IEPT20081003, Rb Utrecht, Sauerbreij en Elhorst v Tirion

IEPT20081003, Rb Utrecht, Sauerbreij en Elhorst v Tirion
Rechtspraak

PORTRETRECHT

 

Herkenbare portrettenvoldoende aannemelijk dat, ondanks het feit dat Sauerbreij en Elhorst op de betreffende foto's een skibril en helm dragen, uit hetgeen de foto's tonen de identiteit van Sauerbreij en Elhorst kan blijkenVervolgens is door Tirion de vraag opgeworpen of de op de omslag van het boek …

meer

IEPT20081009, Rb Amsterdam, Gmail

IEPT20081009, Rb Amsterdam, Gmail
Rechtspraak

PRIVACY

 

Gehoudenheid tot verstrekken identiteitsgegevens Gmail-accounthouderEen aanbieder van webdiensten kan onder omstandigheden gehouden zijn om de gevraagde gegevens van een gebruiker van die webdiensten te verstrekken aan rechthebbenden. Ten eerste moet daarvoor voldoende aannemelijk zijn dat sprake is van …

meer

IEPT20081001, Rb Almelo, Fit for Free v Olympic Gym

IEPT20081001, Rb Almelo, Fit for Free v Olympic Gym
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Geen auteursrecht op reclameconcept met prijskaartje en prijs van € 2,29 per weekvan een Fit for Free toekomend auteurs- of merkenrecht op het reclameconcept met het prijskaartje en de prijs van € 2,29 per week niet is gebleken. Naar aanleiding van hetgeen ter terechtzitting is besproken overweegt …

meer

IEPT20080626, Rb Amsterdam, Milford-collectie

IEPT20080626, Rb Amsterdam, Milford-collectie
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Milford ontwerpen auteursrechtelijk beschermdDoor de vorm en massieve uitstraling van de meubelmodellen en door de (combinatie van de) verschillende elementen, zoals de (plaats van de) aluminium handgrepen, de poten, de vlakverdeling, de verhouding tussen de elementen en de maatvoering en de …

meer

IEPT20080916, RCC, Wakker Dier v Uniq - Scharreleisalade

IEPT20080916, RCC, Wakker Dier v Uniq - Scharreleisalade
Rechtspraak

RECLAMERECHT

 

Scharreleisalade niet misleidendDe consument die de salade koopt, krijgt derhalve een product met als hoofdingrediënt eieren die van scharrelkippen afkomstig zijnKlager stelt dat de aanduiding "scharreleisalade" misleidend is, omdat voor de onderhavige salades niet uitsluitend scharreleieren zijn …

meer

IEPT20080917, Rb Den Bosch, Maxim

IEPT20080917, Rb Den Bosch, Maxim
Rechtspraak

PORTRETRECHT

 

Redelijk financieel belangVooropgesteld wordt dat [X] als beroepsmodel een redelijk financieel belang heeft om zich te verzetten tegen gebruik van zijn portret dat verder gaat dan waarvoor hij zelf toestemming heeft gegeven. Partijen zijn het erover eens dat [X] vóór de fotosessie alleen toestemming …

meer

IEPT20081002, Rb Den Haag, MAG Instrument v Volume Trading

IEPT20081002, Rb Den Haag, MAG Instrument v Volume Trading
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Vorm Mini Maglite geen inherent onderscheidend vermogenVoor zover Mag Instrument heeft bedoeld te betwisten dat haar Gemeenschapsmerk geen inherent onderscheidend vermogen heeft, faalt dat in het licht van het oordeel daaromtrent van het BHIM, het Gerecht van Eerste Aanleg en het Hof van Justitie. Het …

meer

IEPT20081008, Rb Den Haag, Despec v Thuiskopie

IEPT20081008, Rb Den Haag, Despec v Thuiskopie
Rechtspraak

AUTEURSRECHT COLLECTIEF BEHEER

 

Niet informeren over reductieregeling is onrechtmatigDoor de reductieregeling niet op te nemen in de verstrekte informatie heeft Stichting de Thuiskopie onrechtmatig gehandeld jegens Despec. Zoals deze rechtbank reeds eerder heeft geoordeeld in haar vonnis van 29 november 2006 en het …

meer

IEPT20081007, Rb Den Haag, BMW v Inter-Tyre Holland

IEPT20081007, Rb Den Haag, BMW v Inter-Tyre Holland
Rechtspraak

MODELRECHT

 

Geldigheid internationale modelEen nadere beschrijving van de afbeeldingen, zoals Inter-Tyre kennelijk verlangt, is niet dwingend voorgeschreven.Voorshands bestaat geen reden te twijfelen aan de geldigheid van het internationale model. Niet is in te zien dat de inschrijving onvoldoende duidelijk zou …

meer

IEPT20081001, Rb Den Haag, Sulphide cs v Marbleous cs

IEPT20081001, Rb Den Haag, Sulphide cs v Marbleous cs
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

Nieuwheid NL 679 aangenomenAnders dan Marbleous c.s. en OCN, is de rechtbank van oordeel dat de gemiddelde vakman bij lezing van NL 679 zal begrijpen dat dit octrooischrift - anders dan WO 754 - ziet op een werkwijze waarbij gebruik wordt gemaakt van een enkele glasmassa. Noch in de tekeningen, noch in de …

meer

IEPT20080923, Hof Arnhem, Lichtwer Pharma v Norgine - Laxacur

IEPT20080923, Hof Arnhem, Lichtwer Pharma v Norgine - Laxacur
Rechtspraak

GENEESMIDDEL MEDISCH HULPMIDDEL

 

Aandieningscriterium: Laxacur als middel dat darmbeweging stimuleert is geen geneesmiddel maar medisch hulpmiddelDe enkele omstandigheid dat Laxacur wordt gepresenteerd als middel tegen (chronische) verstopping c.q. als middel dat de darmbeweging (peristaltiek) stimuleert en …

meer

IEPT20080917, Rb Amsterdam, Rabobank v BUMA

IEPT20080917, Rb Amsterdam, Rabobank v BUMA
Rechtspraak

 

AUTEURSRECHT - OMZETBELASTING

 

BUMA levert zelfstandig BTW-plichtige dienstenDe wijze van aanwending van de inkomsten uit de overeenkomsten met de muziekgebruikers zegt (op zich) immers niets over de zelfstandigheid waarmee Buma de diensten aan de muziekgebruikers verricht.De conclusie van het bovenstaande is dat …

meer

IEPT20080925, Rb Almelo, Kreatos Kappers

IEPT20080925, Rb Almelo, Kreatos Kappers
Rechtspraak

HANDELSNAAMRECHT

 

Geen oudere Nederlandse handelsnaamrechtenOnvoldoende aannemelijk dat eiseres vanaf 19 oktober 1985 reeds een onderneming onder de handelsnaam 'Kreatos' drijftEiseres heeft haar eerste kappersalon op 19 oktober 1985 opgericht en gevestigd in Antwerpen, België. Gedaagde sub 1. is opgericht op 10 …

meer

IEPT20081002, Rb Den Haag, Honcoop v De Bie Venray - Bekerdrager

IEPT20081002, Rb Den Haag, Honcoop v De Bie Venray - Bekerdrager
Rechtspraak

MODELRECHT

 

Beschermingsomvang technische eisen'markt' leert dat drankendragers, de niet beschermde, want uitsluitend technisch bepaalde uitsparingen voor bekers weggedacht, ook op een geheel andere wijze kunnen worden vormgegevenDe Bie Venray heeft allereerst aangevoerd dat een drankendrager compact moet zijn, …

meer

IEPT20081001, Rb Maastricht, Ofpact v Cyborg

IEPT20081001, Rb Maastricht, Ofpact v Cyborg
Rechtspraak

[Via Kees Berendsen, Croon Davidovich]

 

AUTEURSRECHT

 

Schadevergoedinguit te gaan van de (gederfde) omzet die bij het rechtmatig gebruik van de films geïncasseerd had kunnen wordenBij de vaststelling van de door de rechthebbenden op de films geleden schade is het een redelijk uitgangspunt om uit te gaan van de …

meer

IEPT20080905, Rb Den Bosch, Vivant v Lemetex

IEPT20080905, Rb Den Bosch, Vivant v Lemetex
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Ontwerp Daylight oorspronkelijk Bij Vivant's ontwerp van Daylight zijn een aantal niet objectief bepaalde keuzes gemaakt die uiteindelijk hebben geleid tot een ontwerp met een oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de ontwerper draagt. De in rijen geplaatste min of meer ovale figuren …

meer

IEPT20081001, Rb Den Haag, Hansgrohe v Tiger

IEPT20081001, Rb Den Haag, Hansgrohe v Tiger
Rechtspraak

MODELRECHT

 

Beperkte beschermingsomvang model douchekop wegens stijlkenmerken en technische vereistenDe rechtbank is, indachtig hetgeen onder 4.3. is overwogen, van oordeel dat de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel van Hansgrohe beperkt is.Dat sprake is van een geldig Gemeenschapsmodel laat onverlet dat …

meer

Pagina's