Halfgeleiderrichtlijn

Print this page

Richtlijn 87/54/EEG van de Raad van 16 december 1986 betreffende de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderprodukten

 

Hoofdstuk 1 - Definities

 

Artikel 1 - Definities


Hoofdstuk 2 - Bescherming van topografieën van halfgeleiderprodukten

 

Artikel 2 - Bescherming van topgrafieën van halfgeleiderprodukten

 

Artikel 3 - Bescherming van degenen die de topografieën van halfgeleiderprodukten tot stand hebben gebracht

 

Artikel 4 - Registratie en depot

 

Artikel 5 - Inhoud van de exclusieve rechten

 

Artikel 6 - Licenties

 

Artikel 7 - Ontstaan en verval van de exclusieve rechten

 

Artikel 8 - Reikwijdte van de bescherming

 

Artikel 9 - Tekens 

 

 

Hoofdstuk 3 - Toepassing van andere wetsbepalingen

Artikel 10 - Verhouding tot andere regelgeving 


 

Hoofdstuk 4 - Slotbepalingen


Artikel 11 - Implementatie

 

Artikel 12 - Adressaten 

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-04-2019. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op EUR-Lex.europa.eu