Regeling werkzaamheden Raad voor plantenrassen

Print this page

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 16 januari 2006, nr. TRCJZ/2006/99, houdende regels met betrekking tot de werkzaamheden van de Raad voor plantenrassen (Regeling werkzaamheden Raad voor plantenrassen)

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

 

Artikel 1

 

Artikel 1a

 

 

Hoofdstuk 2. Het rassenregister

 

Artikel 2 

 

 

Hoofdstuk 3. De toelating van rassen en opstanden

 

Artikel 3

 

Artikel 3a

 

Artikel 3b

 

Artikel 3c

Artikel 3d

 

Artikel 4

 

Artikel 5

 

Artikel 6

 

Artikel 7 

 

Artikel 8

 

Artikel 9

 

Artikel 10

 

Artikel 10a

 

Artikel 11

 

Artikel 12

 

Artikel 12a

 

Artikel 12b

 

Artikel 12c

 

Artikel 12d

 

Artikel 12e 

 

 

Hoofdstuk 4. Kwekersrecht

 

Artikel 13

 

Artikel 14 

 

 

Hoofdstuk 5. Aanvragen en verzoeken bij de Raad voor plantenrassen

 

Artikel 15

 

Artikel 16

 

 

Hoofdstuk 6. Tarieven

 

§ 1. Tarieven voor werkzaamheden Raad voor plantenrassen

 

Artikel 17

 

Artikel 18

 

Artikel 19

  

Artikel 20 

 

Artikel 20a

 

Artikel 21 

 

Artikel 22 

 

Artikel 22a

 

Artikel 23 

 

Artikel 24 

 

Artikel 25 

 

Artikel 26 

 

Artikel 27 

 

Artikel 28 

 

Artikel 29 

 

Artikel 30 

 

Artikel 31 

 

Artikel 32

 

Artikel 32a

 

Artikel 33

 

 

§ 2. Oplegging en inning

 

Artikel 34 

 

Artikel 35 

 

Artikel 36 

 

Artikel 37 

 

Artikel 38 

 

Artikel 39 

 

Artikel 40 

 

Artikel 41 

 

Artikel 42 

 

 

Hoofdstuk 6a. Vacatiegelden en reis- en verblijfkostenvergoeding

 

Artikel 42a 

 

Artikel 42b 

 

 

Hoofdstuk 7. Overige bepalingen

 

Artikel 42c 

 

Artikel 42d

 

Artikel 43

 

Artikel 44 

 

Artikel 45 

 

 

Bijlage 1. , behorende bij artikel 21, eerste lid, van de Regeling werkzaamheden Raad voor plantenrassen

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-04-2019. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op overheid.nl.