IEPT20081002, Rb Den Haag, Total Energy Solution v Energy Advice

IEPT20081002, Rb Den Haag, Total Energy Solution v Energy Advice
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Geen bescherming merk zonder inschrijving*  krachtens het bepaalde in artikel 2.19 lid 1 BVIE kan niemand in rechte bescherming inroepen voor een teken, dat als een merk in de zin van artikel 2.1 BVIE kan worden beschouwd, tenzij hij zich kan beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde …

meer

IEPT20080623, Rb Den Haag, KPN v OPTA

IEPT20080623, Rb Den Haag, KPN v OPTA
Rechtspraak

BEDRIJFSGEHEIMEN

 

Geen bedrijfsgeheimenNaar vaste rechtspraak is sprake van bedrijfsvertrouwelijke informatie indien sprake is van gegevens die inzicht geven in technische bedrijfsvoering of het productieproces dan wel met betrekking tot de afzet van de producten of de kring van afnemers.De informatie in de …

meer

IEPT20081030, Rb Arnhem, Uniac v Vermeulen Medical

IEPT20081030, Rb Arnhem, Uniac v Vermeulen Medical
Rechtspraak

MERKENRECHT PROCESRECHT

 

Ex parte   inbreuk merk Spirit Bevel met onmiddellijke ingang na betekening van deze beschikking iedere inbreuk op het Benelux woordmerk SPIRIT van Uniac met inschrijvingsnummer 0571409, waaronder in ieder geval begrepen iedere inbreuk door het in voorraad hebben, aanbieden, verkopen of …

meer

IEPT20081031, Rb Utrecht, Cincom v EDS

IEPT20081031, Rb Utrecht, Cincom v EDS
Rechtspraak

AUTEURSRECHT -  LICENTIES

 

Geen beëindiging licentie van rechtswege wegens ontbreken overeengekomen schriftelijke verlengingsbriefOver de omstandigheid dat EDS opnieuw licentieovereenkomsten wenste aan te gaan met Cincom na afloop van de overeenkomsten van 16 maart 2006 is gelet op het hiervoor vermelde en in …

meer

IEPT20081028, Hof Den Haag, Darome v Orogel c.s.

IEPT20081028, Hof Den Haag, Darome v Orogel c.s.
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

 

Uitleg Octrooiconclusie*  een element dat essentieel is voor de uitvinding kan niet worden weggeïnterpreteerd en kan ook niet ruim (functioneel) worden geïnterpreteerdDe beschermingsomvang van een octrooi dient ingevolge artikel 69 EOV in de sinds 13 december 2007 geldende tekst te worden …

meer

IEPT20080930, Rb Den Haag, Bodum v Kaldi Koffie

IEPT20080930, Rb Den Haag, Bodum v Kaldi Koffie
Rechtspraak

Ex parte bevel - modelrecht

*  De voorzieningenrechter oordeelt voorshands dat het door gerekwestreerden aangeboden dubbelwandig glaswerk met uitzondering van de cafetière (type Romano) bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt dan de ingeschreven Gemeenschapsmodellen en dat voldoende …

meer

IEPT20080918, Rb Den Haag, G-Star v A&S

IEPT20080918, Rb Den Haag, G-Star v A&S
Rechtspraak

MERKENRECHT - PROCESRECHT

 

Ex parte bevel - merkinbreuk: tekens zijn gelijk aan dan wel overeenstemmend met de aan verzoeksters toebehorende Gemeenschaps- en Beneluxmerken en worden in het economisch verkeer gebruikt voor dezelfde waren. Voldoende aannemelijk dat uitstel onherstelbare schade zal veroorzaken.

 

meer

IEPT20081029, Rb Den Haag, Bergemann v X

IEPT20081029, Rb Den Haag, Bergemann v X
Rechtspraak

OCTROOIRECHT - NIETIGHEID

 

Geen toegevoegde materie: redelijkerwijs te concluderenHoewel Bergemann kan worden nagegeven dat de letterlijke tekst van bedoeld deelkenmerk niet is terug te vinden in de ingediende conclusies en/of beschrijving, leidt dat onder de gegeven omstandigheden niet tot het oordeel dat sprake is …

meer

IEPT20081029, Rb Den Haag, Occlutech v AGA Medical

IEPT20081029, Rb Den Haag, Occlutech v AGA Medical
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

 

Geen inbreukGéén sprake van twee klemmen 'aangepast voor het klemmen van de draden bij de tegenover elkaar gelegen einden van de inrichting'De Figulla Occluders voldoen niet aan het kenmerk dat 'clamps (15) are adapted to clamp the strands at the opposed ends of the device'. Nog daargelaten de vraag …

meer

IEPT20081028, Rb Arnhem, Nibe v Interfocos

IEPT20081028, Rb Arnhem, Nibe v Interfocos
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Oorspronkelijk werkHet meest karakteristieke en nog niet in de markt voorkomende element van zowel de Contura 520T als de Contura 660T is volgens Nibe dat de strakke cilindervormige mantel een uitsparing heeft, waarin het teruggelegde gietijzeren deel met verzonken handgrepen te zien is en waarbij de …

meer

IEPT20080922, Rb Amsterdam, Pretium v TROS

IEPT20080922, Rb Amsterdam, Pretium v TROS
Rechtspraak

PUBLICATIE

 

[Via: Remco Klöters, Van Kaam Advocaten

 

Gebruik verborgen camera rechtmatigVoor wat betreft het gebruik van de verborgen camera geldt dat degene, die over een ander een programma maakt of materiaal verzamelt voor dat programma, in beginsel die ander met 'open vizier' tegemoet dient te treden, in …

meer

IEPT20081028, Rb Den Haag, Capres v Smarttip

IEPT20081028, Rb Den Haag, Capres v Smarttip
Rechtspraak

OCTROOIRECHT - PUBLICATIE

 

Conventie: geen sprake van inbreukIn het kader van een kort geding dient dat tot het voorlopig oordeel te leiden dat de probe van Smarttip niet bijzonder geschikt is voor active guarding zodat niet wordt voldaan aan onderdeel 1 van conclusie 1 en er naar voorlopig oordeel geen sprake is …

meer

IEPT20080821, Hof Den Haag, Goedewaagen Gouda v Bols

IEPT20080821, Hof Den Haag, Goedewaagen Gouda v Bols
Rechtspraak

OVEREENKOMSTENRECHT

 

Wanprestatie erkendBij het laatste pleidooi is namens Goedewaagen door haar advocaat erkend dat zij door het op de markt brengen van deze huisjes wanprestatie heeft gepleegd. Voor het overige zijn partijen niet ingegaan op dit voorlopige oordeel, zodat het hof daarvan thans (definitief) uitgaat.

meer

IEPT20081024, Rb Den Haag, Computervredebreuk voorlichter Ministerie SZW

IEPT20081024, Rb Den Haag, Computervredebreuk voorlichter Ministerie SZW
Rechtspraak

COMPUTERVREDEBREUK

Onrechtmatige toegang tot vertrouwelijke informatie voormalig werkgeverHet spreekt vanzelf, althans het behoort vanzelf te spreken, dat men na vertrek bij een werkgever geen kennis meer neemt van of gebruik maakt van vertrouwelijke informatie, ook al kan feitelijk nog toegang tot die gegevens worden …

meer

IEPT20081022, Rb Den Haag, Arai v H&M

IEPT20081022, Rb Den Haag, Arai v H&M
Rechtspraak

UITPUTTING AUTEURS- /MERKENRECHT

 

BewijslastVoor zover H&M zich beroept op merkenrechtelijke uitputting (vgl. art. 13 Gem MVo en art. 2.23 (3) BVIE), is het aan haar om te stellen en zonodig te bewijzen dat de betreffende helmen, die H&M verkoopt en levert, door of met toestemming van Arai binnen de EER in …

meer

IEPT20081022, Rb Den Haag, Howe cs v Casala

IEPT20081022, Rb Den Haag, Howe cs v Casala
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Tutor oorspronkelijk werkDe vorm is het resultaat van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, terwijl niet gezegd kan worden dat de vorm zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard dan ook valt aan te wijzen. Bovendien is de vorm naar het oordeel van …

meer

IEPT20081021, Rb Leeuwarden, Diefstal virtuele goederen

IEPT20081021, Rb Leeuwarden, Diefstal virtuele goederen
Rechtspraak

STRAFRECHT

 

Virtueel amulet en virtueel masker zijn 'goed' in de zin van artikel 310 SrBeide items hebben waarde voor de bezitter en de wegnemer heeft de feitelijk macht daarover verkregen en daardoor heeft de bestolene de feitelijke macht verlorenDe officier van justitie heeft - kort gezegd - ter zitting aangevoerd …

meer

Pagina's