Brussel I-Verordening

Print this page

 

Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

 

Considerans

 

Hoofdstuk I - Toepassingsgebied

 

Artikel 1

 

Hoofdstuk II - Bevoegdheid

 

Afdeling 1 - algemene bepalingen

 

Artikel 2

 

Artikel 3


Artikel 4

 

Afdeling 2 - Bijzondere bevoegdheid

 

Artikel 5

 

Artikel 6

 

Artikel 7

 

Afdeling 3 - Bevoegdheid in verzekeringszaken

 

Artikel 8

 

Artikel 9

 

Artikel 10

 

Artikel 11

 

Artikel 12

 

Artikel 13

 

Artikel 14

 

Afdeling 4 - Bevoegdheid voor door consumenten gesloten overeenkomsten

 

Artikel 15

 

Artikel 16

 

Artikel 17

 

Afdeling 5 - Bevoegdheid voor individuele verbintenissen uit arbeidsovereenkomst

 

Artikel 18

 

Artikel 19

 

Artikel 20

 

Artikel 21

 

Afdeling 6 - Exclusieve bevoegdheid

 

Artikel 22

 

Afdeling 7 - Door partijen aangewezen bevoegd gerecht

 

Artikel 23

 

Artikel 24

 

Afdeling 8 - Toetsing van de bevoegdheid en de ontvankelijkheid

 

Artikel 25

Artikel 26

 

Afdeling 9 - Aanhangigheid en samenhang

 

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30 

 

Afdeling 10 - Voorlopige maatregelen en maatregelen tot bewaring van recht

 

Artikel 31

 

Hoofdstuk III - Erkenning en tenuitvoerlegging

 

Artikel 32

 

Afdeling 1 - Erkenning

 

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

 

Afdeling 2 - Tenuitvoerlegging

 

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

 

Afdeling 3 - Gemeenschappelijke bepalingen

 

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56  

 

Hoofdstuk IV - Authentieke akten en gerechtelijke schikkingen

 

Artikel 57

Artikel 58

 

Hoofdstuk V - Algemene bepalingen

 

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65

 

Hoofdstuk VI - Overgangsbepalingen

 

Artikel 66

 

Hoofdstuk VII - Verhouding tot andere besluiten

 

Artikel 67


Artikel 68

Artikel 69

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 72

  

Hoofdstuk VIII - Slotbepalingen

 

Artikel 73

Artikel 74

Artikel 75

Artikel 76

 

Bijlage I


Bijlage II 

Bijlage III

Bijlage IV

 
Bijlage V

 
Bijlage VI

 

Disclaimer

Niet meer in werking. Tekst geldend tot: 10-01-2015. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op eur-lex.europa.eu.