechten. Het betoog van Rapoo dat de bewijslast voor het feit dat de beslagen goederen bestemd zijn voor landen buiten de Europese Gemeenschap zou liggen bij Gembird, is gelet op dat arrest onjuist. Het is aan Rapoo om te bewijzen dat de goederen bestemd zijn om te worden ingevoerd in de Gemeenschap, hetgeen niet aan de orde is zolang Gembird geen keuze heeft gemaakt voor de invoer van de goederen. Rapoo heeft dat echter op geen enkele wijze kunnen onderbouwen, temeer daar Gembird gemotiveerd heeft gesteld dat een aanzienlijk deel van de toetsenborden- die met typeaanduiding "RU”- bestemd is voor landen buiten de Europese Gemeenschap, zoals de Oekraïne.

 

IEPT20130605, Rb Den Haag, Intertoys v Action
Ontwerp Nail Heaven-set heeft eigen karakter; andere algemene indruk dan eerdere PinkTease en Nail Art-set. Inbreuk modelrecht: geen andere algemene indruk Nail Paradise nagelset.

 

IEPT20130604, Rb Gelderland, Polydaun
Modelrecht: Rechtmatig beslag bij dreigende inbreuk IE-rechten. Andere algemene indruk wigvormige kussens onvoldoende aannemelijk.
 

IEPT20130531, HR, Apple v Samsung
De afstand tussen het model en vormgevingserfgoed maatgevend voor beschermingsomvang. Ontbreken van eigen karakter van model moet gebaseerd worden op verschillen met alle anticiperende modellen, niet slechts op één specifiek anticiperend model. Geen recht op vergoeding proceskosten in kader van een met principale beroep samenhangende voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep, als HR niet aan beoordeling daarvan toekomt
 

IEPT20130528, Rb Amsterdam, Hema
Geen onnodig verwarringsgevaar sfeerlichthouders: Hema heeft nodige gedaan om gevaar dat beide producten onnodig met elkaar worden verward, te voorkomen
 

IEPT20130521, Rb Den Haag, Hovicon v Bereila
Bereila-dispenser maakt geen inbreuk op Gemeenschapsmodel van Hovicon: dikke cilinder en dunne cilinder zijn niet opgenomen in één behuizing. Nu Bereila-dispenser buiten beschermingsomvang Gemeenschapsmodel valt, ook geen sprake van auteursrechtinbreuk of slaafse nabootsing; geen bijkomende omstandigheden
 

IEPT20130508, Rb Noord-Nederland, AD Inkoop v Duif's Florist
Geen opheffing beslagen: eisers onvoldoende aannemelijk gemaakt dat vordering van Duif’s Florist ondeugdelijk is. [X] onrechtmatig gehandeld door op naam van AD Inkoop model van ander te laten registreren. AD Inkoop ook zelfstandig zorgvuldigheidsnorm geschonden, nu zij wist dan wel behoorde te weten dat serieuze kans bestond dat haar model nietig zou worden verklaard. Herbegroting van vordering van Duif’s Florist
 

IEPT20130507, Rb Den Haag, Blue Gentian v Tell Sell
XHose v Flex-Able Hose: Technisch kenmerk dat slang een geplooide buitenkant heeft dient bij vergelijking buiten beschouwing te blijven.Model niet uitsluitend bepaald door technische eisen: groene kleur en grof geweven katoentextuur. Modelrecht monopoliseert niet kleur in het algemeen, maar alleen voor slangen. Grensoverschrijdend verbod inbreuk Gemeenschapsmodelrecht: geen andere algemene indruk en Flex-Able Hose vertoont beide kenmerken
 

IEPT20130408, Rb Den Haag, Beernink
Modelrecht: Nieuwheidsschadelijke eerdere introductie Bear 1 portemonnee. Auteursrecht: Geen ontlening wegens openbaarmaking Bear 1 voordat Beernink met SLB bekend kon zijn
 

IEPT20130404, Rb Den Haag, Bewindvoerder v Playgo
Playgo als deelgenoot niet gerechtigd tot gebruik merken en modellen dat niet met recht van deelgenoten te verenigen is. Uitgeven licenties en overhevelen rechten naar vennootschap is geen gebruik, maar beheer.
 

IEPT20130215, BenGH, MAG v Edco
Voorgebruikersrecht: artikel 14(1) BTMW is niet van toepassing op handelingen van degene die daartoe voor de inwerkingtreding van het 2002 Protocol per 1 december 2003 gerechtigd was vanwege het samenloopverbod van artikel 14(8) oud BTMW. Overgangsrecht artikel IV 2002 Protocol inzake artikel 14(1) BTMW ziet niet op handelingen in de zin van artikel 14(8) (oud) BTMW
 

IEPT20130212, Rb Oost-Nederland, Out of the Blue
Modelrecht nietig; slaafse nabootsing. Voor inbreukvraag dient modeldepot als uitgangspunt te worden genomen.Serieuze, niet te verwaarlozen kans dat modeldepot van eiser nietig is: ronde schijfvorm en daarin verwerkte geul technisch en functioneel bepaald, gezien de overige (frisbee-)functies. Sprake van slaafse nabootsing: onderscheidende positie op de markt en nagenoeg gelijke uiterlijke vormgeving
 

IEPT20130121, Rb Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe
Nederlandse rechter bevoegd o.g.v. artikel 6 lid 1 EEX-Vo ter vermijding van onverenigbare beslissingen geharmoniseerd auteursrechtelijk werkbegrip. Onvoldoende aangetoond dat B&O auteursrechthebbende is op het ontwerp van BeoVision 10 uit hoofde van overdracht of werkgeversauteursrecht. Geen inbreuk op Gemeenschapsmodel BeoVision 10: andere algemene indruk door niet onaanzienlijke verschillen bij de geïnformeerde en in hoge mate aandachtige gebruiker
 

IEPT20130116, Rb Den Haag, Samsung v Apple
Rechtbank moet in beginsel oordeel van de Britse Gemeenschapsmodelrechter volgen. Oordeel Britse rechter over Gemeenschapsmodelrecht betreft niet dezelfde Samsung-partij: geen onbevoegdheid Nederlandse rechter. Geen verzoek gedaan tot verwijzing naar Britse rechter wegens samenhangende vorderingen. Nederlandse rechter dient dezelfde vraag te beantwoorden.
 

2012

 

IEPT20121212, Rb Den Haag, Meubelco v Karintrad

Meubelcollecties Perla en Starla namaak van anterieure collecties. Ter zake van collecties Samira en Romina gedraagt Chinese fabrikant zich als rechtmatig aanbieder, wat niet te rijmen is met aanspraken Meubelco. Geen auteursrecht, ongeschreven modelrecht of slaafse nabootsing: geen eigen plaats in de markt. Beslissing omtrent geregistreerde Gemeenschapsmodelrechten aangehouden om abusievelijk verzuim tot reconventionele nietigheidsvordering te herstellen
 

IEPT20121123, Rb Arnhem, Blackstone v Brainwave en Aqa
Blackstone-schoen heeft onvoldoende eigen, oorspronkelijk karakter t.o.v Andre 1. Rb Arnhem onbevoegd inzake Gemeenschapsmodel. Geen slaafse nabootsing. Blackstone-schoen geen eigen, onderscheidende plaats op de markt.
 

IEPT20121024, Rb Den Haag, Somebo v Vesta Air

Geldige modelrechten op schoorsteenkappen, maar geen inbreuk: minimale beschermingsomvang vanwege technische concepten
 

IEPT20121024, Rb Breda, Stas v Artitec

Modelrecht: Afbeeldingen van originele Cobra ophanghaakje op website en in catalogus toelaatbaar omdat Artitec bevoegd was originele haakjes te verkopen. Geen verwijtbare niet-nakoming onthoudingsverklaring: uit handelen blijkt voldoende blijkt dat zij niet intentie heeft gehad de overgebleven inbreukmakende haakjes te verkopen. Met de onthoudingsverklaring heeft Stas haar rechten t.a.v. inbreuk beperkt en kan zij de grondslag niet uitbreiden.
 

IEPT20121018, HvJEU, Neuman v Baena Grupo

Gemeenschapsmodel niet nietig o.g.v. ouder Gemeenschapsmerk: verschil in gelaatsuitdrukking een wezenlijk kenmerk dat de geïnformeerde gebruiker, bijblijft. Juiste maatstaf door oordeel te baseren op de onvolmaakte herinnering van de gewekte algemene indruk die bij geïnformeerde gebruiker bijblijft en heeft rekening  gehouden met volledige relevante publiek. Beoordeling algemene indruk is een beoordeling van feiten en geen voor toetsing door Hof in hoger beroep vatbare rechtsvraag
 

IEPT20121004, Rb Den Haag, IBC v Koti

Borstelsegmenten maken geen inbreuk op modelrecht voor complete borstelplaten: andere algemene indruk. Bloemvorm borstelplaten bepaald door technische functie
 

IEPT20121004, Rb Den Haag, IBC v Koti - verkort

Verkort vonnis wegen spoed: vorderingen van IBC worden afgewezen

 

IEPT20120925, Rb Haarlem, PWN v Globaltap

Niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht op GTMU-model van Globaltap. Geen auteursrecht op GTMU-model in Nederland, ingevolge reciprociteitseis van artikel 2 lid 7 van Berner Conventie, VS land van oorsprong. Geen inbreuk op modelrecht van Globaltap: in het oog springende verschil tussen een massieve rechthoekige zuil en een kleine rechthoek met een gat er in. Wapperverbod voor Globaltap wordt toegewezen:
 

IEPT20120925, Hof Arnhem, Zijlstra v Rolf Benz

Geldig modelrecht Rolf Benz 7400: combinatie drie elementen geeft andere algemene indruk dan bestaande vormgevings-erfgoed. Maatman: geïnformeerde gebruiker, in hoge mate oplettend, met een hoog aandachtsniveau en waar mogelijk geneigd om de betrokken modellen rechtsreeks te vergelijken.Geen technische bepaaldheid: dat een andere dan de specifieke gebogen vorm van de rug zeer wel mogelijk is zonder dat dit (kennelijk) te zeer afbreuk doet aan het zitcomfort.
Inbreukmakend model: kleine verschillen doen niet af aan identieke algemene indruk

 

IEPT20120725, Rb Middelburg, Arnold & Siedsma v Instore Ambiance
Vordering tot betaling van € 11.402 voor openstaande declaratie modeldepots toegewezen: achterwege blijven van informatie over mogelijke extra kosten geen toerekenbare tekortkoming
 

IEPT20120718, Rb Den Haag, JunkTrunk v Wehkamp

Geen inbreuk: in Benji-tafel terugkomende kenmerken van klapsysteem tafel technisch bepaald
 

IEPT20120621, Rb Amsterdam, Noosa v Intertoys

Afzonderlijke ‘chunks’ (drukknopen) niet auteursrechtelijk beschermd, riemen met ‘chunks’ wel: plaats en aantal drukkers, en vormgeving van geheel zijn creatieve keuzes. Inbreuk op auteursrecht op riemen met ‘chunks’ voldoende aannemelijk: zelfde totaalindruk. Geen auteursrecht op armbanden met ‘chunks’: nader onderzoek nodig. Noosa geen beroep op modelrecht t.a.v. ‘chunk’: inbreuk niet onderbouwd. Noosa niet voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van slaafse nabootsing t.a.v. armbanden en ‘chunks’
 

IEPT20120621, Rb Den Haag, Trends2Com v Playgo

Verzoek tot benoeming bewindsvoerder ter zake van gemeenschappelijk gehouden merken en modellen toegewezen. Nederlandse (kanton)rechter bevoegd.
 

IEPT20120530, Rb Den Haag, STR v Harechair

Geen uitputting door verhandeling in Nederland in strijd met schikkingsovereenkomst
 

IEPT20120530 Rb Den Haag, Samsung v Apple

Geen schorsing vordering tot vaststelling niet-inbreuk Gemeenschapsmodel hangende nietigheidsprocedure bij BHIM; noch van reconventionele verbodsvordering. Rechtbank onbevoegd inzake  verklaring voor recht Samsung Ltd inzake niet-inbreuk op Gemeenschapsmodel Apple
 

IEPT20120502, Rb Den Haag, Babywelt v Maxi Miliaan
Zapp-model kinderwagen modelrechtelijk beschermd: eigen karakter door specifieke combinatie bekende kenmerken uit vormgevingserfgoed. Geen inbreuk modelrechten
 

IEPT20120426, Rb Den Haag, Doro v Hesdo

De Fysic 9700 maakt, gelet op het vormgevingserfgoed, een andere algemene indruk dan het model. Ontwerp telefoon geen auteursrechtelijk beschermd werk
 

IEPT20120403, Hof Den Haag, THC v Instamat

Geen inbreuk modelrecht: andere algemene indruk door de verhoudingen tussen de diepte en de breedte van de buizen en tussen de breedte van de buizen en de breedte van de tussenruimte. Kenmerkende eigenschappen model blijkt voldoende uit depot. Hoekigheid van hoeken nieuw.
 

IEPT20120314, Rb Den Haag, Fatboy v Garden Impressions

Geen modelrechtinbreuk: andere algemene indruk: Voor het eigen karakter vooral bepalend het (stiksel)patroon op voor- en achterzijde dat doorloopt rond een rond bevestigingspunt en het nadrukkelijk uitstekende rechthoekige (mogelijk als label bedoelde) vlak aan de bovenzijde. De Ottowa vertoont in zoverre hetzelfde patroon dat de bovenzijde evenals het model is onderverdeeld in zes evenwijdige banen.Inbreuk auteursrecht onwaarschijnlijk.
 

IEPT20120302, Rb Den Haag, Vuurkorf

Ex parte bevel model- en auteursrechtinbreuk: De voorzieningenrechter ziet voldoende aanleiding voor toewijzing van het verzoek voor zover het beslag en bewaring van de inbreukmakende vuurkorven betreft, alsmede voor een verbod op modelrechtinbreuk en een verbod op auteursrechtinbreuk op de afbeelding.
 

IEPT20120229, Rb Den Haag, Sun Garden v Garden Impressions

de nieuwheid en het eigen karakter van Model 6051 liggen in het samenbrengen van verschillende stijlelementen in één stoel en de specifieke vormgeving van ieder van die elementen. Inbreuk: dezelfde algemene indruk. Depot voldoende duidelijk
 

IEPT20120227, Rb Den Haag, Action v AD Inkoop

€ 25.000 dwangsommen: toerekening verkoop 5 theelichthouders
 

IEPT20120216, HvJEU, Celaya v Proyectos

Modelrechtinbreuk: later ingeschreven gemeenschapsmodel kan inbreuk maken op eerder gemeenschapsmodel. Intentie en gedrag derde irrelevant voor inbreukvraag.
 

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung

Geen inbreuk modelrecht met Galaxy Tab 10.1: Gegeven enerzijds de geringe beschermingsomvang van Apple’s model en anderzijds de tussen dit model en de Galaxy Tab 10.1 bestaande, niet onaanzienlijke, verschillen, is het hof, gelet op hetgeen in de rovv. 9.2 en 9.7 is overwogen, voorshands van oordeel dat de Galaxy Tab 10.1 bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan het Apple-model. Gedeponeerd model Apple ziet niet op iPad1 of iPad2: alleen kijken naar gedeponeerd model. Beschermingsomvang wordt mede bepaald door het vormgevingserfgoed, dat in beginsel bestaat uit alle voor de prioriteitsdatum openbare modellen.

 

IEPT20120113, Rb Den Haag, Pronto Wonen v DTP Import

Herziening ex parte verbod. Onduidelijk wie ontwerper c.q. rechthebbende is. Geen openbaarmaking als van DTP Import afkomstig: Dit betoog strandt reeds op de omstandigheid dat door de stempel van Samudra CV die naast de stempel van D-Bodhi is aangebracht op de meubels, zoals hieronder weergegeven. Onduidelijk wie ontwerper c.q. rechthebbende is. Onvoldoende onderbouwd dat [Y] in dienstverband ontwierp

 

IEPT20120110, Hof Leeuwarden, Esschert v S&S

Vuurkorf, de verpakking en de wikkel, ieder afzonderlijk voldoende oorspronkelijk; inbreuk. Esschert auteursrechthebbende wegens opdracht tot ontwerpen model. Inbreukverbod op grond van geharmoniseerd auteursrecht geen “maatregel van gelijke werking”.

 

2011

 

IEPT20111227, Hof Den Bosch, Montis

BC alleen toepasselijk buiten land van oorsprong. Minimumbeschermingsduur BC van 25 jaar voor werk van toegepaste kunst: eindigend per 1 januari 2008. Geen door artikel 18 VWEU verboden discriminatie bij ongunstiger behandeling eigen onderdanen door een lid-staat. Land van oorsprong: eerste publicatie: dat Montis de Charly tijdens de genoemde beurs voor het eerst aan het publiek, waaronder de meubelverkopers, heeft aangeboden en dat potentiële afnemers de mogelijkheid hadden de Charly te bestellen en/of te kopen. Geen slaafse nabootsing

 

IEPT20111221, Rb Den Haag, GB-Trade v Edco

Inbreuk modelrecht: geen voorgebruik te goeder trouw. [...] dat, anders dan Edco stelt, de All Ride houder niet voortvloeit uit onafhankelijk scheppend werk. Hieruit volgt reeds dat [D], en dus Edco, niet te goeder trouw vóór 3 maart 2008 een aanvang heeft gemaakt met, of serieuze en daadwerkelijke voorbereidingen heeft getroffen tot het gebruik in de Gemeenschap van de All Ride houder.

 

IEPT20111213, Rb Den Haag, Nozzad v Alvern

Wapperverbod ter zake van Benelux modelrechten: Betwisting inbreuk onvoldoende gemotiveerd weersproken. Geen onrechtmatig wapperen octrooi - equivalentie. Geen afstand beschermingsomvang octrooi. Maatstaf voor rechtmatigheid ”wapperen”: uitgangspunt dat het – naar achteraf blijkt: ten onrechte – verzenden van een sommatiebrief door de rechthebbende van een intellectueel eigendomsrecht teneinde inbreuk op dat recht te voorkomen of tegen te gaan, in beginsel niet onrechtmatig is, ook niet als die sommatie aan (potentiële) afnemers van de beweerdelijk inbreukmaker is gericht.

 

IEPT20111213, Hof Den Haag, Slewe v The Groove Garden

BLOOM auteursrechtelijk beschermd werk: creatieve keuzes uit elementen uit vormgevingserfgoed. GG-Pot inbreukmakend: te weinig verschillende totaalindrukken. Modelrecht: Beoordeling ingeschreven model en feitelijk verhandeld model: voor vaststellen aard, bestemming of functie ervan en enkel ter bevestiging van hetgeen uit ingeschreven model blijkt. Model nieuw en eigen karakter: andere algemene indruk dan VAS-ONE

 

IEPT20111207, Rb Den Haag, Carodel v Zeeman

Grensoverschrijdende bevoegdheid Nederlandse rechter. Auteursrechthebbende te bepalen naar lex originis: Belgisch recht. Werkgevers model- en auteursrecht. Inbreuk Frans en Duits auteursrecht of onrechtmatigheid naar Frans of Duits recht onvoldoende  onderbouwd

 

IEPT20111207, Rb Den Haag, Golden Dream v PBH

Auteursrechtelijk makerschap [X] onvoldoende onderbouwd: eerdere verkoop voor december 2008 in Gemeenschap. Ontbreken modelrechtelijke nieuwheid per februari 2009

 

IEPT20111102, Rb Den Haag, Alcomij v KG Systems

Geen overeenstemmende totaalindrukken: Veronderstellenderwijs tot uitgangspunt nemend dat het hoekstuk van Alcomij auteursrechtelijk beschermd is, is naar voorlopig oordeel geen sprake van een voldoende overeenstemmende totaalindruk, gelet op de beschermde trekken en waarbij in acht is genomen dat de vormgevingsvrijheid voor de producten in kwestie in aanzienlijke mate door functionele vereisten wordt beperkt. De voorzieningenrechter constateert met KG Systems een aanzienlijk aantal in het oog springende verschillen. Geen ander oordeel op grond van modelrecht of slaafse nabootsing.

 

IEPT20111028, HR, MAG v Edco

Bewijslast auteursrechtelijke reciprociteitsteits art. 2(7) Berner Conventie rust op partij die auteursrechtelijke bescherming claimt. Bewijsoordeel in andere zaak ontheft Hof niet van zelfstandige beoordeling. Nietigheid merk kan als verweer worden ingeroepen, geen nietigheidsvordering vereist. Geen restrictieve toepassing artikel 14(8) BTMW. Vragen van uitleg met betrekking tot het Protocol houdende wijziging van de (thans voormalige) Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, van Brussel van 20 juni 2002

 

IEPT20111021, Rb Den Bosch, China Commodities v Van Spaendonck
Executiegeschil: geen herziening bevelen. Enkele feitelijke of onjuistheid leidt niet tot misbruik van bevoegdheid executant; Geen verkapt appèl

 

IEPT20111020, HvJEU, PepsiCo & Grupo v BHIM

Modelrecht: geïnformeerde gebruiker: tussencategorie tussen gemiddelde consument en de vakman: een  gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke  ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector. Geïnformeerde gebruiker: van kind van vijf tot marketingdirecteur. Vergelijking: zo mogelijk rechtstreeks, maar kan ongebruikelijk zijn. Algemene indruk: daadwerkelijk verhandelde voortbrengselen kunnen in aanmerking genomen worden. 

 

IEPT20110922, HvJEU, Bell & Ross v BHIM

Niet-ontvankelijkheid: niet tijdig neerleggen origineel verzoekschrift is een niet regulariseerbaar gebrek. Geen verschoonbare dwaling: verantwoordelijkheid advocaat. De strikte toepassing van deze procedureregels is vereist ter wille van de rechtszekerheid en de noodzaak om elke discriminatie of willekeurige behandeling bij de rechtsbedeling te vermijden.

 

IEPT20110920, Hof Den Haag, Markant v Europlex

Modelrecht: Voorshand bewezen dat Europlex ontwerper is. Inschrijving door ander dan ontwerper te kwader trouw behoudens rechtvaardiging. Niet verlengen modelinschrijvingen hangende opeisingsprocedure onrechtmatig.

 

IEPT20110914, Rb Den Haag, Sun Garden v Garden Impressions

Nietigheidsvordering niet-ontvankelijk: Duitse beslissing over geldigheid Gemeenschapmodel heeft extra-territoriale werking: eerder onherroepelijk oordeel Duitse rechter tussen dezelfde partijen, over hetzelfde onderwerp en op dezelfde gronden als de procedure in Duitsland. Prejudiciële vragen over territoriale werking Duitse inbreukbeslissing ?

 

IEPT20110914, Rb Den Haag, Crocs

Overeenstemmende totaalindruk onvoldoende onderbouwd met overgelegd fotomateriaal. Volledige proceskosten art 1019h Rv omvatten kosten wrakingsprocedure.

 

IEPT20110914, Rb Den Bosch, China Commodities v Van Spaendonck

Inbreuk modelrecht. Nietigheid modelrecht niet overtuigend: Natuurlijk is het zo dat Van Spaendonck zijn inspiratie voor de tri-tennis wand heeft ontleend aan de TennisPartner, doch dat is iets anders dan het kopiëren van een bestaand ontwerp of het slechts verfraaien en/of verbeteren op technische punten. De totaalindruk van beide tenniswanden is totaal anders. [...]. dat China Commodities inbreuk maakt op het Gemeenschapsmodel van Van Spaendonck door een identieke oefenwand op de markt te brengen. Geen onrechtmatige publiciteit

  

IEPT20110906, Hof Leeuwarden, Esschert Design v S&S

Uitbreiding grondslag eis in hoger beroep met Gemeenschapsmodelrecht niet toegestaan: Gedeeltelijke verwijzing wegens exclusieve bevoegdheid Hof Den Haag en eventuele verwijzing wegens verkochtheid  leidt tot onredelijke vertraging en is in strijd met eisen van goede procesorde in kort geding

 

IEPT20110825, Rb Den Haag, Qoncepts v Mercurius

Auteursrecht [P] onvoldoende gemotiveerd betwist. Inbreuk auteursrecht en modelrecht aannemelijk: moet voorshands met Qoncepts worden geoordeeld dat, ondanks de door Mercurius genoemde verschillen, sprake zou zijn van inbreuk indien Mercurius nieuwe schepen zou bouwen volgens het model van de Sharq Explorer en Sharq Traveller. Gestelde partiële ontbinding licentie onevenredig: Die ontbinding komt er namelijk op neer dat alle verplichtingen van Mercurius vervallen, maar de prestatie van Qoncepts, de licentieverschaffing, blijft bestaan

 

IEPT20110824, Rb Den Haag, Apple v Samsung

Inbreuk EP 868-octrooi (gebruikersinterface voor het scrollen en verplaatsen van digitale objecten) door Samsung Galaxy Smartphones. Geen inbreuk EP 948-octrooi (multi-touch touchscreen). Gerede kans nietigheid EP022-octrooi (ontgrendelen touch-screen) wegens ontbreken inventiviteit. Geen inbreuk modelrechten conform inschrijvingen. Minimalistische vormgeving vooral technisch bepaald. Galaxy TAB, Galaxy S en Galaxy Ace hebben andere algemene indruk. Geen zelfde indruk Graphical User Interface. Modelrechtelijke prioriteitstoets: nieuwheid. Geen auteursrechtelijke bescherming in NL wegens ontbreken auteursrechtelijke bescherming in VS

 

IEPT20110818, Rb Amsterdam, Mietzeb v Frozz
MIETZEB auteursrechthebbende, geen leiding en toezicht K. Geen modelrecht illustratie: geen sprake een werk dat vatbaar is voor een modelrècht. Het gaat hier om illustraties die dienen ter ondersteuning van de verkoop van yoghurtijs en die kunnen niet worden aangemerkt als een weergave van het uiterlijk van een product van industriële vormgeving. € 1.000 voorschot gebruiksvergoeding per winkel.

 

IEPT20110817, Rb Den Haag, Henkes v Hajo Marketing

Modelrechtelijke beschermd model: Eigen karakter DAAAk huisjes t.o.v. Langley huisje. Inbreuk Hajo huisje: geen andere algemene indruk.Belang bij bevel ondanks onthoudingsverklaring: Hajo Marketing heeft in haar onthoudingsverklaring niet erkend dat Henkes de door hem gestelde auteurs- en modelrechten heeft, noch dat Hajo Marketing daarop inbreuk heeft gemaakt. Van een onvoorwaardelijke onthoudingsverklaring is dan ook geen sprake.

 

IEPT20110817, Rb Den Haag, Crocs v Sieraden

Overeenstemming FROG’S met bekend merk CROCS. Non-discriminatie auteursrechtelijke bescherming voor werken met EU-land als land van oorsprong. Auteursrechtelijke bescherming markante basisvorm Aqua Clog, in afwijking van hetgeen – op basis van andere stellingen en stukken – aangenomen in de zaak Crocs / Makro-Capelli. Deels inbreuk, deel geen inbreuk op auteursrecht Aqua Clog. Samenloop: tevens slaafse nabootsing. Schoen 4.6 geen auteursrechtinbreuk, maar wel slaafse nabootsing. Geen inbreuk op modelrecht model Mary Jane

 

IEPT20110808, Rb Den Haag, APK v Schippers

Uitputting modelrecht– geen bewijs van inbreuk: Schippers heeft namelijk aangevoerd dat de door haar verhandelde tags waar APK op doelt, door APK zelf aan Schippers zijn geleverd. (i) niet in geschil is dat APK het afgelopen jaar meer dan een miljoen APK-tags aan Schippers heeft geleverd en (ii) de door APK bij afnemers van Schippers aangetroffen tags – ook volgens APK – volledig identiek zijn aan de APK-tags.

 

IEPT20110722, Rb Den Haag, Firstbike v Ridder Ride
Modelrecht: Chopper niet inbreukmakend: andere algemene indruk. Chopper: geen impliciete indirecte modelinbreuk: op zijn minst is vereist dat de door Ridder Ride verhandelde onderdelen bestemd zijn om te worden samengevoegd tot een Enduro. Geen spoedeisend belang opgave winstgegevens.

 

IEPT20110719, Rb Den Haag, LA Tweez v Invention Works

Modelrecht. Nieuwheidsschadelijke openbaarmaking US 215: Naar voorlopig oordeel moet US 215 worden geacht beschikbaar te zijn gesteld aan het relevante publiek in de zin van artikel 7 van Verordening (EG) 6/2002 betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna: GModVo). Gelet op US 215 ontberen voorshands Gemeenschapsmodellen 000498225-0004 en 000456660-0001 (voorzover dit betrekking heeft op de pincet) zo niet nieuwheid dan in elk geval eigen karakter.

 

IEPT20110601, Rb Den Haag, Crocs v Calze Del Mondo

Geen verbod modelrechtinbreuk wegens gerede kans van slagen nietigheidsverweer. Inbreuk op auteursrecht inzake model Beach van Crocs: dat – ondanks de op punten afwijkende hielband – de schoen van Calze del Mondo in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het model ‘Beach’ vertoont dat de totaalindrukken die de beide schoenen maken te weinig verschillen om de schoen van Calze del Mondo als een zelfstandig werk aan te merken. Daarom is uit te gaan van ontlening en dus inbreuk op het aan Crocs toekomende auteursrecht. Geen rechtsverwerking Crocs

 

IEPT20110526, Rb Rotterdam, Karintrad v Meubelco

Opheffing beslag: modellen niet nieuw en geen eigen karakter: dat het bed met de nachtkastjes en de commode uit de "Starla" collectie van Meubelco niet nieuw zijn. Immers zijn vrijwel identieke meubelen reeds vóór de EU modelinschrijvingen van Meubelco getoond op een beurs in Istanbul. Dat Meubelco haar "Starla" collectie als eerste in de EU heeft geregistreerd, maakt niet dat ze nieuw zijn. Geen auteursrechtelijke bescherming

 

IEPT20110517, Hof Den Haag, I-Drain v ESS

Modelrecht: Afstemming met oordeel Invalidity Division BHIM, nu deze beslissing, voor zover hier van belang, moet worden gelijkgesteld met een vonnis van de bodemrechter. Geen klaarblijkelijke/kennelijke misslag. Nieuwe gebruiksfunctie rechtvaardigt niet direct zelfstandige modelbescherming. Afwijken van de Kinderkapperstoelleer geen onoverkomelijk bezwaar. Afwijzing inbreukvordering wegens nietigheid conform oordeel Invalidity Division. Geen slaafse nabootsing wegens ontbreken onderscheidend vermogen langwerpige douchegoten in 2009

 

IEPT20110516, Rb Arnhem, Lusaro

IE-recht op chassis van caravan onvoldoende onderbouwd. Opzegging duurovereenkomst in casu mogelijk zonder dat daartoe een voldoende zwaarwegende grond bestaat en zonder dat een opzegtermijn in acht diende te worden genomen.

 

IEPT20110504, Rb Den Haag, Plesner v Louis Vuitton

Vrijheid van meningsuiting weegt in casu zwaarder dan belang modelrecht. Naar voorlopig oordeel dient in de onderhavige omstandigheden het belang van Plesner bij het vrij (kunnen blijven) uiten van haar (artistieke) mening via het werk “Simple Living” zwaarder te wegen dan het belang van Louis Vuitton bij het ongestoord genot van haar eigendom. Van belang dat het gebruik door Plesner voorshands is aan te merken als functioneel en proportioneel en dat het niet een louter commercieel doel dient. Naar voorlopig oordeel is aannemelijk dat de intentie van Plesner met “Simple Living” niet is (of was) om in commerciële zin mee te liften op de bekendheid van Louis Vuitton. Terugwerkende kracht herziening ex parte bevel.

 

IEPT20110426, Rb Den Haag, Hoooked v Stam+

Nieuwheidsschadelijke publieke beschikbaarstelling model. Technisch bepaalde vormgeving

 

IEPT20110420, Rb Den Haag, Mag Instrument v Volume Trading

Vormen Mini en Solitaire ingeburgerd als vormmerk: geen inbreuk op vormmerken wegens onvoldoende overeenstemming. Evenmin inbreuk auteursrecht, modelrecht, noch slaafse nabootsing. Herroeping tussenvonnis Mini: geen slaafse nabootsing wegens duidelijk afwijkende presentatie.

 

IEPT20110419, Hof Den Haag, H&M v G-Star

G-Star’s Elwood auteursrechtelijk beschermd. Geen verwatering auteursrecht mogelijk: de beschermingswaardigheid van een werk moet worden beoordeeld op het moment waarop dat is vervaardigd. Derhalve is niet relevant dat bepaalde onderdelen van het ontwerp later zijn nagevolgd en niet meer als origineel worden ervaren. Inbreukmakende totaalindruk. Nietigheid merk wegens overeenstemming met ouder modelrecht

 

IEPT20110407, Rb Amsterdam, Dowell v Steco

Slaafse nabootsing: Eigen plaats Steco fietsvoordrager op Nederlandse markt. Vrijwel gelijke vormgeving kan leiden tot verwarring bij het publiek. Overgangsrecht voor artikel 14(8) BTMW alleen van toepassing op modellen van voor 1 december 2003

 

IEPT20110406, Rb Den Haag, GB-Trade v Edco

Goede trouw voorgebruik model te bewijzen: Uit artikel 22 lid 1 GModVo vloeit voort dat op Edco de bewijslast rust dat zij te goeder trouw is en dat de All Ride houder geen namaak is van het Gemeenschapsmodel.Registrant wordt geacht modelrechthebbende te zijn. Geldigheid model aangenomen; geen reconventie

 

IEPT20110329, Rb Den Haag, Dekker v Bakker  
Apparaatgerichte leer: Geen modelrechtelijke of auteursrechtelijke bescherming aluminium kleurige liggers. Resterende uiterlijke kenmerken van het model, geen andere algemene indruk wekken dan klassieke planken tuinschermen die behoren tot het vormgevingserfgoed. Geen slaafse nabootsing: geen eigen gezicht in de markt. Mededeling in nieuwsbrief niet misleidend.

 

IEPT20110223, Rb Breda, Goossens v Pronto

Modeldepot: niet nieuw: dat de modellen van de Quint dressoirs geruime tijd vóór de datum waarop zij werden gedeponeerd als model reeds bekend waren. Geen auteursrechtelijk beschermde ontwerpen. Geen slaafse nabootsing: Negatieve reflexwerking auteursrecht.

 

IEPT20110201, Rb Den Haag, Golden Dream v Lion

Onvoldoende bewijs makerschap - ontwerper: nu aannemelijk is gemaakt dat de ontwerpen voor de "Miami" en "Baltimore" vrijwel geheel overeenstemmen wordt er van uitgegaan dat het ontwerp waarvan Wojchiechowska stelt de maker te zijn en het niet ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht waarvan Firma Empire stelt rechthebbende te zijn reeds vóór december 2008/februari 2009 bestond en voor het publiek (in de EU) beschikbaar was. Anders eerder kort geding: Dat de uitkomst van de onderhavige zaak afwijkt van die in het eerder gevoerde kort geding over hetzelfde bedmeubel wordt veroorzaakt door het feit dat in de eerdere procedure - anders dan in de onderhavige - het makerschap van Wojchiechowska en de geldigheid van de modelrechten van Golden Dream niet werden betwist,

 

IEPT20110127, HvJEU, Flos v Semeraro

Auteursrechtelijke bescherming niet aangetast door verval van nationaal modelrecht: dat artikel 17 van richtlijn 98/71 aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een wettelijke regeling van een lidstaat die de auteursrechtelijke bescherming van die lidstaat uitsluit voor modellen die in of ten aanzien van een lidstaat zijn ingeschreven en die vóór de datum van inwerkingtreding van die wettelijke regeling tot het publiek domein zijn gaan behoren, ofschoon zij aan alle voorwaarden voor een dergelijke bescherming voldoen. Wetgeving inzake herleven auteursrecht – geen ‘veilige haven’ voor modellen waarvan modelrecht is verstreken, ongeacht de datum van fabricage of marketing.

 

IEPT20110127, Rb Den Haag, Louis Vuitton v Geminink

Ex parte verbod modelrechtinbreuk – nu geen rechtvaardigingsgrond: De voorzieningenrechter zal in het midden laten of voor het ongeautoriseerde gebruik van het Model in 2008 een rechtvaardigingsgrond bestond. In de situatie van nu, en gelet op het gebruik van nu is onaannemelijk dat voor de aanprijzing en merchandising voor eigen werk een rechtvaardigingsgrond bestaat.

 

IEPT20110112, Rb Assen, Staten en van Raalte v SBC

Inbreuk modelrecht. overeenstemmende totaalindruk: De totaalindruk die beide voeten maken wordt gedomineerd door de langhoekige vorm van de voet, de geronde lijnen, de symmetrische half-ellipsvormige uitsparingen aan de vier zijden van de voet, welke aan voor- en achterzijde schuin oplopen, de groef die in de lengte over de voet heenloopt en door de twee poten waarop de standaard rust. Met deze specifieke en visueel overheersende gemeen-schappelijke kenmerken wekken de voeten naar het oordeel van de rechtbank een overeenstemmende totaalindruk

 

2010

 

IEPT20101221, Rb Den Haag, Reef-One v Aquadistri

biOrb-Life aquaria auteursrechtelijk beschermd: dat het auteursrecht op de biOrb-Life aquaria is gebaseerd op creatieve keuzes met betrekking tot de combinatie voor ieder van de biOrb-Life aquaria van de opake kunststof zij- en bovenkant (het meest kenmerkende element van de ontwerpen), de afgeronde hoeken, de hoogte/breedteverhouding, het kleurgebruik en de vormgeving van het deksel en de voet van het aquarium. Inbreuk auteursrecht. Modelregistraties onvoldoende duidelijk.

 

IEPT20101130, Hof Den Haag, Hansgrohe v Tiger

Inbreuk: geen andere algemene indruk. Geen stijlverwatering. Techniekrestrictie: Apparaatgerichte leer. Vorm niet technisch bepaald Beschermingsomvang: dat van de beschermingsomvang van de Raindance zijn uitgesloten: de toepassing van afgeronde (organische) vormen; het overlopen van de handgreep in de douchekop; de uitvoering in chroom; de (afmeting en vormgeving van de) aansluiting van de handgreep op het  ophangsysteem; de mate van kromming van douchekop en handgreep; de toepassing aan de onderkant van de douchekop van kalkgaatjes; de toepassing van een binnen en een buitenring in de sproeikop; de draaibaarheid daarvan door middel van een handel

 

IEPT20101129, Rb Den Haag, Golden Dream v PBH 

Beschikbaarstelling aan publiek door Poolse modelregistratie: Aangenomen moet worden dat een dergelijke registratie bij een nationale instantie van een van de Lidstaten van de Europese Unie "redelijkerwijs ter kennis kan zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector" in de zin van art. 11(2)

 

IEPT20101119, Rb Den Haag, Cepia v Sigma
Verstekvonnis:  Vorderingen wegens inbreuk auteurs-, model- en merkenrecht toegewezen. Proceskosten € 13.392: Door betekening van een staat van kosten is Sigma tijdig geïnformeerd omtrent het door Cepia als proceskosten gevorderde bedrag en de specificatie daarvan

 

IEPT20101110, Rb Breda, Happy-Point v JB

Inbreuk auteursrecht en modelrecht Abraham- en Sarah-pop.
Schadestaat toegewezen; schade aannemelijk. Bestellen ooievaar in China onvoldoende voor (inbreuk: [...] blijkt echter niet meer dan dat 18 ooievaars bij een Chinese producent heeft besteld. Gelet op het bepaalde in artikel 13 Aw en artikel 3.16 BVIE is enkel het bestellen van ooievaars in China onvoldoende om inbreuk aan te nemen.

 

IEPT20101027, Rb Den Haag, Thane en Ontel v Tell Sell

Nevenvorderingen: geen “voldoening uit de boedel”: De gevorderde prestaties zijn namelijk niet gericht op het verschaffen van stoffelijk voordeel aan Thane. Inbreuk en technisch bepaald zijn afslankbroek onvoldoende gemotiveerd. Inbreuk model veger, geen inbreuk oplader. Ontel auteursrechthebbende verpakking ex artikel 8 Aw. Bekendmaking onder geheimhouding geen beschikbaarstelling aan het publiek

 

IEPT20101027, Rb Den Haag, Bonnie Doon v Angro
Auteursrecht en modelrecht: bewijsopdracht Angro inzake niet-ontlening identieke Angro legging. Presentatie aan afnemers is “in de handel brengen” in de zin van GModVo. Oorspronkelijkheid onderdeel van een werk: Voor delen van een werk gelden geen andere regels dan voor volledige werken.

 

IEPT20100929, Rb Arnhem, Rolf Benz v Zijlstra
Inbreuk modelrecht en auteursrecht: dat het hier niet zozeer gaat om de totaalindruk als zodanig, noch om de stijl, maar om de overeenstemmende kenmerkende aspecten daarvan. Geen slaafse nabootsing: Zijstra niet de fabrikant of opdrachtgever, maar enkel verkoper en richt zich op ander marktsegment

 

IEPT20100901, Rb Zwolle-Lelystad, Wehkamp
Rb Den Haag exclusief bevoegd inzake gemeenschapsmodelrechten: Verwijst de zaak in stand waarin zij zich bevindt, naar de rechtbank te ’s-Gravenhage, sector civiel

 

IEPT20100707, Rb Den Haag, BMW & Rolls Royce v ABC

Geen overeenstemming met Grille merk en geen inbreuk modelrecht Rolls Royce Phantom. Geen slaafse nabootsing Rolls Royce Phantom: dat sprake is van volstrekt onvergelijkbare automobielen en dat het ondenkbaar lijkt dat het geïnformeerde publiek bij beschouwing van de Limousine zal menen met een "Rolls Royce" van doen te hebben

 

IEPT20100701, Rb Den Haag, Van Otterloo v DNG c.s.

Ontbreken nieuwheid: Het model van Faerch is eerder gedeponeerd dan dat van Van Otterloo, zodat dit laatste model nieuwheid ontbeert.

 

IEPT20100622, GEU, Shenzhen v BHIM

Openbaarmaking tijdens commerciële beurs en in gespecialiseerde pers. Geïnformeerde gebruiker – geen technisch deskundige: Het bijvoeglijke naamwoord „geïnformeerd” suggereert dat de gebruiker, zonder een ontwerper of een technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan.

 

IEPT20100609, Rb Den Haag, VF v Masita
Napapijri v Nordal: Geen inbreuk (i) op merkrechten logo's, badge's en gestileerde vlaggen, (ii) op auteursrechten badges, folders en kleding, (iii) op modelrechten kleding en ook geen slaafse nabootsing, bij gebreke van bijkomende omstandigheden

 

IEPT20100518, Hof Den Haag, BMW v Inter-Tyre
Toelaatbaar gebruik woordmerk BMW om bestemming waar aan te geven: Om passende velgen aan te bieden, dient het automerk (evenals het model, type en de bandenmaat van de desbetreffende auto en (soms) het bouwjaar) te worden vermeld. Model-depots voldoende duidelijk. Algemeen verbod met specificatieplicht. Spoedeisend belang nevenvorderingen: wel bij opgave producenten, fabrikanten, distributeurs en leveranciers. Geen spoedeisend belang bij informatie over winst.

 

IEPT20100512, GEU, Beifa v BHIM

Nietigheid beslissing kamer van beroep wegens vergelijking met ander teken dan het oudere beeldmerk. Voor nietigheid model niet vereist ouder teken hetzelfde is, maar dat het overeenstemmend is. Niet nodig dat publiek model als onderscheidend teken opvat. erzoek om bewijs normaal gebruik ouder merk niet pas in beroep.

 

IEPT20100407, Rb Rotterdam, Cupje van Perry

Modelrechten bij werkgever c.q. directeur: Onduidelijkheid wat is overeengekomen over wie aanspraak op rechten heeft

 

IEPT201000322, Rb Amsterdam, Betafence v CM
Verlof tot repeterend beslag en monsterneming: Het in het verzoekschrift onder (i) opgenomen verzoek repeterend beslag te mogen leggen op de in het verzoekschrift onder 5 omschreven producten en op reclamemateriaal zal worden toegestaan tot en met 26 maart 2010, nu immers niet kan worden uitgesloten dat verdere inbreukmakende producten zullen worden aangeboden.

 

IEPT20100319, Rb Den Haag, Burg Watchphone
Modelrecht-inbreuk. Misleidende mededelingen inzake rechten: In het licht van de daartegen zijdens GPDC en Burg Realisation gevoerde bezwaren heeft Vis c.s. de juistheid of volledigheid van de uitingen ‘The Original’ of ‘The Original Watchphone’, ‘patented worldwide’ en ‘patented product’ betreffende de Dutch Q watchphones niet aannemelijk gemaakt, terwijl zulks gezien artikel 6:195 BW op haar weg had gelegen. Geen spoedeisend belang nevenvorderingen

 

IEPT20100318, GEU, Grupo Promer Mon Graphic v BHIM
Betwiste model wekt geen van het oudere model verschillende algemene indruk. Sterk beperkte ontwerpvrijheid wegens in voortbrengsel te integreren gemeenschappelijke kenmerken en veiligheidseisen.Voortbrengsel waarin model wordt verwerkt: rekening moet worden gehouden met de desbetreffende opgave in de aanvraag voor inschrijving van dit model rekening, maar in voorkomend geval ook met het model zelf, voor zover daaruit de aard van het voortbrengsel, de bestemming of de functie ervan naar voor komt. Kwade trouw geen grond voor nietigheid gemeenschapsmodel

 

IEPT20100305, Rb Amsterdam, HIFA v Ledermode & Leathers

Nieuwheid en oorspronkelijkheid modellen niet voldoende aannemelijk: Kortom, HIFA heeft haar stellingen met betrekking tot de 'nieuwheid' van de modellen, tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan door [Y] c.s., op voorhand niet aannemelijk gemaakt. Alleen al op grond daarvan zijn de vorderingen jegens [Y] c.s. niet toewijsbaar.

 

IEPT20100224, Rb Den Haag, Vredo v Benedict
Niet inbreukmakend aanbod van vervangingsonderdelen: Voorshands oordelend stelt de voorzieningenrechter vast dat het beroep van Benedict op artikel 110 GModVo slaagt. Benedict biedt vervangingsonderdelen (injecteerschijven en uitloopmonden) aan voor een samengesteld voortbrengsel (de cutting tool voor de betreffende mestmachine van Vredo) die ertoe dienen de snijgereedschappen hun oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven, waarbij de uiterlijke kenmerken van de injecteerschijven en uitloopmonden naar voorlopig oordeel bepalend zijn voor het Gemeenschapsmodel

 

IEPT20100223, Hof Amsterdam, Markant v Vlaar Ergonomie BV
rechtsvermoeden auteursrechtoverdracht bij toestemming modeldepot: Artikel 3.28 lid 1 BVIE geeft het rechtsvermoeden dat de ontwerper van een krachtens de auteurswet beschermd werk die een ander toestemming verleent een tekening of model waarin dat werk is belichaamd, te deponeren, zijn auteursrecht deels overdraagt. Licentie: De overeenkomst houdt in dat het gebruik van rechten berust (dat wil zeggen: zal berusten) bij 3D Tradelink oud en dat deze dat gebruik niet zonder toestemming van Prodesign aan een derde zal overdragen. Daarin kan het hof niet anders lezen dan een licentieverlening

 

IEPT20100217, Rb Den Haag, Bonnie Doon v Hans Textiel
Inbreuk modelrecht aangenomen: De Hans Textiel legging heeft evenals het Bonnie Doon model onderaan de pijpen drie op gelijke afstand aangebrachte horizontale lockrandjes, die op ongeveer dezelfde afstand van elkaar zijn geplaatst als in het Bonnie Doon model. Hierdoor wekt de Hans Textiel legging bij de geïnformeerde gebruiker dezelfde algemene indruk als het Bonnie Doon model.

 

IEPT20100127, Rb Den Haag, Bocci v Ni Hao.

Geen inbreuk: andere algemene indruk ten opzichte van ingeschreven model: Het ingeschreven model wordt in niet onbelangrijke mate gekenmerkt door een stippel patroon, dat niet herkenbaar is in de lamp van Ni Hao model. Andersom wordt de lamp van Ni Hao gekenmerkt door zijn uitvoering in massief glas. Die uitvoering draagt in hoge mate bij aan de algemene indruk die deze lamp wekt. Geen slaafse nabootsing

 

2009

 

IEPT20091222, Hof Den Haag, KSI
KSI-lampen auteursrechtelijk beschermd: de vorm en het uiterlijk van de KSI-lampen wijke zodanig af van de door [appellant] getoonde reeds eerder in de handel gebrachte lampen in dezelfde stijl, dat daaruit in voldoende mate blijkt van persoonlijke, creatieve keuzes van de maker. Maker/rechthebbende: wanneer een (al dan niet gedeponeerd) model op bestelling is ontworpen en deze bestelling is gedaan met het oog op het gebruik daarvan in de handel, degene die de bestelling heeft gedaan als ontwerper wordt beschouwd en aldus auteursrechthebbende is, behoudens andersluidend beding

 

IEPT20091201, Rb Den Haag, Tower v Schram
Oorspronkelijke combinatie van subjectieve vormgevingselementen. Geen belang bij beoordeling modelrechtelijke grondslag: verbod reeds toewijsbaar op grond van het aan Tower toekomende auteursrecht op de ontwerpen voor de Tegal-meubelen en geen verbod met werking buiten Nederland gevorderd.

.

 

IEPT20091021, Rb Den Haag, Bloom v Groove

Nietig modelrecht. Geen auteursrechtinbreuk. Bij de door Groove aangeboden bloempot is juist wat betreft het onderscheidende element een geheel ander weg ingeslagen. Persoonlijk stempel ten gevolge van technische keuzes: Aannemelijk is dat de maker door het doen van op zich zelf technische keuzes in niet te verwaarlozen mate invloed kan uitoefenen op de algemene indruk die de gehele pot wekt en dat als gevolg daarvan die pot zich kan onderscheiden van andere potten met of zonder verlichting.

 

IEPT20091014, Rb Den Haag, Coty v FM Group

Inbreukmakende overzichtstabel ‘smell alikes’ : De afnemer kan aldaar opzoeken welk productnummer dezelfde geurgewaarwording zal bieden als het hem of haar bekende merkproduct. In de voorgaande bladzijden van de brochure heeft de afnemer geleerd dat er geen wezenlijk verschil, anders dan verpakking en presentatie, is tussen het bekende merkproduct en het FM product.

 

IEPT20091013, Hof Den Haag, Huiskens v Baby Dan
Model niet nieuw: dat het traphek Danamic van Baby Dan reeds voor de depotdatum in de belanghebbende kring feitelijke bekendheid genoot in de Benelux. Gedeeltelijke nietigheid meervoudig depot: dat hoewel het hier nog toepasselijke artikel 19 BTMW (oud) bepaalde dat de nietigverklaring, vrijwillige doorhaling of afstand steeds betrekking moest hebben op de tekening of het model in zijn geheel, aangenomen wordt dat bij meervoudige depots de nietigverklaring beperkt kan worden tot één van de in dat meervoudige depot opgenomen tekeningen en modellen (vgl. ten aanzien van vrijwillige doorhaling artikel 18 lid 1 BTMW (oud)).

 

IEPT20091013, Rb Den Haag, Mepal v Xenos
Vorm lijst niet uitsluitend door technische functie bepaald: Ter zitting is getoond – en door Xenos is niet bestreden – dat de buitenste lijst van het deksel volledig is los te nemen, waarna een volledig sluitende deksel resteert die probleemloos kan worden geopend en gesloten, zodat de kenmerken van het geregistreerde deksel niet geacht kunnen worden te zijn bepaald door de eis van goede afsluitbaarheid. Inbreuk: de deksels van de Xenos voorraaddozen wekken bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk dan het model van Mepal.

 

IEPT20090918, Rb Den Haag, ESS v I-Drain
Inbreuk modelrecht: Model niet technisch bepaald. Dat niet elk kenmerk waaraan een technische functie kan worden toegeschreven, wordt getroffen door de uitsluiting van artikel 8 GModVo. Alleen als technische overwegingen beslissend zijn geweest voor de vormgeving, is er grond voor nietigverklaring van het Gemeenschapsmodel. Misleidende advertentie.

 

IEPT20090714, Rb Arnhem, Philips v Aldi
Ex parte bevel toegewezen op grond van auteursrecht en modelrecht. Het gevorderde onder C wordt afgewezen omdat schending van art. 6:162BW geen aanspraak op een voorziening ex art. 1019e Rv geeft.

 

IEPT20090710, Rb Assen, Staten en Van Raalte v SBC en Herva
Inbreuk modelrecht: voor wat betreft de vorm en lijnen (ellipsvorm, uitsparing in het midden) leidt tot de conclusie dat er een grote mate van overeenstemming

 

IEPT20090702, HvJEG, FEIA v Cul de Sac

Rechthebbende niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel: het recht op het gemeenschapsmodel toekomt aan de ontwerper, tenzij het bij overeenkomst is overgedragen aan diens rechtverkrijgende. Opdrachtgever geen rechthebbende Gemeenschapsmodel

 

IEPT20090624, Rb Den Haag, Bonnie Doon v Hans Textiel
Verwerping exceptie van onbevoegdheid Rb den Haag: de rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel hebben uitsluitende bevoegdheid terzake van alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk op Gemeenschapsmodellen, zulks ongeacht of de procespartijen al dan niet in dezelfde lidstaten woonplaats hebben of gevestigd zijn

 

IEPT20090610, Rb Den Haag, Europochette v Vanderbiest cs

Geen wanprestatie door licentie Model C die tot uitgesloten Model B kan worden omgevormd: niet aannemelijk dat Vanderbiest en Topas ten tijde van het sluiten van de Vaststellingsovereenkomst de wetenschap hadden dat model C de verborgen functionaliteit bezat het model de zelfde algemene indruk te geven als model B.

 

IEPT20090522, Rb Den Bosch, Rosero v VDL

Geen model- of auteursrechten Vermeersch: Zo er al sprake is van een auteursrecht of model-recht op de Picardie, zouden deze rechten toekomen aan Rosero, en dat in ieder geval niet VDL enig beschermingswaardig recht op het model van de Picardie toekomt. Geheimhouden modeldepot tijdens samenwerking is misbruik van recht.

 

IEPT20090513, Rb Amsterdam, Steffex v W c.s. - bureaustoel

Bewijs nieuwheidsschadelijke bekendheid model: aangenomen wordt dat zowel de aan de 2031 nagenoeg identieke 203 als de 2031 zelf meer dan 12 maanden voorafgaand aan het modeldepot van de 2031 door [W c.s.] al door Steffex werd besteld bij [W c.s.]. De rechtbank kan zich bezwaarlijk een situatie voorstellen waarbij bureaustoelen voor verkoop geleverd zouden worden onder voorwaarde van geheimhouding.

 

IEPT20090331, Rb Den Haag, Bose

Ex parte bevel toegewezen ter zake van Gemeenschapsvormmerk en -modelrecht

 

IEPT20090318, Rb Den Haag, Crocs v Makro en Cappelli

Geen inbreuk auteursrecht omdat auteursrechtelijk beschermde trekken onvoldoende terugkomen. De 'look and feel' van de Crocs modellen wordt in belangrijke mate bepaald door de uitvoering in flexibele kunststof en de uit één stuk bestaande hoofdstructuur. Naar het oordeel van de rechtbank hangt dit in hoge mate samen met keuzes die zijn gemaakt op het vlak van stijl en techniek. Evenmin inbreuk modelrecht, noch slaafse nabootsing.

 

IEPT20090224, Hof Den Haag, Reckitt v Action

Geen inbreuk merkrechten, modelrechten of auteursrechten Cillit Bang en Vanish-verpakkingen. Spoedeisend belang bij verbod; niet bij nevenvorderingen of voorschot schadevergoeding

 

IEPT20090224, Hof Den Haag, Carmo v Reich

Geen inbreuk model- of auteursrecht: vormen waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie komen niet voor bescherming in aanmerking. De niet uit de registratie blijkende kenmerken mogen geen rol spelen bij het bepalen van de beschermingsomvang. Tijdige specificatie proceskosten - 1019h Rv: de onderbouwing en specificatie van kosten, voor zover bekend, moet uiterlijk op de elfde werkdag voor het pleidooi worden ingediend.

 

IEPT20090219, Rb Arnhem, All-Line v Plieger

Model niet nieuw: ronde afwerking aan weerszijden van de stekkerdoos en de met elkaar versmolten, uitstulpende contactpunten al bekend uit oudere depots op naam van derden. Bepalingen BTMW van toepassing op nieuwheidsvereisten model van vóór 1 december 2003. Geen richtlijnconforme interpretatie inzake 'eigen karakter'. Wel richtlijnconforme uitleg 'technische bepaalbaarheid'.

 

IEPT20090217, Rb Den Haag, Euro-Stoel v Schaffenburg

Inbreuk modelrecht. Gerede kans op vernietiging Gemeenschapsmodel niet aannemelijk gemaakt. De bureaustoel 'Saturn' wekt geen andere algemene indruk dan het ingeschreven model

 

IEPT20090203, Hof Amsterdam, Voortman v HS Design

Opdrachtgever geldt als ontwerper/maker, behoudens andersluidend beding. Voortman bestrijdt terecht dat, zoals rechtbank heeft overwogen, een dergelijk andersluidend beding kan worden afgeleid uit de brieven van Voortman van 6 maart 1992 en 3 september 1997 en derhalve geacht moet worden tussen partijen te zijn overeengekomen.

 

IEPT20090203, Rb Den Haag, Jems v Hollywood Nails

Geen inbreuk modelrecht haarkristallen: de haarkristallen van Hollywood Nails wekken een andere algemene indruk dan het ingeschreven model.

 

2008

 

IEPT20081216, Rb Den Haag, Trendhopper v Arp Design

Geen inbreuk auteurs- of modelrecht. Longs Legs tafel auteursrechtelijk beschermd, maar Madura niet inbreukmakend omdat het onderstel in zijn hoofdvorm gebaseerd op een ander constructieve uitgangspunt, welk tot gevolg heeft dat tegenover elkaar staande pootdelen in hetzelfde vlak liggen, waardoor een andere algemene indruk ontstaat.

 

IEPT20081211, Rb Assen, Kembo v Drentea

Geen inbreuk auteurs- of modelrecht: Op grond van verschillen op de meest kenmerkende punten,staat onvoldoende vast dat in een bodemprocedure geoordeeld zal worden dat er sprake is van een inbreuk op het Gemeenschapsmodellenrecht of het auteursrecht, dan wel slaafse nabootsing. Bevoegdheid bij voorlopige voorziening Gemeenschapsmodelrecht

 

IEPT20081209, Rb Den Haag, Janty v Nimaco

Afwijzing ex parte verbod: Gestelde inbreuk auteursrecht en modelrecht niet aannemelijk.

 

IEPT20081114, Rb Den Haag, Marko v Van Woensel

Ex parte bevel - inbreuk modelrecht schoenen

 

IEPT20081113, Rb Den Haag, Crocs v X

Geen spoedeisend belang: Niet opgetreden in augustus 2007 of febrruari 2008. Informatie uit strafzaak jui 2008 ziet op feiten van voor november 2007. Aannemelijk dat X sinds februari 2008 gestopt is en geen dreiging van verdere inbreuk. Weigering om onthoudingsverklaring te ondertekenen is in dit a-typische geval onvoldoende om een spoedeisend belang aan te nemen  

 

IEPT20081029, Rb Utrecht, FenLand Holding v Mede Groep

Auteursrechthebbende op door directeur opgestelde stukken - artikel 8 Aw

 

IEPT20081020, Rb Den Haag, Motoport v IGM Trading

Ex parte bevel modelrecht reflectievest

 

IEPT20081022, Rb Den Haag, Howe cs v Casala

Tutor tafel auteursrechtelijk beschermd. Inbreuk en ontlening aangenomen. niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel inmiddels verstreken. Proceskosten gematigd op grond van Indicatietarief IE-zaken.

 

IEPT20081016, Rb Den Haag, Teddy v Ambika

Ex parte bevel wegens inbreuk modelrecht blouse

 

IEPT20081015, Rb Den Haag, Voortent

Model nieuw en eigen karakter, ondanks technisch bepaalde elementen. Artikel 1019h Rv biedt geen grondslag voor het vorderen van handhavingskosten sec, los van een vordering tot handhaving van IE-rechten

 

IEPT20081014, Hof Den Bosch, Michaud v Owens

Honingpotje auteursrechtelijk beschermd. Overdracht auteursrecht beoordeeld naar Frans recht. Ontwerperschap voldoende bewezen, behoudens tegenbewijs. Nietigheid internationaal modeldepot te beoordelen naar Benelux recht: depot nietig omdat Kenmerkende eigenschappen van model niet uit depot blijken.

 

IEPT20081014, Rb Den Haag, Trenité v Trendhopper

Ex parte bevel wegens modelrechtinbreuk

 

IEPT20081007, Rb Den Haag, BMW v Inter-Tyre Holland
Inbreuk modelrecht: de Gemeenschapsmodellen zijn vrijwel tot in detail nagemaakt. Merkinbreuk: uit de afbeelding wordt immers niet duidelijk dat de velgen weliswaar geschikt zijn voor auto's van het merk BMW maar niet van BMW afkomstig zijn. Nevenvorderingen afgewezen wegens onvoldoende spoedeisend belang

 

IEPT20081002, Rb Den Haag, Honcoop v De Bie Venray - Bekerdrager

Inbreuk modelrecht

 

IEPT20081001, Rb Den Haag, Hansgrohe v Tiger

Model- en auteursrecht: beperkte beschermingsomvang model douchekop wegens stijlkenmerken en technische vereisten

 

IEPT20080930, Rb Den Haag, Bodum v Kaldi Koffie

Ex parte bevel moEx parte bevel modelrechtinbreuk tegen 57 partijen. Toegewezen terzake van dubbelwandig glaswerk, afgewezen terzake van cafetière vanwege slechte kwaliteit beeldmateriaal van produkt gerekewstreerden

 

IEPT20080904, Rb Den Haag, Bonnie Doon v Angro

Inbreuk niet-ingeschreven modelrecht legging; bewijs van eerste ontwerp

 

IEPT20080806, Rb Amsterdam, Steffex v [W c.s.] - bureaustoel

Bewijsopdracht inzake nieuwheidsschadelijk voorgebruik model en inzake auteursrechtelijk makerschap. Ongeoorloofd sommeren afnemers, indien geen model- en auteursrechthebbende

 

IEPT20080806, Rb Den Haag, Crocs v Blokker

Ex parte bevel wegens auteursrechtinbreuk. Bevel geweigerd op grond van modelrecht wegens verzuim vermelding BHIM-nietigheidsprocedure en omdat vanwege die nietigheidsprocedure niet voldaan wordt aan hoge eisen voor een ex parte verbod, in het bijzonder ter zake van de geldigheid van het Gemeenschapsmodelrecht. Grensoverschrijdend bevel afgewezen omdat niet voldoende is gemotiveerd dat in lidstaten EG inbreuk gemaakt wordt.

 

IEPT20080801, Rb Den Haag, Cleybergh v Van Roon

Ex parte bevel : auteurs- en modelrecht op kandelaar

 

IEPT20080714, Rb Den Haag, Capelli v Crocs

Geldigheid modelrecht aangenomen, ondanks nietigverklaring in eerste instantie bij BHIM en zelfde oordeel Duitse rechter. Doorvoer naar Duitsland niet toegestaan. Recht op aangifte bij inbreuk Gemeenschapsmodelrecht confrom artikel 3.17(3) BVIE

 

IEPT20080704, Rb Den Haag, Hansa v Aqua Farm
Inbreuk modelrecht: onvoldoende belang bij cumulatief verbod o.g.v Gemeenschapsmerk, mede omdat verweer dat de vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft een aanzienlijke kans van slagen heeft

 

IEPT20080616, Rb Den Haag, Sørensen v Bukan Office

Ex parte bevel ingeschreven Gemeenschapsmodel

 

IEPT20080612, Rb Den Haag, MM-Exclusief v Sikombi

Ontbreken nieuwheid model geen toepassing vermoeden van geldigheid Gemeenschapsmodelrecht in kort geding

 

IEPT20080604, Rb Den Haag, Dedon v Outdoor Lifestyle
Inbreuk modelrecht diverse stoelen en tafel

 

IEPT20080529, Rb Den Haag, Crocs
Geen modelrecht, wel auteursrechtelijke bescherming. Geen voorlopige voorziening op grond van modelrecht nu de geldigheid van het recht is bestreden en het recht in ieder geval in eerste instantie nietig is verklaard.Het ontwerp van de 'Beach' schoen heeft een eigen oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt.

 

IEPT20080528, Rb Den Haag, Present Time v Blokker cs
Slaafse nabootsing aardewerk fritesbak: Bij de beoordeling of de aardewerk fritesbak van Present Time een eigen plaats inneemt op de markt, dienen schalen van plastic buiten beschouwing te blijven. Gevaar voor verwarring niet weersproken. Inbreuk auteursrecht op vier klokken

 

IEPT20080523, Rb Den Haag, Container Centralen

Ex parte verbod op grond van model- en merkenrecht, niet op grond van octrooirecht of slaafse nabootsing. Het verzoek dient overigens te worden afgewezen, omdat het verzoek niet in overeenstemming wordt geacht met de aan een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod te stellen hoge eisen, in het bijzonder ten aanzien van de aannemelijkheid van het gestelde recht en de gestelde inbreuk daarop.

 

IEPT20080522, Hof Den Haag, Footwear v Converse

Geen inbreuk model- of auteursrecht: Andere totaalindruk in de ogen van de geïnformeerde gebruiker. Op voldoende eigen wijze uiting gegeven aan de vigerende mode, trend of stijl van ontwerpen

 

IEPT20080521, Rb Rotterdam, Meubelco v Sefa Meubel

Modelrechtelijke bescherming meubellijnen Romina en Safira, ondanks dat deze 2 jaar voor registratiedatum op de markt zijn gebracht. Auteursrechtelijke bescherming meubellijnen 'Christy', 'Melissa' en 'Naomi' afgewezen wegens gebrek aan oorspronkelijkheid

 

IEPT20080520, Rb Den Haag, Dedon v Suprento
Inbreuk op modelrechten Dedon Lounge. Geen andere algemene indruk. Vermoeden van geldigheid: Zolang vordering tot nietigverklaring niet is ingesteld bij BHIM brengt het vermoeden van geldigheid mee dat in deze procedure moet worden uitgegaan van de geldigheid van de Gemeenschapsmodellen.

 

IEPT20080506, Rb Den Haag, G-Star v Mondo Bazaar
ex parte verbod - modelrecht en auteursrecht jack

 

IEPT20080416, Rb Den Haag, Room Seven v Zinos
Beoordeling inbreuk auteurs- en modelrecht diverse prints voor stoffen: Inbreuk aangenomen terzake van de prints White Bubbles, Stripe Flower en Multi Color Stripe, geen inbreuk voor Pink Blue patchwork quilt. Blue Mini Check print niet auteursrechetlijk beschermd. Dreiging inbreuk terzake van prints Billy en Ocean Dream

 

IEPT20080311, Rb Den Haag, SEB v Philips (Foodprocessor)
Geen inbreuk modelrecht: Uiterlijk utilitaire huishoudelijke keukenapparaten wordt in belangrijke mate maar niet uitsluitend bepaald door de verscheidene technische functies. De modelrechtelijk relevante vormgevingskenmerken zijn bij het aangevallen Philips apparaat naar voorlopig oordeel zodanig anders uitgevoerd, dat dit apparaat (net) vrijloopt, omdat aldus een modelrechtelijk relevante andere algemene indruk wordt gewekt.

 

IEPT20080311, Rb Den Haag, MFB v Asian Gear (beslag)

Bewijsbeslag ex artikel 1019b-d Rv

 

IEPT20080311, Rb Den Haag, MFB v Asian Gear (bevel)
Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv

 

IEPT20080409, Rb Den Haag, Eurotrade v Gamma
Modelrecht: ex parte bevel

 

IEPT20080304, Rb Den Haag, Enanef v Eurosolar
Model nietig wegens technische functie: Rechtbank onderschrijft de zogeheten apparaatgerichte leer, aangezien de resultaatgerichte leer met zich zou brengen dat techniek welke principieel vrij is het apparaat van Enanef wordt niet beschermd door enig in Nederland geldig octrooi en ook equivalen-ten van diezelfde techniek, langs de weg van het modelrecht alsnog uitsluitend voor Enanef beschikbaar zou zijn

 

IEPT20080221, Rb Den Haag, Easy Drain
Aan ingrijpende maatregel als een ex parte verbod zijn hoge eisen te stellen, in het bijzonder ten aanzien van de aannemelijkheid van het gestelde recht en de gestelde inbreuk daarop. In dit verband is van belang dat het patroon van openingen in het rooster afwijkt van de gedeponeerde en door ESS op de markt gebrachte modellen. Toegewezen grensoverschrijdend bevel voor alle lidstaten van de Europese Gemeenschap 

 

IEPT20080219, Rb Den Haag, Meubelfabriek Vermeer v Van Dam Meubelen
Inbreuk Gemeenschapsmodelrecht en slaafse nabootsing; Gemini-lijn niet inbreukmakend

 

IEPT20080212, Hof Den Bosch, Europochette
Modelrecht - nieuwe vorm bestekhouder: Europochette wijkt op meer dan slechts onbelangrijke details af van de modellen die volgens Driessen al eerder bestonden. Uiterlijk niet uitsluitend door technische functie bepaald. Andere rechtbanken dan de rechtbank Den Haag ook bevoegd voor voorlopige voorzieningen bij Gemeenschapsmodellen.

 

IEPT20080212, Rb Den Haag, The Heating Company v Instamat

Geen inbreuk auteursrecht of modelrecht - onvoldoende duidelijk of Heating Company auteursrechthebbende is door overdracht

 

IEPT20080205, Hof Den Bosch, Michaud v Owens

Tussenarrest: Uitlatingen inzake consequenties Frans vonnis voor model- en auteursrecht

 

IEPT20080109, Rb Den Haag, Freesapparaat
Modelrecht en slaafse nabootsing: Vormgeving sleufslijpmachine vrijwel uitsluitend technisch bepaald - constructeur geen modelrechtelijk ontwerper

 

IEPT20080107, Rb Den Haag, Safretti
Ex parte bevel voor inbreuk Gemeenschapsmodelrecht 

 

2007

 

IEPT20071221, Rb Utrecht, Riviera Maison v Hoogendam
Onduidelijk wie auteursrechtelijke maker c.q. modelrechetlijke ontwerper is - Geen slaafse nabootsing distributeur bij gebreke van ontlening

 

IEPT20071210, Rb Den Haag, Impliva v Senz Umbrellas
Onrechtmatige daad: Geen wapperverbod: geen inbreuk op octrooirecht, wel inbreuk op modelrecht en auteursrecht aangenomen

 

IEPT20071207, Rb Den Haag, Bonnie Doon v Angro
Inbreuk modelrecht: vier kartelranden op legging zelfde algemene indruk als drie kartelranden - nevenvordering, incl. rectificatie, in kort geding toegewezen vanwege eerdere vaststellingsovereenkomst 

 

IEPT20071123, Rb Den Haag, Granuband v Granuflex
Wapperverbod ter zake van vervallenverklaard vonnis inzake modelrechtinbreuk - Rechtbank op grond van Gemeenschapsmerkenverordening onbevoegd ten opzicht van Hongaarse gedaagde en potentiële grensoverschrijdende inbreuk in Duitsland

 

IEPT20071017, Rb Den Haag, G-Star v Esprit
Acht modellen, waarvan vier eigen karakter en inbreuk en vier niet

 

IEPT20071002, Rb Den Haag, Velopa v GTV

Geen modelinbreuk - Inbreuk auteursrecht pannadgoaltjes- Nevenvorderingen afgewezen - Proceskosten gematigd

 

IEPT20070814, Hof Den Bosch, Montis Stoelen

Auteursrecht erkend - Inbreuk op stoelen Charly en Chaplin - Geen inbreuk op stoelen Windy, Poker en Sting

 

IEPT20070622, BenGH, Electrolux v Sofam

Fictieve ontwerper ook rechthebbende bij niet-gedeponeerde modellen - Opdrachtgever slechts rechthebbende indien opdracht ziet op een door de de opdrachtgever te verhandelen model

 

IEPT20070628, Rb Den Haag, Caravanmovers

Geen inbreuk modelrecht vanwege andere totaalindruk en gelet op technische bepaalde elementen en vormgevingserfgoed 

 

IEPT20070627, Rb Den Haag, Starform v Time Out

Overdracht en ontstaan niet-ingeschreven modelrecht - Bevoegdheid rechtbank bij inroepen nietigheid Gemeenschapsmodelrecht in conventie  - Samenloop modelrecht en slaafse nabootsing 

 

IEPT20070621, Rb Den Haag, Prodect v Smulders

Model uitsluitend technisch bepaald

 

IEPT20070607, Rb Den Haag, Paletti
Ex parte bevel inzake auteurs- en gemeenschapsmodelrecht

 

IEPT20070530, Rb Amsterdam, Boxershort

Model boxershort technisch bepaald - wijziging royaltyverplichting op grond van onvoorziene omstandigheden vanwege vernietiging Frans modeldepot

 

IEPT20070522, Rb Amsterdam, Eurocontainers

Strafrechtelijke veroordeling modelrechtinbreuk - Vereenzelviging verdachte met B.V.

 

IEPT20070507, Rb Den Haag, Paletti v Shoeby

Inbreuk op auteurs- en modelrechten kinderkleding BENGH per principesse

 

IEPT20070411, Rb Den Haag, Rotork v Shanghai Autotork

Inbreuk gemeenschapsmodelrechten klepaandrijvingen - overeenstemming tussen merk Rotork en teken Autork - toewijsbaarheid nevenvorderingen en afdracht van winst onderworpen aan nationaal recht van lidstaten

 

IEPT20070220, Rb Den Haag, Voortent

Vorm voortent wekt andere algemene indruk dan gedeponeerd model

 

IEPT20070117, Rb Haarlem, HS Design v Voortman Kantoormeubelen

Oorspronkelijke ontwerpen kantoormeubelen -  Opdrachtgever geen rechthebbende model- en auteursrechten nu partijen anders zijn overeengekomen - Geen stilzwijgende verlenging licentie

 

IEPT20070117, Rb Den Haag, Garmin v TomTom

Bevoegdheidsincident GMoV: Bevoegde rechter in conventie tevens bevoegd in reconventie indien reconventie op zelfde rechstfeit gebaseerd is - Bevoegde rechter woonplaats eiser paneuropees bevoegd bij buiten EU gevestigde gedaagden

 

2006

 

IEPT20061129, Rb Den Haag, Easydrain 

Bescherming modelrecht onderdeel  beperkt tot zichtbaar deel rooster doucheput - Geen inbreuk modelrecht vanwege verschillen ronde openingen en langwerpige sleuven - Rooster niet auteursrechtelijk beschermd

 

IEPT20061102, Rb Den Haag, Tom Tom v Garmin

Geen inbreuk modelrecht - Verschillende grensoverschrijdende bevoegdheid voor niet- EU-onderdanen en Engelse gedaagde

 

IEPT20061017, Rb Den Haag, Howe v Casala

Inbreuk auteurs- en Gemeenschapsmodelrecht tafel - Verbod auteursrecht beperkt tot NL omdat buitenlandse inbreuken niet gesteld zijn; modelrechtelijk verbod voor Gemeenschap

 

IEPT20060919, Hof Den Bosch, Labelhouder

Verschillende aspecten niet noodzakelijk voor technisch effect van model als geheel - Inbreuk modelrecht: kwartronde vooraanzicht meest in het oog springende aspect van labelhouder

 

2005

 

IEPT20051012, Rb Den Haag, SFA v TFC
Geen inbreuk modelrecht: Van het uiterlijk van de Twin-cup kunnen alleen de stylingelementen c en f – golflijn op de zijwanden en een V-vormige inkeping vanaf de bodem tot vrijwel bovenaan – bijdragen aan de nieuwheid en het eigen karakter van het bakje.

 

2000

 

IEPT20000526, HR, Cassina v Sedetti

Formaliteitenverbod Berner Conventie: Vereiste van het afleggen van instandhoudingsver-klaring bij afloop modelrecht in strijd met formaliteitenverbod Berner Conventie.

 

1995 

 

IEPT19950310, HR, Kinderkapperstoel
Nieuw model door nieuwe gebruiksfunctie: niet valt in te zien waarom de omstandigheid dat een voortbrengsel is samengesteld uit, onder andere, een voorwerp met oorspronkelijk een andere ge-bruiksfunctie, welk voorwerp reeds tevoren bekendheid genoot in de belanghebbende kring van nijverheid en handel van het Beneluxgebied, zou uitsluiten dat sprake is van een voortbrengsel met een nieuw uiterlijk, welk uiterlijk voor bescherming als model bedoeld in art. 1 BTMW in aanmerking komt.

 

IEPT19951229, HR, Decaux v Mediamax

Geen inbreuk auteursrecht of modelrecht vanwege verschillende totaalindrukken. Geen auteursrechtelijke of modelrechtelijke bescherming stijl of mode. Relevant publiek voor beoordeling verwarringsge-vaar is het publiek, bestaande uit instanties en instellingen die met aanschaf en plaatsing van re-clameborden bezig houden

 

1991

 

IEPT19911216, BenGH, Adidas v Triumph
Uit het depot blijkende kenmerken model: Aan de verkrijging van een uitsluitend recht door depot van een model als bedoeld in art. 4 BTMW, mede gelet op art. 8 lid 1 en het daarin bedoelde Uitvoeringsreglement, staat niet in de weg dat uit het depot geen andere kenmerken van het daarin bedoelde model blijken dan een bepaald systeem van geometrische vormen te zamen met de aanduiding dat die vormen een met het overige gedeelte van het model contrasterende kleur hebben, zonder vermelding om welke kleuren het telkens gaat.

 

1990

 

IEPT19901221, BenGH, Prince
Oud recht: Merkrecht ontstaat na depot onder art. 6A (oud) BMW. Negatieve reflexwerking artikel 14(5) (oud) BTMW

 

1982

 

IEPT19820914, HvJEG, Keurkoop v Nancy Kean
Houder modelrecht kan zich tegen invoer uit andere Lid-Staat verzetten op voorwaarde (i) dat de be-trokken voortbrengselen in die andere Lid-Staat in het verkeer zijn gebracht zonder toedoen of toestemming van de houder van het recht of van iemand die door banden van economische of juridi-sche afhankelijkheid met hem is verbonden, (ii) dat er tussen de betrokken natuurlijke of rechtspersonen geen enkele ondernemersafspraak ter beperking van de mededinging bestaat, en (iii) dat tenslotte de onderscheidene rechten van de houders van het modelrecht in verschillende Lid-Staten onafhankelijk van elkaar tot stand zijn gekomen.

 

IEPT19820212, Rb Rotterdam, Meffert v Osseweijer
Pyramidevormige puzzel modelrechtelijk beschermd