Nieuwe on demand webinar IE-update 1e kwartaal 2020 nu te bestellen!

B916073
Nieuws

Bestel de webinar IE-update 1e kwartaal 2020 hierIn deze IE-update worden de ontwikkelingen binnen het intellectuele eigendomsrecht van het eerste kwartaal van 2020 besproken door Dick van Engelen (hoogleraar Maastricht University en hoofdredacteur Boek9.nl). Productie: Jacob Kooistra (eindredacteur Boek9.nl). De …

meer

Auteursrechtinbreuk door aanbieden IPTV

IEPT20200701, Rb Midden-Nederland, Brein v Aanbieder IPTV
Rechtspraak

Auteursrecht - Gedaagde maakt door het aanbieden van IPTV inbreuk op de auteursrechten en naburige rechten van de rechthebbenden: inbreuk niet betwist, voldoende aannemelijk dat gedaagde feitelijk achter de websites zit.

 

Kort geding. Gedaagde heeft niet weersproken dat het aanbieden van IPTV pakketten, waarbij …

meer

(Met dank aan Dirk Visser en Patty de Leeuwe, Visser Schaap & Kreijger)

Louverdrape-Nederland maakt na opzegging alleenverkoopovereenkomst inbreuk op het merk Louverdrape

IEPT20200624, Rb Amsterdam, Lecluyse v Louverdrape NL
Rechtspraak

Merkenrecht - Overeenkomst - Handelsnaam en domeinnaam Louverdrape-Nederland maakt inbreuk op woord-/beeldmerk Louverdrape ex artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE: teken Louverdrape-Nederland wordt in het economisch verkeer gebruikt voor dezelfde waren, merk en teken vormen grote gelijkenis, het element Nederland heeft …

meer

(Met dank aan J.L. ten Hove, TDH Advocaten)

Begrip “adres” uit Handhavingsrichtlijn ziet niet op e-mail- en IP-adres

IEPT20200709, HvJEU, Constantin Film v YouTube
Rechtspraak

Handhaving - Artikel 8 lid 2 onder a van de Handhavingsrichtlijn verplicht platforms als Youtube niet om het e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres van een gebruiker die bestanden heeft geüpload die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht te verstrekken:  het begrip “adressen” uit dat artikel ziet …

meer

Dubbel gesloten licentieovereenkomst onrechtmatig

IEPT20200128, Hof Den Haag, Silife v Roka
Rechtspraak

IE-verbintenissenrecht.Rechtbank heeft ten onrechte als uitgangspunt genomen dat voor toewijzing van het verbod op exploitatie door Magnichem van octrooien bedoeld in Roka-licentieovereenkomst nodig is dat Roka-licentieovereenkomst ongeldig is: ook als sprake is van een rechtsgeldige overeenkomst kan onder …

meer

Inbreuk aangenomen op modelrecht Casa Vigar voor een afwasborstel

IEPT20200603, Rb Den Haag, Casa Vigar v Edco
Rechtspraak

Modelrecht- Modellen van Casa Vigar zijn geldig: modellen voldoen aanhet nieuwheidscriterium nu deze op meer dan ondergeschikte details verschillen van de voorbeelden uit het Umfeld, modellen hebben een eigen karakter door hun rechtop staand 'lichaam' met lange nek en strapless avondjurk, die duidelijk zichtbare …

meer

Vordering tot afgifte bescheiden ex artikel 843a Rv toegewezen

IEPT20200617, Rb Rotterdam, Shakti Amla
Rechtspraak

Handhaving. - Vordering tot afgifte bescheiden ex artikel 843a Rv toegewezen: vordering tot exhibitie mag worden ingesteld in afzonderlijke procedure, belang van eiser is gelegen in het bepalen van zijn vermeende aanspraak op een achterstallige vergoeding, sprake van rechtsbetrekking ten aanzien van [gedaagde 2] en …

meer

Hof bevestigt vonnis rechtbank met betrekking tot het herkenbaar in beeld brengen van imam in uitzending Undercover in NL

IEPT20200609, Hof Amsterdam, SBS
Rechtspraak

Publicatie-Privacy - Hof bevestigt vonnis rechtbank: uitzending Undercover in Nederland was niet onrechtmatig jegens imam omdat er de misstand van het illegale polygame huwelijk aan de kaak werd gesteld. Uit het ruwe beeldmateriaal blijkt niet dat het beeldmateriaal is gemanipuleerd. De verdenkingen en beweringen die …

meer

(Met dank aan Josine van den Berg, Mount Law)

Indicatietarieven in octrooizaken gepubliceerd

B916075
Nieuws

De Rechtbank Den Haag, het Gerechtshof Den Haag en de Hoge Raad hebben de regelingen voor Indicatietarieven in octrooizaken gepubliceerd. De betreffende regelingen worden van kracht vanaf 1 september 2020.

 

De reeds bestaande indicatietarieven in IE-zaken hebben geen betrekking op octrooizaken. In de regeling …

meer

Geografische kaarten Basarsoft niet auteursrechtelijk beschermd naar Turks recht

IEPT20200629, Rb Oost-Brabant, Basarsoft v Here International
Rechtspraak

Auteursrecht - Niet aangenomen dat geografische kaarten van het Turkse Basarsoft auteursrechtelijk beschermd zijn naar Turks recht: onvoldoende onderbouwd dat de kaarten voldoen aan de eisen die in Turkije gesteld worden om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, fictieve straatnamen die zijn …

meer

(Met dank aan Alexander Odle, Rowena Palijama en Tom Brohm, Dentons)

Van Coffema naar Coffenco en terug: passende schadeloosstelling nadat in kort geding opgelegd verbod in de bodemprocedure werd afgewezen

IEPT20200610, Rb Rotterdam, Coffema v Deac
Rechtspraak

Handhaving - Geschil ziet op de hoogte van de passende schadeloosstelling voor de kosten die zijn gemaakt als gevolg van het bij voorlopige maatregel opgelegde verbod om de naam Coffema te gebruiken nadat dit verbod in de bodemprocedure is afgewezen: tussen partijen is niet in geschil dat Deac – naar achteraf is …

meer

Pagina's