Boek9 is vernieuwd

B915122
Nieuws

Onze website is vernieuwd. Het oude onderscheid in kolommen tussen IEPT-rechtspraak en nieuwsberichten is komen te vervallen. In plaats hiervan hebben wij onze homepage ruimer opgezet en is er een menu toegevoegd, waarmee u bijvoorbeeld direct naar rechtspraak per rechter, jaar en onderwerp kunt …

meer

Beneluxwoord-/beeldmerk “ExcluFloorS” niet louter beschrijvend voor exclusieve vloeren

IEPT20170913, Rb Gelderland, ExcluFloorS v Exclu-Floors
Rechtspraak

Merkenrecht - Handelsnaamrecht - Onrechtmatige daad - Beneluxwoord-/beeldmerk “ExcluFloorS” niet louter beschrijvend (artikel 2.28(1)(c) BVIE voor exclusieve vloeren: “exclu” is geen woord in Nederlands en Engels en geen gebruikelijke afkorting van woord “exclusief”, sprake van …

meer

(Met dank aan Iris Jansen en Arnoud Martens, Van Benthem & Keulen)

Beantwoording Kamervragen over betalen door data te delen

B915127
Kamerstukken

Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over betalen door data te delen en de verkoop van consumentendata aan bedrijven en de overheid (ingezonden 27 juli 2017). Antwoord van Minister Kamp (Economische Zaken) (ontvangen …

meer

EUIPO: model LAMZAC geldig

B915125
Rechtspraak

Modelrecht - Verzoekster heeft niet aangetoond dat het model technisch bepaald is. De door verzoekster ingediende octrooiregistratie is niet vertaald. Hoewel de “roller closure”, “tubular shape” en “plain surface” van het bestreden model betrekking hebben op de veilige sluiting van de …

meer

(Met dank aan Jacqueline Schaap en Patty de Leeuwe, Visser Schaap & Kreijger)

Plantenras “Oksana” niet nieuw

IEPT20170713, GEU, Boomkwekerij van Rijn-de Bruyn v CPVO
Rechtspraak

Kwekersrecht - Het ras “Oksana” is niet nieuw in de zin van artikel 10 van de Gemeenschapskwekersrechtverordening. De Kamer van Beroep mocht oordelen dat het kandidaatras en het oudere ras “Nojabrskaja” identiek waren.

meer

Erwin Angad-Gaur: Nog weinig verschil na twee jaar auteurscontractenrecht

B915124
Tijdschriften

Sena Performers Magazine 3, 2017, E. Thijssen: "Twee jaar geleden werd na een lange lobby het Auteurscontractenrecht, een wettelijke bescherming van auteurs en artiesten tegen wurgcontracten, ingevoerd. Nederland liep ver achter bij de ons omringende landen. In Frankrijk, Duitsland en België …

meer

Brief Minister van Buitenlandse Zaken over wijziging BVIE

B915123
Kamerstukken

"Met het Protocol, dat hierbij ter goedkeuring wordt aangeboden, is het BVIE op een aantal punten aangepast waardoor het Benelux-Gerechtshof (hierna: BenGH) voortaan de enige bevoegde instantie wordt voor beroepen tegen beslissingen van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en …

meer

Wijziging van Uitvoeringsreglement EOV

B915121
Kamerstukken

"De Raad van Bestuur van de Europese Octrooiorganisatie heeft op 29 juni 2017 in overeenstemming met artikel 33, eerste lid, onderdeel c, van het Verdrag een Besluit (CA/D 6/17) aangenomen tot wijziging van het Uitvoeringsreglement bij het Verdrag. De Engelse en de Franse tekst1) van het Besluit …

meer

Bevoegdheid om Europees octrooi te beperken kan aan nationaalrechtelijke processuele voorwaarden worden onderworpen

IEPT20170915, HR, High Point v KPN
Rechtspraak

Octrooirecht - Procesrecht - In artikel 138(3) EOV neergelegde bevoegdheid van octrooihouder om octrooi te beperken kan worden onderworpen aan nationaalrechtelijke processuele voorwaarden. Geen onjuiste toepassing tweeconclusieregel: geen sprake van nadere uitwerking of precisering van eerder …

meer

(Met dank aan Tobias Cohen Jehoram, Vivien Rorsch, Gertjan Kuipers, Oscar Lamme en Chris Noordam, De Brauw Blackstone Westbroek)

Pagina's