IEPT20081212, Rb Den Haag, Manas v Mamas

IEPT20081212, Rb Den Haag, Manas v Mamas
Rechtspraak

 

 

MERKENRECHT

 

Inbreuk Mamas op Manas*  Globaal beoordeeld naar de totaalindruk is sprake van een grote mate van overeenstemming. *  Gelet op de grote mate van overeenstemming tussen merk en tekens, het feit dat de tekens voor dezelfde waar worden gebruikt als waarvoor het Gemeenschapsmerk is ingeschreven (en …

meer

IEPT20081211, Rb Amsterdam, De Jonge v Kalmar - Bedel

IEPT20081211, Rb Amsterdam, De Jonge v Kalmar - Bedel
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Oorspronkelijk werk*  Weliswaar is het (roze) lint de grondvorm voor de Bedel, maar de vormgeving is dermate origineel en afwijkend van de andere als lint vormgegeven sieraden, met name door de verdikking van de strik in het midden, de kromming van de strik aan de bovenzijde, de plaatsing, de kleur en …

meer

IEPT20081210, Rb Utrecht, Wikipedia

IEPT20081210, Rb Utrecht, Wikipedia
Rechtspraak

PUBLICATIE

 

Wikimedia heeft geen zeggenschap over inhoud van Nederlandse versie en beschikt niet over de gegevens van de auteur van het gewraakte artikel*  Nu Wikimedia Nederland c.s. heeft betwist in het bezit te zijn van de personalia van [X] en tevens niet aannemelijk is geworden dat Wikimedia Nederland c.s. …

meer

IEPT20081212, Rb Den Haag, Bizerta v Nickelson - Chamonix

IEPT20081212, Rb Den Haag, Bizerta v Nickelson - Chamonix
Rechtspraak

MERKENRECHT

Chamonix geldig merk voor sportkleding*  Niet betwist is dat Chamonix een kleine wintersportplaats is, zonder enige industriële bedrijvigheid. Het relevante publiek in de Benelux zal naar voorlopig oordeel geen verband leggen met sportkleding.*  Daaraan doet de (voorlopige) weigering door het BBIE van …

meer

IEPT20081128, Rb Utrecht, Hartkamp v Basart

IEPT20081128, Rb Utrecht, Hartkamp v Basart
Rechtspraak

LICENTIEOVEREENKOMST

 

Geen partiële ontbinding addendum bij muziekuitgaveovereenkomst- te goeder trouw onderhandeld*  De voorzieningenrechter is van oordeel dat niet kan worden gesteld dat Hartkamp in de periode tot en met 30 september 2008 niet, dan wel niet te goe-der trouw, met Basart heeft onderhandeld. * …

meer

IEPT20081210, Rb Amsterdam, Polmex v Metro cs

IEPT20081210, Rb Amsterdam, Polmex v Metro cs
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Geen auteursrechtelijk beschermd werk*  De combinatie van voormelde elementen betreft slechts een zeer beperkte variatie op eenzelfde thema zoals dat bij andere zitbanken ook te zien is en is niet een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes.

SLAAFSE …

meer

IEPT20081210, Rb Utrecht, Laverana v Sara Lee Neutral

IEPT20081210, Rb Utrecht, Laverana v Sara Lee Neutral
Rechtspraak

 

MERKENRECHT

 

Vrijhoudingsbehoefte aanduiding kenmerk van de waar*  aanduiding 'neutral' verwijst naar een (belangrijk) kenmerk van het product, namelijk dat het neutraal is voor de huid, en meer specifiek dat het een acceptabel zuurgehalte heeft voor consumenten met een gevoelige huid, namelijk Ph-neutraal* …

meer

IEPT20081203, Rb Alkmaar, Odlewnia v Bus Holland

IEPT20081203, Rb Alkmaar, Odlewnia v Bus Holland
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Geen uitputting merkenrecht*  ligt op de weg van Bus Holland om haar stelling ter zake van de verhandeling van EE fittingen uit oude voorraden nader te onderbouwen.*  Bus Holland beperkt zich daarbij tot het betwisten van de conclusies die aan de twee onderzochte aankopen via wederverkopers van …

meer

IEPT20081125, Rb Den Haag, Illegale streams Eredivisie

IEPT20081125, Rb Den Haag, Illegale streams Eredivisie
Rechtspraak

MERKENRECHT AUTEURSRECHT

EX PARTE BEVEL

Verbod inzake illegale video streams Eredivisie wedstrijden*  Bevel om gebruik van beeldmerken en openbaarmaking van (live) eredivisiewedstrijden waarvan verzoeksters rechthebbenden zijn, via de door Gerekwestreerde geëxploiteerde website davinciserver.nl of enige ander …

meer

IEPT20080415, Hof Den Bosch, Yonex v Belgro

IEPT20080415, Hof Den Bosch, Yonex v Belgro
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Geen inbreuk merkenrecht*  Domeinnaam yonexbadminton.nl is gerechtvaardigde wegwijzer naar Yonex-assortiment op website Belgro*  Geen ongerechtvaardigd voordeel: Door Yonex is voorshands onvoldoende aannemelijk gemaakt dat bij het gebruik als waarvan thans sprake is ten onrechte een commerciële band …

meer

IEPT20080429, Hof Den Bosch, Logistics

IEPT20080429, Hof Den Bosch, Logistics
Rechtspraak

HANDELSNAAMRECHT

 

[anonymus (?) logistics]  

 

Geen monopolisering beschrijvend bestanddel 'logistics'*  De handelsnaam [naam] bestaat uit twee onderdelen, een veelvoorkomende eigennaam en een beschrijvende aanduiding. Deze twee onderdelen dienen in dit verband niet los van elkaar te worden gezien aangezien zij …

meer

IEPT20081119, Rb Breda, De Graafschap

IEPT20081119, Rb Breda, De Graafschap
Rechtspraak

LICENTIE PORTRETRECHT - BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

 

Onzorgvuldig advies inzake fiscale behandeling licentievergoeding*  Immers, [A] mocht niet zonder waarschuwing voor risico's of zonder ter zake doende voorbehouden (door in het advies te beschrijven onder welke omstandigheden het advies niet (zonder meer) zou …

meer

IEPT20081204, Rb Amsterdam, Building Products v Artcrete

IEPT20081204, Rb Amsterdam, Building Products v Artcrete
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Onderscheidend vermogen Artcrete*  Niet aannemelijk is dat het woordbestanddeel '-crete' een gebruikelijke aanduiding voor beton is

Geen depot te kwader trouw*  Geen normaal (voor)gebruik merk van Artcrete, Inc in de Benelux[gedaagde] heeft zich verder erop beroepen dat, voor zover wel sprake is van …

meer

IEPT20081029, Rb Amsterdam, Boltini

IEPT20081029, Rb Amsterdam, Boltini
Rechtspraak

PRESTATIEBESCHERMING

 

Ongeschreven IE-recht op artiestennaam met verzilverbare populariteit *  dat hij zijn populariteit commercieel kon exploiteren en dat hij een geldelijke beloning kon bedingen voor het gebruik van zijn naam voor commerciële doeleinden.

GOEDERENRECHT

 

Overdraagbaarheid ongeschreven IE-recht

meer

IEPT20081202, Rb Amsterdam, Revu

IEPT20081202, Rb Amsterdam, Revu
Rechtspraak

PUBLICATIE

 

Onjuiste verdachtmaking*  onder meer omdat op de voorpagina van de editie van Revu is vermeld dat eiser sub 1 verdacht wordt van het aannemen van smeergeld en dat niet juist is

 

PROCESRECHT

 

Gesloten deuren*  De behandeling ter terechtzitting heeft met gesloten deuren plaatsgevonden.

 

meer

IEPT20081204, Rb Den Haag, The Body Shop v Men's Body Shop

IEPT20081204, Rb Den Haag, The Body Shop v Men's Body Shop
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Onderscheidend vermogen - inburgering*  door jarenlang gebruik in Nederland en ook daarbuiten, waarbij TBS met reclame campagnes stevig aan de weg heeft getimmerd, heeft het merk door inburgering ruimschoots onderscheidend vermogen verkregen

 

Overeenstemming *  Tezamen komt dit erop neer dat merk en …

meer

IEPT20081203, Rb Den Haag, SKS v Orion

IEPT20081203, Rb Den Haag, SKS v Orion
Rechtspraak

OCTROOIRECHT - PROCESRECHT IPR

 

Geen belang bij verklaring voor recht en verbod*  niet komen vast te staan dat op dit moment van enig inbreukmakend handelen sprake is.*  Ook van een dreigende inbreuk is gelet hierop geen sprake.

Geen grensoverschrijdende vordering*  Lezing van het petitum in het licht van het …

meer

IEPT20081203, Rb Den Haag, Modefine v Nisu - Armani

IEPT20081203, Rb Den Haag, Modefine v Nisu - Armani
Rechtspraak

MERKENRECHT

Geen rechtsverwerking*  De omstandigheid dat de Douane in oktober 2006 de vrijgave van een voor Nisu bestemde partij met onder andere 240 zonnebrillen met het Nisu-teken op grond van art. 9 Vo. 1383/2003 heeft geschorst en deze partij vervolgens is vrijgegeven omdat Modefine niet binnen de vereiste (twee …

meer

Pagina's