IEPT20081014, Rb Den Haag, Trenité v Trendhopper

IEPT20081014, Rb Den Haag, Trenité v Trendhopper
Rechtspraak

MODELRECHT - PROCESRECHT

 

Ex parte bevel toegewezenDe voorzieningenrechter oordeelt voorshands dat de Madura bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt dan het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel Long Legs, de Madura aan de Long Legs is ontleend en dat uitstel onherstelbare schade voor …

meer

IEPT20081015, Rb Den Haag, Ligman Lighting

IEPT20081015, Rb Den Haag, Ligman Lighting
Rechtspraak

MERKENRECHT   VERSTEKVONNIS

 

Overdracht domeinnaambepaalt dat dit vonnis in de plaats treedt van de wilsverklaring van de gedaagde tot het geven van de opdracht aan de Internet (service) provider van ODL, de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) en The European Registry of Internet Domain Names …

meer

IEPT20081008, Rb Haarlem, Extrugroup v Estee Beheer cs

IEPT20081008, Rb Haarlem, Extrugroup v Estee Beheer cs
Rechtspraak

CONCURRENTIEBEDING

 

[A] persoonlijk gebonden aan concurrentiebedingUit de formulering van de Koopovereenkomst, waaronder het non-concurrentiebeding zoals geciteerd onder 2.4, blijkt dat deze betrekking heeft op zowel de vennootschappen van [A], als op [A] persoonlijk.

 

Overtreding concurrentiebedingVoor de …

meer

IEPT20081015, Rb Den Haag, Voortent

IEPT20081015, Rb Den Haag, Voortent
Rechtspraak

MODELRECHT

 

Technisch bepaalde elementenDe rechtbank is met Van Bergen Sports van oordeel dat de ellipsvorm van het model technisch is bepaald, nu deze vorm ook volgens de stellingen van X het gevolg is van de gebruikte constructie, te weten een tunneltent die aan de voorzijde wordt gesteund/gespannen door een …

meer

IEPT20081015, GvEA, Manpower

IEPT20081015, GvEA, Manpower
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Manpower beschrijvend in het Engels voor uitzendbureausdit woord was in het Verenigd Koninkrijk en Ierland beschrijvend voor de diensten van een arbeidsbureau of uitzendbureauRekening houdend met alle bovengenoemde elementen, en in het bijzonder de definities van de betekenis van het woord "manpower" in …

meer

IEPT20081009, HvJEG, Directmedia v Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

IEPT20081009, HvJEG, Directmedia v Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Rechtspraak

DATABANKENRECHT

 

Opvraging databankRaadpleging en individuele beoordeling databank op scherm vormt een "Opvraging" wanneer dit neerkomt op de overbrenging van een vanuit kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de beschermde databank Gelet op een en ander moet op de gestelde vraag …

meer

IEPT20081009, Rb Amsterdam, NIVRA c.s. v SWA c.s.

IEPT20081009, Rb Amsterdam, NIVRA c.s. v SWA c.s.
Rechtspraak

MERKRECHT

 

RA en AA bekende merkendat RA en AA reeds lang beschermde wettelijk titels zijn.Met betrekking tot de vraag of door SWA c.s. inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van NIVRA c.s., wordt overwogen dat RA en AA reeds lang beschermde wettelijk titels zijn. Gelet hierop is voldoende aannemelijk dat ook de …

meer

IEPT20081003, Rb Utrecht, Sauerbreij en Elhorst v Tirion

IEPT20081003, Rb Utrecht, Sauerbreij en Elhorst v Tirion
Rechtspraak

PORTRETRECHT

 

Herkenbare portrettenvoldoende aannemelijk dat, ondanks het feit dat Sauerbreij en Elhorst op de betreffende foto's een skibril en helm dragen, uit hetgeen de foto's tonen de identiteit van Sauerbreij en Elhorst kan blijkenVervolgens is door Tirion de vraag opgeworpen of de op de omslag van het boek …

meer

IEPT20081009, Rb Amsterdam, Gmail

IEPT20081009, Rb Amsterdam, Gmail
Rechtspraak

PRIVACY

 

Gehoudenheid tot verstrekken identiteitsgegevens Gmail-accounthouderEen aanbieder van webdiensten kan onder omstandigheden gehouden zijn om de gevraagde gegevens van een gebruiker van die webdiensten te verstrekken aan rechthebbenden. Ten eerste moet daarvoor voldoende aannemelijk zijn dat sprake is van …

meer

IEPT20081001, Rb Almelo, Fit for Free v Olympic Gym

IEPT20081001, Rb Almelo, Fit for Free v Olympic Gym
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Geen auteursrecht op reclameconcept met prijskaartje en prijs van € 2,29 per weekvan een Fit for Free toekomend auteurs- of merkenrecht op het reclameconcept met het prijskaartje en de prijs van € 2,29 per week niet is gebleken. Naar aanleiding van hetgeen ter terechtzitting is besproken overweegt …

meer

IEPT20080626, Rb Amsterdam, Milford-collectie

IEPT20080626, Rb Amsterdam, Milford-collectie
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Milford ontwerpen auteursrechtelijk beschermdDoor de vorm en massieve uitstraling van de meubelmodellen en door de (combinatie van de) verschillende elementen, zoals de (plaats van de) aluminium handgrepen, de poten, de vlakverdeling, de verhouding tussen de elementen en de maatvoering en de …

meer

IEPT20080916, RCC, Wakker Dier v Uniq - Scharreleisalade

IEPT20080916, RCC, Wakker Dier v Uniq - Scharreleisalade
Rechtspraak

RECLAMERECHT

 

Scharreleisalade niet misleidendDe consument die de salade koopt, krijgt derhalve een product met als hoofdingrediënt eieren die van scharrelkippen afkomstig zijnKlager stelt dat de aanduiding "scharreleisalade" misleidend is, omdat voor de onderhavige salades niet uitsluitend scharreleieren zijn …

meer

IEPT20080917, Rb Den Bosch, Maxim

IEPT20080917, Rb Den Bosch, Maxim
Rechtspraak

PORTRETRECHT

 

Redelijk financieel belangVooropgesteld wordt dat [X] als beroepsmodel een redelijk financieel belang heeft om zich te verzetten tegen gebruik van zijn portret dat verder gaat dan waarvoor hij zelf toestemming heeft gegeven. Partijen zijn het erover eens dat [X] vóór de fotosessie alleen toestemming …

meer

IEPT20081002, Rb Den Haag, MAG Instrument v Volume Trading

IEPT20081002, Rb Den Haag, MAG Instrument v Volume Trading
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Vorm Mini Maglite geen inherent onderscheidend vermogenVoor zover Mag Instrument heeft bedoeld te betwisten dat haar Gemeenschapsmerk geen inherent onderscheidend vermogen heeft, faalt dat in het licht van het oordeel daaromtrent van het BHIM, het Gerecht van Eerste Aanleg en het Hof van Justitie. Het …

meer

IEPT20081008, Rb Den Haag, Despec v Thuiskopie

IEPT20081008, Rb Den Haag, Despec v Thuiskopie
Rechtspraak

AUTEURSRECHT COLLECTIEF BEHEER

 

Niet informeren over reductieregeling is onrechtmatigDoor de reductieregeling niet op te nemen in de verstrekte informatie heeft Stichting de Thuiskopie onrechtmatig gehandeld jegens Despec. Zoals deze rechtbank reeds eerder heeft geoordeeld in haar vonnis van 29 november 2006 en het …

meer

IEPT20081007, Rb Den Haag, BMW v Inter-Tyre Holland

IEPT20081007, Rb Den Haag, BMW v Inter-Tyre Holland
Rechtspraak

MODELRECHT

 

Geldigheid internationale modelEen nadere beschrijving van de afbeeldingen, zoals Inter-Tyre kennelijk verlangt, is niet dwingend voorgeschreven.Voorshands bestaat geen reden te twijfelen aan de geldigheid van het internationale model. Niet is in te zien dat de inschrijving onvoldoende duidelijk zou …

meer

IEPT20081001, Rb Den Haag, Sulphide cs v Marbleous cs

IEPT20081001, Rb Den Haag, Sulphide cs v Marbleous cs
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

Nieuwheid NL 679 aangenomenAnders dan Marbleous c.s. en OCN, is de rechtbank van oordeel dat de gemiddelde vakman bij lezing van NL 679 zal begrijpen dat dit octrooischrift - anders dan WO 754 - ziet op een werkwijze waarbij gebruik wordt gemaakt van een enkele glasmassa. Noch in de tekeningen, noch in de …

meer

Pagina's