Flacon ten onterechte geweigerd als vormmerk

IEPT20041124, GvEA, Henkel v BHIM
Rechtspraak

Flacon ten onterechte geweigerd als vormmerk: combinatie bestanddelen verleent flacon een bijzonder en ongebruikelijk uiterlijk dat de aandacht van het betrokken publiek trekt en hen in staat stelt de waren te onderscheiden.

meer

Merk is gebruikelijk geworden voor doelpubliek en daardoor nietig

IEPT20041005, HvJEG, Alcon v BHIM
Rechtspraak

Merkenrecht - Gerecht terecht geoordeeld dat het merk BSS voor het betrokken doelpubliek gebruikelijk is geworden en dat het geen onderscheidend vermogen heeft verkregen door het ervan gemaakte gebruik: niet het beschrijvend karakter van het merk is doorslaggevend, maar het heersende gebruik in de kringen waarin deze …

meer

HvJEG over artikel 7(1)(c) Gemeenschapsmerkenverordening

IEPT20040205, HvJEG, Telefon Buch v BHIM
Rechtspraak

“Universaltelefonbuch” en “Universalkommunikationsverzeichnis” terecht geweigerd op grond van artikel 7(1)(c) Gemeenschapsmerkenverordening: oordeel niet gegrond op loutere beschrijvendheid maar op omstandigheid dat de woorden de bedoelde waren of diensten kunnen aanduiden, het volstaat als minstens een van de …

meer

Beneluxmerken Wendy’s International vervallen verklaard

IEPT20000112, Rb Middelburg, Wendys
Rechtspraak

Beneluxmerken Wendy’s International vervallen verklaard: merken niet gebruikt in Benelux sinds 31 december 1986, snackbarhouder [W] kan zich hier als belanghebbende op beroepen nu hij te goeder trouw was  bij gebruik en depot “Wendy’s”. Merken die na depot [W] zijn gedeponeerd nietig verklaard.

meer

HvJEG over beperking mededinging in kader van licentieovereenkomst

IEPT19890512, HvJEG, Ottung
Rechtspraak

Mededingingsrecht - Contractuele verbintenis op grond waarvan licentienemer op octrooi verplicht is zonder beperking in de tijd - dus ook na het einde van het octrooi - royalty's te betalen, vormt op zich geen beperking van de mededinging in de zin van artikel 85 lid 1 EEG-Verdrag, wanneer de overeenkomst is gesloten …

meer

Pagina's